Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) намали заплатата на съдия поради множество забавени дела. Става дума за Рени Коджабашева от Софийския градски съд (СГС).

Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу нея беше внесено миналата година от председателя на СГС Алексей Трифонов, който поиска тя да бъде наказана заради системно неспазване на сроковете по над 140 дела. По една не малка част от тях забавите са с години – от една до седем години.

Кадровиците днес прекратиха производството за неспазването на сроковете по 29 дела, тъй като е изтекла абсолютната давност.

За останалите членовете на СК наложиха наказание на съдия Коджабашева „намаляване на заплатата с 10% за шест месеца“.

Наказанието „забележка“ се потвърждава с мнозинство от осем гласа

Същевременно днес кадровиците одобриха становище по тълкувателното дело във Върховния административен съд по въпроса с какво мнозинство се потвърждава наказанието „забележка“, наложено от съответния административен ръководител.

Точната формулировка на въпрос по тълкувателното дело е следната: „С какво мнозинство се приема решението на съответната колегия, обективиращо резултата от упражняване на правомощието по чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за потвърждаване или отмяна на наложено от съответния административен ръководител дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“?“.

Както „Лекс“ писа, този въпрос се постави наскоро по казуса на съдия Весела Дончева от Софийския районен съд. Тя е наказана със забележка от председателя на съда Александър Ангелов заради системно неспазване на сроковете и неоправдано забавяне на производства. В Съдийската колегия петима членове гласуват за потвърждаване на санкцията, а трима са против. Казусът стигна до петчленен състав на ВАС, който прие, че това мнозинство е достатъчно за потвърждаването на забележката (подробно за мотивите виж тук).

Тълкувателното дело беше образувано по искане на председателя на ВАС Георги Чолаков (пълния му текст виж тук). Той изтъква, че Законът за съдебната власт (ЗСВ) не е посочил изрично с какво мнозинство съответната колегия приема решението, с което потвърждава или отменя наложената от административния ръководител забележка (повече по темата виж тук).

Днес мнозинството в Съдийската колегия прие, че за потвърждаване на наказанието „забележка“, наложено от председателя на съответния съд, е необходимо мнозинство от осем гласа.

Кадровиците изтъкнаха, че според чл. 33, ал. 4 от Закона за съдебната власт решенията на колегиите на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4, 21 и 22 (всички кадрови въпроси за кариерни израстване и за назначаване на административни ръководители, атестирането, налагане на дисциплинарни наказания за освобождаване и понижаване), се приемат с мнозинство, не по-малко от осем гласа – за Съдийската колегия, и не по-малко от шест гласа – за Прокурорската колегия, а останалите решения с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 30, ал. 5, т. 17.

Същевременно в Глава 16 от закона, която регламентира дисциплинарните производства и по-специално в чл. 320, ал. 6 от нея се казва, че решенията за налагане на дисциплинарни производства се приемат с не по-малко от осем гласа за СК. „В тази разпоредба не са изведени отделни видове наказания, тя се отнася до всички наказания, без разграничение“, изтъкна днес Атанаска Дишева, която докладва становището.

Тя посочи още, че не съществува разлика между регламентираното мнозинство в чл. 33, ал. 4 от ЗСВ и това в чл. 320, ал. 6 от закона. „Това е така, защото в чл. 30, ал. 5, т. 3 е регламентирано правомощие, чл. 33 установява необходимото мнозинство за вземане на решение, а чл. 320 е специална разпоредба за дисциплинарните производства и предвижда квалифицирано мнозинство във всички случаи, в които се налага наказание“, каза Дишева.

Тя допълни, че правомощието по чл. 314, ал. 4, с което се потвърждава наложеното от административния ръководител наказание „забележка“, не може да се взема с различно мнозинство от съответната колегия от това, с което самата колегия налага същото наказание.

Фактическият състав за налагане на дисциплинарно наказание, когато производството е образувано от административния ръководител и следва да премине за потвърждение от Съдийската колегия, завършва с решение на колегията, с което следва да бъде потвърдено наложеното наказание „забележка“. Поради тази причина актът, който подлежи на обжалване, е решението на колегията за потвърждаване на наказанието. В този смисъл надлежната страна е Съдийската колегия, а не административният ръководител“, каза още Дишева.

И в заключение изтъкна, че наказанията „забележка“, наложени от съответния председател, се потвърждават с осем гласа, а се отхвърлят с обикновено мнозинство, т.е. с повече от половината от присъстващите членове на съвета.

Само Боян Новански не беше съгласен с тези разсъждения, останалите кадровици подкрепиха становището и то ще бъде изпратено на Върховния административен съд.

40
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 20:11
Гост

Е тя Мирослава Тодорова трябва да остане без доходи при тези критерии за количества дела и срокове.

ЩАЗИ ЩАТЕН
ЩАЗИ ЩАТЕН
20 септември 2023 19:49
Гост

Говори се под сурдинка в Града на Липите,че адвокат Илка Петкова „Яде малки деца…“….

Ad nauseam
Ad nauseam
20 септември 2023 18:21
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Въпрос
Въпрос
20 септември 2023 15:05
Гост

„Рени е много добър съдия. ИЗЛИШНО е да се упражнявате на неин гръб. Въпроса е защо системата смазва мислещите и задълбочени съдии?“

А какво правим с тези, дето бавят или не бавят делата, но решават корупционно?!

Прост адвокат
Прост адвокат
20 септември 2023 16:03
Гост

Е нали виждате, изчакват да изтече абослютната давност за да прекратят дисциплинарните производства… четете малко тия статии.
Както виждате и в СРС освободиха 2ма заради забавени решения, но другите (без да споменавам индивиди като 123-ти, 52-ри, 119-ти с-в и др.) никой не ги закача „случайно“, дори не се споменава за тях… сигурно по справките излизат най-бързите съдии в страната…

Буда
Буда
20 септември 2023 11:43
Гост

Те нали затова им увеличиха възнагражденията, за ей този труд, който неуморно полагат 😀 Срам и позор и за тази съдийка и за ВСС

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 21:56
Гост

Запознатите са наясно, че след 50г. физиологичните процеси променят организма на човек и няма как при повишаващо се натоварване ти да даваш резултат като на 30 или 40 год, стоейки 20 год.на едно ниво.
Към то 60 г. и след това реално резултата стига на ниво първи клас. Да си крием главата в пясъка е напълно излишно. А с копи пейст освен да се разказва обема какво се постига?

Кукуригу
Кукуригу
19 септември 2023 22:27
Гост

Демек какво, пенсия на 50?
В размер колкото заплатата ли да бъде? 😉

В Англия младите съдии са на 60 г,и са мъже
В Англия младите съдии са на 60 г,и са мъже
20 септември 2023 5:48
Гост

Не думай. Хирург трябва да оперира и на 65г. Строител да реди тухли на тази възраст. Проблемът е несменяемосттта. Тя е опасна за правовия ред. При частника никой няма да търпи некачествен труд-забавяне и закъснения, а и при намалена заплата, тя пак е фантастагористимична. В съдебната система-заплатата е огромна, бонусите не закъсняват. Дали в бизнеспарка, ако юрисконсулт, при некачествен труд-забавяния на работата някой ще го търпи? Точно в СГС-при външни конкурси-кандидатите са десетки да едно място. А и друго-по цял свят начаната възраст за назначаване на младите съдии е около 58-60 г. Например в Англия-няма как първата ти работа да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 7:38
Гост

Несменяемост трябва да има, но да е само за разсъжденията по същество. Става ли дума за срочност- трябва да се търси незабавно дисциплинарна отговорност, респективно да се освобождават, щото тези страни по забавените дела души носят…

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 9:48
Гост

Несменяемостта няма нищо общо с дисциплинарната отговорност, това са съвсем различни неща.

Kiler
Kiler
19 септември 2023 21:22
Гост

Тази е за трепане

loopleapet
loopleapet
19 септември 2023 19:05
Гост

Това е по-добро от всяка виагра. Съветвам всеки да го опита поне веднъж в живота си – ще подобри сексуалния ви живот многократно, прочетете го сами: –– https://marketl.ink/biocom

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 18:10
Гост

Абе как е възможно някой 140 пъти да се е издънил в работата си и да получи такова смешно наказание, ако ще и гений в правото да е.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 5:52
Гост

Несменяемосттта е опасна за правовия ред!
Проблемът е в конституцията. Несменяемост, неносене на отговорност за съдебните актове, и всичко това „компенсирано“ с огромни заплати и привилегии.
Изобщо-в съдебната система са открили развитият комунизъм-огромни заплати, никаква лична отговорност, и тази промоция до пенсия.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 17:21
Гост

Рени е много добър съдия. ИЗЛИШНО е да се упражнявате на неин гръб. Въпроса е защо системата смазва мислещите и задълбочени съдии?

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 17:50
Гост

Вярно е, че Рени е един от най-добрите делбени съдии извън ВКС, вярно е и че системата мачка и насърчава към решения по сламка, но някои от делата на Рени тръгнаха в първи клас. То и така не става.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 7:40
Гост

Не познавам актовете на съдията, но ако това, което казвате е истина, значи проблема е в системата и там трябва да се търси решението

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 9:24
Гост

Проблемът рядко е само на едно място. Поточната линия в СРС и СГС е убийствена, а кадровият проблем във въззивно гражданско отделение на СГС в момента е голям – делата се насрочват за след една година (тогава е първата възможна дата) а хора, които преди пишеха решения в рамките на 1 до 3 месеца, сега гледат да не излязат извън 6. Но едно е решение след няколко месеца, друго е дела за решаване на 5-6-7 години. Това в момента го има само при Рени, а същевременно във ВО на СГС има и други хора, които не й отстъпват по качества,… Покажи целия коментар »

Гледаме дела
Гледаме дела
20 септември 2023 15:49
Гост

Айде, айде Елена „Раздялата“ постановява по трудови дела след 2-3-4 години. Димов гледа каквото може да обезсили или прогласи за нищожно – независимо има или няма основание. Други да казвам ли?

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 18:00
Гост

О, боже, била добра делбена съдия, ще откача от възхита, все едно някой да го обявят за корифей на престъпленията по чл. 343б

Анонимен
Анонимен
20 септември 2023 18:47
Гост

Сравнявате ябълки и круши, колега. Всеки граждански съдия или адвокат ще Ви каже, че делбата е съвсем друга бира спрямо общото исково производство. Добри делбари се намират трудно, същото важи и за вещнярите.

Анонимен
Анонимен
21 септември 2023 8:52
Гост

На стара слава ли ще се живее до пенсия? Колко делби има на доклад и обявени за решаване? Защото съм останал с впечатление, че не изпъква с толкова много познания по гражданско право и процес, колкото се опитвате да я изкарате. Друг е въпросът, че в това положение един съдия бива много по-зависим предвид възможността да му образуват дисциплинарка. Време е да започне да се работи в СГС, а не само да се мрънка.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 18:02
Гост

Добра, ама колко пък да е добра със забавени произнасяния на повече от над 140 дела…иначе тия 10% не са никакво наказание.

Боби
Боби
19 септември 2023 16:39
Гост

Тази си е направо за уволнение.

Лозан
Лозан
19 септември 2023 16:41
Гост

Оожалили са я с наказанието.

Тити
Тити
19 септември 2023 16:30
Гост

Много дълго време е забавила делата.

Стоян
Стоян
19 септември 2023 16:27
Гост

Е, как допуснаха да изтече давността?

Възмутен
Възмутен
19 септември 2023 15:15
Гост

Изтекла била давността… Ало, шефът на съда и ВСС къде сте били през тези години?

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 15:12
Гост

Съдийката ще получи ли предвиденото за всички увеличение на заплатата догодина?

Kinti
Kinti
19 септември 2023 15:13
Гост

Май да, може и с коледен бонус да се облажи. Не знам някой гледа ли наказанията при вдигането на заплатите.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 14:31
Гост

Рени Коджабашева е за уволнение, не за намаляване на заплатата.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 14:04
Гост

Безобразие е да забавиш дело със 7 години. Според мен тази съдийка е за уволнение.

Калина
Калина
19 септември 2023 13:57
Гост

Това граждански съдия ли е? Не че има значение, но ми е любопитно

Стойчо
Стойчо
20 септември 2023 0:50
Гост

Да, тя е в граждански въззивен състав IV-е. (най-отдолу в списъка)

https://sgs.justice.bg/bg/15164

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 13:54
Гост

Лелелеле, как не ги е срам тия съдии, с години да не си изписват делата. Горките страни

4567
4567
19 септември 2023 13:55
Гост

В София е така. Най-големите забавяния са точно в столицата. И не се дължи само на натовареността, то си е до човек

Рики
Рики
19 септември 2023 16:43
Гост

Чакай после правосъдие.

Анонимен
Анонимен
19 септември 2023 13:53
Гост

Понякога се чудя съдиите от ВАС кой точно закон четат. Как може въобще да се поставя под въпрос мнозинството за наказанията. Никога не е имало спор, докато ВАС не се напълни с някакви нови лица

Милен
Милен
19 септември 2023 13:59
Гост

Четат някой стар сигурно