Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Правно мнение

За конституционосъобразността на основанието за допускане до касация поради очевидна неправилност на решението

Уважаеми конституционни съдии, в отговор на Вашата покана №155КД/04.06.2018 г. представям пред Вас моето правно мнение по предмета на к.д.№…

За съдържанието на заключителната част на обвинителния акт и присъдата за престъпления против интелектуалната собственост

Настоящата статия има за цел да защити тезата, че към момента заключителната част на обвинителния акт (ОА) и присъдата за…

Становище до Конституционния съд

Противоречи ли на Конституцията допускането на касационно обжалване при очевидна неправилност на решението

С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г. о. тричленен състав на съда е спрял на…

Защита при отнемане на веществени доказателства по дела за контрабанда

Отнемането в полза на държавата на вещи, иззети като веществени доказателства, е наказателноправна мярка, с която може да бъде засегнато…

Защо при селективната касация решенията на ВКС са задължителна практика в частта, с която се тълкува законът*

Целта на настоящото изложение е да засили интереса на доктрината към работата на ВКС и да провокира по-дълбочинен и системен…

дело, лесидрен

Правна дискусия

Още за презумпцията за неимуществени вреди

Пристрастен съм към темата за неимуществените вреди. Предпочитам обаче да ги наричам „морални“, защото моралът, разбиран в частност като самочувствие…

Прилагането на ЗУТ след промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община

Наскоро приетите промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО) поставят два принципни въпроса, свързани с обществения…

Презумпцията за неимуществените вреди

Пиша тази статия един ден след бягството на двамата  рецидивисти от Софийския централен затвор, което се случи на 3 април…

любомир владикин

Конституционосъобразно ли е предаване на български гражданин на държава извън ЕС за целите на наказателно преследване

Съгласно чл. 25, ал. 4 от Конституцията на Република България в действащата редакция до изменението от 2005 г. (ДВ, бр.…

бедност

Ограничения на таксите при събиране на малки вземания

С последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) значително се разширява обхватът на законовата защита на длъжника в изпълнителното производство.…

арест адвокат

Относно правото на информиране за правата и правото на достъп до адвокатска защита в наказателното производство

Настоящата публикация цели да обърне внимание върху някои сериозни проблеми, свързани с транспонирането на вторичното право на Европейския съюз, свързано…