Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

22 Септември

Веселка Марева

съдия във Върховния касационен съд

Симона Попова

прокурор във Върховната административна прокуратура