Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Доктор по право, е и?

Докторантурата е третата образователна степен по нашата система на висше образование – след „бакалавър“ и „магистър“, като на завършилите се…

За конституционната неприкосновеност на частната собственост – критично

Предмет на изложението ми е една конституционна разпоредба, която е добре известна, възприема се като своеобразна конституционна аксиома, по подразбиране,…

За съотношението между чл. 26, ал. 2 и чл. 31 ЗЗД – десет години по-късно

За квалификацията на договора, сключен от дееспособно лице, което не може да разбира или да ръководи действията си в светлината на най-новата съдебна практика

В класическата ни цивилистична доктрина се е наложило разбирането, че волеизявлението представлява правно-релевантен факт от душевната сфера на едно лице,…

Практически проблеми пред съдиите при препращането към медиация

През последните години въпросът за медиацията в България става все по-актуален, като редовно се организират различни събития, насочени към популяризирането…

Може ли трансформацията на лично имущество да се установява извънсъдебно?

Основание за дискусията: спор в доктрината. В някои хипотези трансформацията може да бъде установена и извънсъдебно – Л. Ненова, А.…

Възстановяващо правосъдие

Изследване на една алтернатива на престъплението и наказанието

Излежах 28 години в затвора, казва Арманд Колман пред студентите и преподавателите от Харвардския юридически факултет, събрани в Zoom един…

Правото на ЕС между адвоката и съдията

Приложно поле на Правото на ЕС – заключение

Всичко, изложено в предходните ми публикации[1] по темата за приложното поле на правото на ЕС, изисква обобщение. За практикуващите юристи…

„Пандемичните“ изменения в Наказателния кодекс – преглед на съдебната практика

Преди малко повече от две години чухме за първи път за наличието на новооткрито заразно заболяване, поставящо под опасност човешкия…