Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Как принципът на правовата държава гарантира ефективната защита на основни права

В европейското правно пространство широко се споделя разбирането за правовата държава. Изключение не прави и българската Конституция. В чл. 4,…

Правна дискусия

Адвокатурата като гарант за независимостта на съдебната власт

Когато се запознах с програмата на конференцията и приех поканата да взема участие в дискусията в рамките на панела „Върховенството…

Узаконява ли Истанбулската конвенция еднополовите бракове и „третия пол“?

Какво всъщност представлява Истанбулската конвенция и какъв е обхватът на приложението ѝ? Съществува ли в България регламентация на еднополовите отношения и свързана ли е тя с Истанбулската конвенция?

Ожесточеният обществен дебат от началото на 2018 г. относно ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба…

Възможно ли е обезпечение върху всички бъдещи вземания на залогодателя

I. Възможна ли е цесия на бъдещи права Поначало българският законодател се отнася резервирано към възможността за разпореждане с бъдещи…