Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Способи за защита на ответника при свръхобезпеченост

Практически проблеми и възможни решения

I. Постановка на проблема В процесуалната ни теория обезпечителният процес се определя като една от трите форми за защита на…