Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

16 Октомври

Юрий Кръстев

Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Николай Марков

съдия във Върховния касационен съд

Велислав Павков

съдия във Върховния касационен съд