Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Правно мнение

За конституционосъобразността на основанието за допускане до касация поради очевидна неправилност на решението

Уважаеми конституционни съдии, в отговор на Вашата покана №155КД/04.06.2018 г. представям пред Вас моето правно мнение по предмета на к.д.№…

Ролята на европейските стандарти за обезпечаване правото на защита на обвиняемото лице в наказателното производство като източник на нормативни промени

Едни от основните фактори, които влияят върху процеса по изработване и приемане на нормативните актове на национално равнище, след присъединяването…

Становище от д-р Ивайло Василев:

Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция

Съдебната ваканция започва на 15 юли, а споровете относно тълкуването на нормата все още продължават.

Статията е посветена на актуалния проблем от практиката, който поставя във фокус въпроса дали нормата на чл. 61, ал. 2…

За съдържанието на заключителната част на обвинителния акт и присъдата за престъпления против интелектуалната собственост

Настоящата статия има за цел да защити тезата, че към момента заключителната част на обвинителния акт (ОА) и присъдата за…