Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Защо българските съдилища не се съобразяват с решението на Съда на Европейския съюз по делото „Кантарев срещу БНБ“?

През 2014 г. сезирахме Европейската комисия (ЕК) с искане за наказателна процедура срещу България заради липсата на национален регламент, позволяващ…

Събиране на доказателствата в тръжните производства след промените в АПК – част II

Интересно е приложението на чл. 36 в тръжните производства - напр. обществени поръчки, концесии, процедури по отпускане на средства от европейски фондове,…

Събиране на доказателствата при издаване на индивидуални административни актове след промените в АПК – част I

Промените в АПК през 2018 г. съществено засилиха служебното начало при събиране на доказателствата в първата фаза на административния процес…

Правото и границите във времето

Понятието граница и неговото отношение към правното познание Понятието граница се използва в различни науки. В математиката например се говори…

Проблемите при спирането на изпълнението на актове, за които закон е допуснал предварително изпълнение

Броят на актовете, на които законът придава предварително изпълнение, главоломно расте и то не само в последните години.[1] По този…

Особености на публичната продан при делба

Според правната теория съдебната делба е определена като особено производство по предявен конститутивен иск, в което се установява и принудително…

Осъществяване на процесуалното представителство по граждански дела единствено от адвокати

Въведение Правото на защита е основен конституционен принцип, гарантиран от разпоредбите на основния закон, и намиращ проявление във всички видове…

За духа на закона и „цената“ на човешкия живот

От какво се е ръководил ВКС при постановяване на тълкувателното решение за обезщетението при смърт на близък, разяснява в статия за „Лекс“ един от докладчиците по т.д. № 1/2016 г. съдия Веска Райчева

В България кръгът на лицата, които имат право да търсят обезщетение за неимуществени вреди при смърт на техен близък, не…