Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Днес празнуват

1 Юни

Мирослав Иванов

член на Комисията по конституционни и правни въпроси на НС

Геника Михайлова

съдия във Върховния касационен съд

Оля Туечка-Станева

прокурор във Върховната касационна прокуратура