Грешка, разминаване, несъответствие, неправилно номериране, наказателна процедура – това мотивира голямата част от поредните промени в Наказателния кодекс (НК), които обяви за обществено обсъждане Министерството на правосъдието (пълния текст на законопроекта и мотивите към него виж тук).

На практика с немалка част от текстовете се поправят недомислия на депутатите – някои стари, други – съвсем пресни.

Грешка 1: Най-новият гаф на парламента, който се поправя с тях, е в чл. 320, ал. 3 НК. В мотивите се посочва, че се предлага изменение на разпоредбата, „във връзка с измененията обнародвани в ДВ, бр. 84 от 2023 г., където е допусната техническа грешка, като при отмяната на ал. 2 в действащата ал. 3 не е предвидено наказание за престъплението“.

„Лекс“ разказа подробно за абсурда „престъпление без наказание“, който беше сътворен от депутатите по критикуваната, но прилагана от години схема чрез преходните и заключителни разпоредби на един закон да се изменя друг, като предложенията за това са внесени между двете четения и нямат мотиви (повече виж тук).

Грешка 2: Предлага се „промяна в разпоредбите на чл. 172а, ал. 7 и чл. 172б, ал. 2 и 3 НК за отстраняване на техническа грешка във връзка с приетите изменения, обнародвани в ДВ, бр. 67 от 2023 г.“.

От Министерството на правосъдието не посочват каква е грешката в мотивите към законопроекта, но от самите разпоредби става ясно. В момента НК предвижда отнемане в полза на държавата на пиратски стоки – но не и тяхното унищожаване.

За пълнота следва да се отбележи, че в чл. 172б, ал. 2 НК се налага промяна и тъй като Съдът на Европейския съюз обяви като прекомерна минималната санкция за повторно използване или предлагане на стоки с чужда търговска марка – 5 години затвор. Сега се предлага минимумът да е две години лишаване от свобода („Лекс“ е представял подробно проблема, виж тук).

Грешка 3: Предлага се изменение в чл. 212б, ал. 1, т. 3 НК, с което се отстранява допуснато несъответствие в нормата на привилегирован състав да се предвижда по-тежко наказание в сравнение с квалифицирания състав по чл. 212, ал. 4 НК, когато инкриминираното имущество е било върнато или заместено от извършителя на деянието. „Привилегированият състав разкрива по-ниска степен на обществена опасност, поради проявени особени признаци, характеризиращи ги като такива, както е случаят с чл. 212б НК чрез връщане или заместване на предмета на престъплението. По този начин се стимулира възстановяването на причините от престъпното деяние вреди, като реализирайки тази предвидена законова възможност, подсъдимият получава по-благоприятно наказателноправно третиране“, обясняват от МП.

Грешката е допусната с изменения в НК, обнародвани в бр. 92 от 2002 г. на Държавен вестник.

Грешка 4: Заради грешка при същите изменения в НК от 2002 г. се налага промяна и в чл. 343а, ал. 1, б. „в“ и „г“ НК. Те препращат към чл. 343, ал. 2 НК, преди преномерирането ѝ като ал. 3.

„Налице е разминаване между вложения от законодателя смисъл в препращащата норма преди преномерирането ѝ, а именно по-благоприятно наказателноправно третиране на дееца, когато същият след деянието е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите. Сега действащият текст на чл. 343а, ал. 1, б. „в“ и „г“ НК препраща към чл. 343, ал. 2, която урежда прекратяване на наказателното производство в случаите, когато пострадалият е поискал това и са налице съответните законови предпоставки“, пишат от МП и посочват, че за двете грешки от 2002 г. са сигнализирани от Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Наказателна процедура: С проекта за промени в НК се предлагат и изменения в НПК. Причината за тях е заявеното вчера намерение на Европейската комисия да предяви иск срещу България в Съда на ЕС заради непълно транспониране на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (Директива 2012/29).

От мотивите на Министерството на правосъдието става ясно, че отново причината е недомислие на депутатите, които не са приели всички изменения, предложени от изпълнителната власт заради наказателната процедура. Ето как е казано това в законопроекта:  „Ръководен от основните положения на политиката в полза на жертвите на престъпления, българският законодател прие изменения и допълнения в НПК, обн., ДВ, бр. 48 от 2023 г., с чиито преходни и заключителни разпоредби беше изменен и допълнен Законът за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП).

С измененията и допълненията в НПК и ЗПФКПП в българското законодателство бяха въведени изискванията на Директивата, като не бяха приети предложените от Министерския съвет изменения и допълнения във връзка с транспонирането на чл. 5, пар. 3; чл. 20, б. „б“; чл. 23, пар. 2, б. „а“, „б“ и „в“ от Директивата.

Сега се предлага в НПК да се ограничи възможността за провеждането на повторен разпит на пострадалия като свидетел, за да се намали ненужният стрес в резултат на многократното преживяване на последиците от престъплението. „По този начин броят на разпитите на жертвите се свежда до минимум, а повторен разпит може да се извърши само доколкото това е абсолютно необходимо за целите на разследването. В зависимост от конкретните потребности на лицето разпитът следва да се проведе в специално оборудвано за тази цел помещение, в присъствието на педагог или психолог, както и от един и същ разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. Тези мерки могат да се приложат, доколкото няма да затруднят сериозно хода на наказателното производство“, обясняват от МП.

Освен това се предвижда, когато подалият сигнал за извършено престъпление е чужд гражданин и не владее български език, да има право на превод на разбираем за него език на писменото потвърждение за получаването на подаденото съобщение.

29
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Селски съдия
Селски съдия
18 ноември 2023 9:40
Гост

А 280, ал. 4 и чл. 281, ал. 4 НК кога?

Анонимен
Анонимен
18 ноември 2023 8:17
Гост

Че то Барни бил направо знаещ пред тези надути балони. Уж доценти, адвокати, наказателни съдии и накрая – зеро.

фен на МП
фен на МП
18 ноември 2023 8:05
Гост

Ристя и бандата му са абсолютна гола вода! Славов не знам как е станал доцент, но го няма никакъв, че К искат да отварят, майко, майко!

Жеко
Жеко
17 ноември 2023 19:20
Гост

Че нали Бузю е шеф на правната комисия- млад, ерудиран и способен, затова не се притеснявайте-абсурдите тепърва започват

Нееновинатв
Нееновинатв
17 ноември 2023 19:12
Гост

Въх даже не знам за кво иде реч, ама НАПЪЛНО СЕРИОЗНО, защо се хабите да ги пишете тия статии? Сякаш не знаете че в България,такова нещо НЯМА ! ИМА СЪДИИ, те са над законa тях контролен орган НЯМА! ТЕ СА НАД НЕГО! За тях няма наказания няма. Закони няма. Контрол няма. Кво прилагане, като те нямат основание да го спазват? А За онези от тях за които се въобще и ако се чуе в медиите: наказания – ТВЪРДЕ РЯДКО ефективни още по! АКО НЯКОЙ МИ ПРОТИВОРЕЧИ, ГО ПРИЗОВАВАМ НА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ и ще го направя на кръв и сополи.… Покажи целия коментар »

N-ски съдия
N-ски съдия
17 ноември 2023 16:16
Гост

Писна ми през 5 дена да си купувам нов НК и НПК. Искам тези негодяи да ми ги купуват те

Нееновинатв
Нееновинатв
17 ноември 2023 19:13
Гост

Ana за кво ти е, то кой го спазва?

Юрист
Юрист
17 ноември 2023 15:35
Гост

Нормално. От законотворци баджанаци и парапетаджии какво да се очаква.

еугЛЕНА Парапетова
еугЛЕНА Парапетова
17 ноември 2023 15:19
Гост

На мама златните синчета и девойки! Милите те, свръхкомпетентни, образовани и интелигентни, псевдоюристи на ПП ДБ. Пълен позор! Не става само с претенции и фалшиво самочувствие

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 ноември 2023 14:50
Гост

Докога ще се излагате бе протестъри сладки не можем да чакаме добезкрай да се научите да пишете закони, затова няма как нормален човек да подкрепи подобни капацитети да пипат който и да е основен закон или структуроопределящ закон, а се опитват да подготвят почвата за нов граждански кодекс моля ти се….

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 13:56
Гост

По-добре нищо да не пипат, защото всеки следващ път е по-лошо и по-лошо …

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 13:25
Гост

Кирил Петков знае какво прави. Все пак е завършил Харвард. Какво значи тук някакъв си НК от комунизма от 1968 г. Аз вярвам на Този човек.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 21:15
Гост

На този неграмотен палячо, след изцепките му от типа на „куролация“?

Димо
Димо
17 ноември 2023 13:16
Гост

Пълен фарс!

Петров
Петров
17 ноември 2023 12:11
Гост

Пак ли ще кърпим нормативната ни уредба?

Щерев
Щерев
17 ноември 2023 12:12
Гост

Отново заради недомислията на депутатите ни.

Трохильо
Трохильо
17 ноември 2023 11:51
Гост

Оле мале…

Станчев
Станчев
17 ноември 2023 11:50
Гост

От некадърници не очаквам друго

Мръвчев
Мръвчев
17 ноември 2023 11:50
Гост
Nestorov
Nestorov
17 ноември 2023 11:50
Гост

Моля ви, не ни занимавайте със строго политически и правни новини предвид факта, че България се тресе заради това ръководство на БФС! Народа иска да гледа качествен футбол, а това наглед дребно искане на народа, което е неглижирано от политическата класа от години, защото футбола не е нещо важно (не е нещо от което да могат да се крадат пари) утре може да се изроди в протест и срещу политици и управление. И тогава няма да вържат лъжите на ГЕРБ и Борисов, няма да вържат „социалните“ думи на Григорова и КУРнелия, няма да вържат и лозунгите на Израждане, защото ако… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 21:18
Гост

Е то се видя кой е в подкрепа на Украйна- разни хулигани и лумпени, 00,01% от обществото я имат, я не. Айде хапчетата и се прибирай, или в лудницата, или на „Козяк“ 16, няма нужда да се размножаваш пак с хиляда коментара и да оспамваш поредната тема.

Жулева
Жулева
17 ноември 2023 11:48
Гост

Излагация.

Пакман
Пакман
17 ноември 2023 11:47
Гост

Хайде и ГЕРБ да почнат да си носят отговорност за действията и най-вече за бездействията. Не да се правят, че някой друг е управлявал държавата с години.

Възмутен
Възмутен
17 ноември 2023 12:15
Гост

Борисов и Сие! Които работиха дълги години за себе си.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 11:47
Гост

Банкянеца прави магистрали без разрешителни, незаконно ги строеше и то с много дефекти. Този човек не зачита закона, но го прилага срещу политическите си опоненти и много го варди в тия случай. Позорно. И от неговата група ще искаме да реформира съдебната система

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 11:46
Гост

Има ли изненадани? Цирка продължава

Кирил
Кирил
17 ноември 2023 12:16
Гост

Жалкото е, че обикновеният човек се превръща в клоун.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 11:46
Гост

Абе всеки случай не съм очаквал нещо умно да измислят хора, които не познават закона, но гласуват някакви неща в НС

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 11:45
Гост

Те се шашардисаха тия