Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

наказание

Намалиха заплатата на съдийка за забавени с години дела

ВСС: Наказанието „забележка“ се потвърждава с мнозинство от осем гласа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) намали заплатата на съдия поради множество забавени дела. Става дума за…

Алтернативи на лишаването от свобода за престъпления, извършени поради зависимост от психоактивни вещества

I. Увод Зависимостта от психоактивни вещества се дефинира в науката като хронично, рецидивиращо разстройство, което се характеризира с натрапчиво търсене…

Теория на наказателното законотворчество. Диференциация на наказателната отговорност* 

1. Диференциацията на правото има дълбоки социални корени. Тя е отражение на диференциацията на самите обществени явления. Законодателството се изменя…