Конституционният съд (КС) вчера „отмени“ разпоредбата от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), която забранява да се издава или да се връща отнета шофьорска книжка, докато бъдат платени дължимите глоби – чл. 159, ал. 2 (повече виж тук).

Мотивите за решението, които бяха публикувани днес, съдържат констатации за това как държавата не трябва да действа, за да си гарантира плащането на глобите. Конституционните съдии установяват, че със забраната да се издава книжка или да се връща отнетата, докато бъдат платени дължимите глоби, на практика е въведено наказание за несъществуващо нарушение и е създаден риск от административен произвол (пълния текст на решението виж тук).

Очаквано решението на КС, с което чл. 159, ал. 2 ЗДвП беше обявена за противоконституционна, стъпва на решението му от 2021 г., с което бяха отменени други разпоредби от ЗДвП – чл. 171, т. 1, б. „д“ и чл. 171, т. 2, б. „к“, които предвиждаха временно отнемане на книжката и спиране на колата от движение заради неплатени глоби (повече за него виж тук).

В новото си решение КС посочва, че с чл. 159, ал. 2 ЗДвП законодателят ограничава упражняването на основно конституционно право на гражданите – на свободно придвижване, за да принуди длъжниците да платят наложените им по ЗДвП. И припомня решението си от 2021 г., в което изтъкна, че така се заобикаля установеният законов ред за събиране на глобите, а „обстоятелството, че държавата, чрез съответните органи не може да изпълни задължението си по принудително събиране на наложените глоби по никакъв начин не може да бъде основание за фактическо санкциониране на гражданите“.

„Като е приел с оспорената разпоредба, че не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби, законодателят в чл. 159, ал. 2 от ЗДвП по същество въвежда ограничение на основното право на гражданите на свободно придвижване по територията на страната, придобиващо характер на санкция за водача – „не се издава свидетелство за управление или негов дубликат, не се връща отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство“ за несъществуващо административно нарушение (незаплащане изцяло на дължимата глоба/дължимите глоби), което е в противоречие с принципа на правовата държава“, заявява КС.

Той напомня, че не всяко неизпълнение на задължение е административно нарушение. „Неизпълнението на определено задължение ще има характер на административно нарушение, когато не е изпълнено законоустановено задължение, което произтича пряко и непосредствено от разпоредбата на нормативен акт и което е обявено изрично за наказуемо, какъвто не е настоящият случай. Този извод произтича от разпоредбата на чл. 190, ал. 3 ЗДвП, в който се определя едномесечен срок за доброволно плащане на глобата, но законовата разпоредба не установява наказание за неспазване на този срок“, обясняват конституционните съдии.

Те подчертават, че има срок за доброволно плащане на глобата и след като той изтече, следва да се пристъпи към принудителното ѝ събиране. И в тази процедура длъжникът разполага с права и средства за защита.

„За разлика от обявената с Решение №3/2021г. по к.д. №11/2020 г. за противоконституционна разпоредба на чл. 171, т. 1, б. „д“ ЗДвП, където за сходен фактически състав законодателят е използвал формулировката „глоба, незаплатена в срока за доброволно плащане“, в чл. 159, ал. 2 ЗДвП се посочва „до заплащане изцяло на дължимите глоби“, без да се уточнява дали е започнало производство по принудително събиране, или дължимостта на глобите е все още в срока за доброволно изпълнение. По този начин се създават предпоставки за субективно прилагане на оспорваната разпоредба и риск от административен произвол, недопустим за една правова държава“, заявява КС.

И заключава: „С оспорваната разпоредба, както беше посочено, законодателят заобикаля предвидения в закона ред за изпълнение на публични вземания за глоби, като предвижда санкция (не издава, не връща свидетелство за управление) при неизпълнение на парично задължение (глоба, наложена за административно нарушение, но незаплатена изцяло) за несъществуващо административно нарушение, чрез която на практика ограничава упражняването на правото на гражданите да се придвижват свободно по територията на страната и да напускат нейните предели (чл. 35, ал. 1 от Конституцията)“.

В решението конституционните съдии за пореден път напомнят при какви предпоставки е допустимо да бъде ограничено правото на свободно придвижване. И посочват, че в случая с чл. 159, ал. 2 ЗДвП не се въвежда закрила на конституционно значим интерес, например не се осигурява ефективно безопасността на движението по пътищата, а се цели единствено по-лесното събиране на вземанията от глоби.

„Съдържащото се в чл. 159, ал. 2 ЗДвП ограничение не съставлява подходящо и съразмерно правно средство за постигане на конституционно оправдана цел в условията на демократичното общество, което трябва да защитава балансирано правата и свободите на всички свои членове“, заявява КС.

Докладчик по делото е Таня Райковска.

 

 

 

 

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Юлиан Дацев
Юлиан Дацев
04 юли 2023 8:11
Регистриран

Според КСПЧ е безспорно, че правото на управление на моторно превозно средство е много полезно в ежедневието и за упражняване на професия (Malige v. France, № 68/1997/852/1059, § 39). Същевременно, ЕСПЧ отбелязва в практиката си, че независимо дали отнемането на шофьорска книжка е класифицирано като административна мярка, сериозността на мярката й придава „наказателен и възпиращ характер“, което я прави „сравнима с наказателна санкция“. В решението по дело Maszni v. Romania (жалба № 59892/00), съдът приема, че „отнемането на шофьорската книжка изглежда е наказание, придружаващо и представляващо неразделна част от наказателната присъда“.

Geleto
Geleto
04 юли 2023 8:43
Гост

Какво значи „сравнима“? Какво значи „изглежда“? И каква е конкретиката на делото пред ЕСПЧ? Неиздаването на нов документ като административна услуга, например защото не си си платил таксата от 5 лева също ли е наказание? В случая се касае именно за отказ от административна услуга докато не бъдеш така добър да си платиш дължимото. Какво мисли ЕСПЧ относно действията на гръцките и австрийските власти, за които друг коментиращ спомена? Те също ли са санкция? В случая е налице административна принуда с цел събиране на публично вземане като изнасянето на движима вещ за продан например. Или и това е наказателна санкция… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
04 юли 2023 14:28
Гост

И още нещо – следвайки същата логика (изхождайки от тежестта на засягане на съответната правна сфера), няма ли да стигнем до извода, че неиздаването на СУМПС заради несправяне с изпита представлява санкция. А освобождаването на магистрат от длъжност заради трайна невъзможност да изпълнява задълженията си санкция ли е? Могат да се дадат още огромен брой примери. Не всяко неблагоприятно засягане на чужда правна сфера е санкция, като публичната продан на имущество е типичен пример. Отново стигаме до липса на логика!

Хари
Хари
30 юни 2023 16:00
Гост

В Абсурдистан всичко е възможно.

кольо
кольо
30 юни 2023 14:27
Гост

Да…да щом шофирането е конституционално закрепено право….да връчват СУМПС на всеки за 18 годишнината му

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 юни 2023 14:25
Гост

„..ограничава упражняването на правото на гражданите да се придвижват свободно по територията на страната и да напускат нейните предели (чл. 35, ал. 1 от Конституцията)“

Алоу, а обществен транспорт няма ли, или ще си играем на котка и мишка.

Geleto
Geleto
30 юни 2023 13:43
Гост

Когато сгазят ваш близък на пешеходна пътека и отидете на протест със затваряне на кръстовище, спомнете си за този момент и сегашните ви разсъждения по въпроса. С тези мотиви КС може да обяви за противоконституционна поради нарушаване на принципа на правовата държава почти всяка законова разпоредба. Неиздаването на СУМПС при неплатени задължения по глоби е легитимна форма на принуда, обоснована от ясна законова цел, свързана освен с всичко друго и с охрана на правото на живот на всеки човек. Способът за защита е по АПК чрез обжалване на отказа за издаване. Проблеми по тълкуването може да има при ВСЯКА разпоредба,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 14:26
Гост

Радостно е, че все още има мислещи хора, но това не може да се обясни на покровителите на джигитите. Как само нашия КС стига до тези умозаключения – имам чувството, че нашият КС защитава най-много човешките права в цяла Европа. Ако имаш неплатена глоба в Австрия или Гърция не можеш да минеш границата (в Гърция даже свалят и номерата), не знаех, че и в Сърбия е така, но това е правилния път за борбата с джигитите, тук е противоконституционно всичко, което е насочено срещу тях. Така ли в тези държави хората нямат никакви права, така ли тамошния КС не защитава… Покажи целия коментар »

Geleto
Geleto
01 юли 2023 9:39
Гост

Когато хората нямат аргументи, слагат минуси.

Павлин
Павлин
30 юни 2023 13:25
Гост

За книжката ясно, но те и талон не връщат, ако не си платиш глобата. Нямаше да е лошо да се адресира и този въпрос. Глобяват те, взимат ти талона, не плащаш доброволно, след това могат отново да те глобят, задето не носиш талон, който те не ти връщат, понеже не си платил глобата, която държавата не ти е събрала.

Geleto
Geleto
30 юни 2023 14:13
Гост

Значи Държавата е лоша, защото не ти е събрала глобата, а ти, който не я плащаш, си просто невинна жертва? Какво ви става, бе, хора? Осъзнайте се!

vidac78921
vidac78921
30 юни 2023 11:58
Гост

I loved reading it. Thanks for sharing all these information, it’s so appreciated! Lowe’s and Home Depot

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 11:51
Гост

После ходи да се обясняваш

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 11:51
Гост

Гавра

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 11:50
Гост

Хубава работа ама българска

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 11:50
Гост

Няма оправия явно

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 11:50
Гост

Ами когато избираме олигофрени да ни управляват така ще е

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 12:29
Гост

Така е – начело с Денкоолу, Куролацията и Лена сицилиевата долина.

Дичо
Дичо
30 юни 2023 16:04
Гост

Ние като ги избираме, нямаме много време да ги опознаем. На първо четене са си напълно нормални.

Анонимен
Анонимен
30 юни 2023 11:49
Гост

Държавата отцъства

Петров
Петров
30 юни 2023 16:05
Гост

Та то остана ли нещо от нашата жалка държавица?