Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

За игнорирането на закона от държавния енергиен регулатор

Комисията за енергийно и водно регулиране постанови Решение № Ц-14/03.04.2019 г. в явно противоречие с влязло в сила решение на Върховния административен съд

ВЕИ производителите, за които през 2011 г. бяха въведени ограничения от държавния енергиен регулатор за изкупуваната по преференциални цени електроенергия,…

Гражданските или административните съдилища разглеждат делата на болниците срещу здравната каса за надлимитна дейност?

Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) в чл. 80 регламентира, че споровете по изпълнение на договорите между Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК)…