Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Наказателно-процесуален кодекс

Правото на отказ от свидетелстване в наказателния процес

Разпитът на свидетели е един от най-често използваните способи на доказване, а свидетелските показания – важен източник на доказателствена информация…

Министерството на правосъдието представи проекта си:

Наказателен съдия с ранг на върховен ще ръководи разследването срещу главния прокурор

Въвежда се ред за обезщетяване при нарушаване на презумпцията за невиновност от прокурори и разследващи и съдебен контрол над част от отказите за образуване на разследване

Наказателен съдия с ранг на върховен, който може да е от всички нива без районно, ще ръководи разследванията срещу главния…

Защо следователите искат законодателят да ги чуе и какво предлагат, обяснява зам.-шефката на НСлС

Миналата седмица зам.-главният прокурор и директор на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов отправи призив до министъра на правосъдието Надежда…

Актуални въпроси за предпроцесуалната проверка като средство за събиране на достатъчно данни

Увод Няма как да не се съгласим с изразеното в правната доктрина по повод същността на предварителната прокурорска проверка, която…

Съдът на ЕС за чл. 248, ал. 3 НПК

Забраната за отстраняване на пороци в обвинението след разпоредителното заседание противоречи на правото на ЕС

Недопустима е конфискация в наказателния процес без участие на собственика в процедурата, постанови съдът в Люксембург по запитване от Варна

Липсата на процесуална възможност за отстраняване, след разпоредителното заседание по наказателно дело, на неясноти и непълноти, които опорочават съдържанието на…

КС се произнесе: Недопустимо е задържаният да се явява виртуално на делото за ареста му

Съдът допусна делото за полицейската регистрация и строго напомни за правото на ЕС

Конституционният съд (КС) единодушно обяви за противоконституционна разпоредбата в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), която дава възможност задържаният обвиняем да не присъства…