Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Параметри на допустимата законова делегация

Законът е източник на базова правна уредба на обществени отношения. Несъмнено е, че дори един широкообхватен закон не може –…

Народно събрание

Oтносно приложимия вид отговорност при нарушаване на противоепидемични мерки

В кои случаи на нарушаване на противоепидемични мерки следва да се прилага наказателна и в кои административнонаказателна отговорност?

Според действащото към момента законодателство за осъществяване на едно и също изпълнително деяние, свързано с неспазване на противоепидемичните мерки, се…