Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Неприлагане на правото на ЕС поради зачитане на националната идентичност

Правото на ЕС (ПЕС) е наднационално право, а не международно право, от което принципно се отличава[1]. Това разбиране вече присъства…

Бъдещата европейска законодателна рамка на изкуствения интелект и защита на личните данни при дистанционна биометрична идентификация

На 19.02.2020 г. Европейската комисия оповести своята визия за бъдещата законодателна рамка, която да осигури и ускори развитието на високите…

Ползването на ателиетата за жилищни нужди

Около година след като Столичната община обяви, че предлага промени в ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове, които трябва да…