Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

наказание

Окончателно

ВАС потвърди наказание на прокурор за забавено дело, оправдал се първо със съда, а после със служители

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди наложено наказание на обвинител от районната прокуратура във Варна за забавено дело. Пред касационния…

След тълкувателно решение на ВАС

Петима съдии бяха наказани със „забележка“

Наказания „забележка“, наложени на петима съдии от съответните председатели, бяха потвърдени днес от Съдийската колегия. Първото наказание е на съдия…

Ново тълкувателно решение на ВАС

За потвърждаване на забележка на магистрат не е нужно квалифицирано мнозинство

Промените в цените на тока в рамките на ценови период подлежат на обжалване, приеха още върховните съдии

Наказанието „забележка“, наложено на магистрат от административен ръководител, се потвърждава или отменя с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове…

Принудителният брак в действащото наказателно законодателство – тенденции и недостатъци

Настоящата статия е посветена на въпросите, касаещи принудителния брак и неговата криминализация според действащия Наказателен кодекс (НК). Поначало обстановката на…

Хроники

Шефката на СГП иска бившият прокурор по „Барселонагейт“ да бъде наказан с намаляване на заплатата

Прокурорът Стефан Христов, който до преди няколко месеца беше наблюдаващ по делото „Барселонагейт“, да бъде наказан с намаляване на заплатата…

Намалиха заплатата на съдийка за забавени с години дела

ВСС: Наказанието „забележка“ се потвърждава с мнозинство от осем гласа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) намали заплатата на съдия поради множество забавени дела. Става дума за…

Алтернативи на лишаването от свобода за престъпления, извършени поради зависимост от психоактивни вещества

I. Увод Зависимостта от психоактивни вещества се дефинира в науката като хронично, рецидивиращо разстройство, което се характеризира с натрапчиво търсене…

Теория на наказателното законотворчество. Диференциация на наказателната отговорност* 

1. Диференциацията на правото има дълбоки социални корени. Тя е отражение на диференциацията на самите обществени явления. Законодателството се изменя…