Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Осъществяване на процесуалното представителство по граждански дела единствено от адвокати

Въведение Правото на защита е основен конституционен принцип, гарантиран от разпоредбите на основния закон, и намиращ проявление във всички видове…