Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Критичен преглед на критиките срещу процедурата за доброволно изпълнение

Със Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 054-01-67/10.07.2020 г., вече приет на първо четене, се предвижда въвеждането у…

Правен анализ на съдебна практика и публично достъпна информация за дейността на ИА „Медицински надзор“ за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

Анотация Извършваната от изпълнителна агенция „Медицински надзор“ дейност е пряко свързана с пациентката безопасност, чрез гарантиране на качествена и достъпна…

Как помирителните комисии да станат работеща алтернатива за потребителските спорове

Как да направим помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите (КЗП) работеща алтернатива за решаване на потребителски спорове? С…

Някои въпроси за легитимността на антипротестните действия и законосъоразността на гражданските сдружавания

Има ли място юридическия произвол при упражняване на правото на мирно сдружаване?

В днешни времена правото на мирно събиране на групи от хора, желаещи да манифестират своята позиция (била тя политическа, социална,…