Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика

Изпълнителното производство е заместител на липсващото доброволно изпълнение. То е предназначено да защити и да наложи санкция по повод липсата…

горна оряховица, дело, бебет от фризера

17 години не са стигнали да се реши дело за кражба на телефон

Съдията се отвел без подпис на заседател и след 6 години продължил да го гледа, констатира ИВСС

17 години не са се оказали достатъчни, за да може Софийският районен съд (СРС) да реши едно дело за кражба…

Днес празнуват

Емилия Георгиева

съдия във Върховния административен съд

Владислав Андреев

следовател в НСлС

Юлиян Георгиев

председател на Адвокатски съвет - Варна

Всички рожденици