Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Електронните съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт

I. Общи положения В действащия Административнопроцесуален кодекс /АПК/ разпоредбите на чл. 61, ал. 1-4, регламентират процесуалния ред за комуникация между…

Критичен коментар

Решението на КС за Истанбулската конвенция е продиктувано от политическа целесъобразност, не от правото

С решението на Конституционния съд (КС), с което на основание чл.148, ал.1, т.4 от Конституцията Конвенцията на Съвета на Европа за превенция…

Правно мнение

За конституционосъобразността на основанието за допускане до касация поради очевидна неправилност на решението

Уважаеми конституционни съдии, в отговор на Вашата покана №155КД/04.06.2018 г. представям пред Вас моето правно мнение по предмета на к.д.№…

За съдържанието на заключителната част на обвинителния акт и присъдата за престъпления против интелектуалната собственост

Настоящата статия има за цел да защити тезата, че към момента заключителната част на обвинителния акт (ОА) и присъдата за…

Становище до Конституционния съд

Противоречи ли на Конституцията допускането на касационно обжалване при очевидна неправилност на решението

С определение №172/24.04.2018 г. по ч. гр.д.№1371/2018 г. на ВКС, 3 г. о. тричленен състав на съда е спрял на…

Защита при отнемане на веществени доказателства по дела за контрабанда

Отнемането в полза на държавата на вещи, иззети като веществени доказателства, е наказателноправна мярка, с която може да бъде засегнато…

Защо при селективната касация решенията на ВКС са задължителна практика в частта, с която се тълкува законът*

Целта на настоящото изложение е да засили интереса на доктрината към работата на ВКС и да провокира по-дълбочинен и системен…

дело, лесидрен

Правна дискусия

Още за презумпцията за неимуществени вреди

Пристрастен съм към темата за неимуществените вреди. Предпочитам обаче да ги наричам „морални“, защото моралът, разбиран в частност като самочувствие…