Съдът не е длъжен да посочи в присъдата си правото на нов процес на задочно осъдения. Това прие Съдът на Европейския съюз (СЕС) в решение по преюдициално запитване на съдията от Софийския градски съд Иво Хинов (пълния текст на решението виж тук).

Диспозитивът на решението гласи: „Член 8, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство трябва да се тълкува в смисъл, че не задължава националeн съд при задочно осъждане, при което не са изпълнени условията по член 8, параграф 2 от тази директива, изрично да посочи в осъдителната присъда правото на нов съдебен процес.

СЕС посочва, че чл. 8 от директивата не определя точно реда и условия за информирането на засегнатото лице, като предвижда само, че то се извършва при информирането му за задочното решение, и по-специално при задържането на това лице, имайки предвид, че задържането обикновено се извършва след установяване на местонахождението на издирваното лице.

„Това се потвърждава от съображение 39 от Директива 2016/343, което предвижда, че посоченото информиране следва да бъде в писмена форма, но може да бъде и устно, ако бъде отбелязано в съответствие с процедурата на протоколиране съгласно националното законодателство“, посочва съдът.

Съдия Хинов беше сезирал СЕС и за съмнението си относно изискването на чл. 423, ал. 3 НПК (какво гласи разпоредбата виж карето) задочно осъденият да се яви лично на делото за възобновяване. Съдът в Люксембург обаче не отговаря на този въпрос, тъй като приема, че не е сезиран с него, при положение, че дава отрицателен отговор на питането за информиране на задочно осъдения за възможността за възобновяване чрез присъдата.

В запитването си за чл.423, ал. 3 НПК българският съдия беше изтъкнал, че искането за възобновяване, само по себе си, не води до спиране на изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ и само по изключение съдът може да постанови такова спиране. Той посочи, че процедурата предвижда първо задочно осъденият да направи искане за възобновяване, а след това е задължен да се яви лично пред съда, при което възниква възможност да бъде задържан и така задочното наказание да се приведе в изпълнение.

„Така се оказва, че опасността от задържане е необходимата цена, която задочно осъденият следва да плати, за да може правото му по чл.9 от Директива 2016/343 да бъде действително ефективно. …нормата на чл.423 ал.З НПК унищожава самата същност на правото по чл.9 от Директивата. Това право защитава задочно осъдения от изтърпяване на задочното наказание, като чл.423 ал.З НПК изисква от задочно осъдения сам доброволно да се постави в риск да бъде арестуван и да изтърпи част от това задочно наказание, за да може вече направеното от него искане по чл.9 да бъде разгледано по същество и евентуално уважено“, изтъкна съдия Хинов.

Поводът съдия Хинов да постави въпросите, свързани със задочното осъждане е дело срещу организирана престъпна група за отглеждане и разпространение на наркотици, както и за държане на оръжие и боеприпаси. Срещу един от членовете ѝ делото се гледа задочно, тъй като е обявен за издирване, но не е намерен.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 22:04
Гост

Абсолютна правна неграмотност и страх, прикривана като питане

хамалин в Илиенци
хамалин в Илиенци
08 юни 2023 21:08
Гост

Че какъв му е проблемът на чл.423 НПК. Хинов дали го е прочел? Мисля, че не го е чел и не е мислил по този въпрос. Най- лесното е да питаш СЕС, когато не знаеш как да решиш делото.

Рошавата гарга
Рошавата гарга
08 юни 2023 20:24
Гост

Съдия Хинов всеки ден ли сезира СЕС. Залива съда със всякакви въпроси. Кога му остава време да спи

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 19:39
Гост

Е, до сега, какво четяхте колега, Хинов как е гледал дела? Чуди се, как да се разнообразява и да спира дела.

---
---
08 юни 2023 14:58
Гост

Уважавам Съдия Хинов. Всичките му питания са значими. Ако не е той , друг няма да отдели време. А иначе тези , които четем , ползваме отговорите на СЕС по питания на Съдия Ханов. Благодаря му за енергията.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 14:19
Гост

Чудим се какви глупости да питаме само и само да протакаме и да не си решаваме делата.

---
---
08 юни 2023 14:52
Гост

Не съм съгласна с вас. Това , че не разбирате проблема не значи , че питането не е важно.

Димо
Димо
08 юни 2023 13:54
Гост

А, чакайте този от организираната престъпна група за отглеждане и разпространение на наркотици да се появи.

Чавдар
Чавдар
08 юни 2023 13:55
Гост

Надали! Със сигурност не се е заинтересувал от Директивата.

Филип
Филип
08 юни 2023 13:51
Гост

Надали някой ще рискува да бъде задържан.

Геро
Геро
08 юни 2023 13:52
Гост

И то само да се възползва от правото си по чл.9 от Директива 2016/343.

Симеон
Симеон
08 юни 2023 13:48
Гост

Естествено, че взеки при това положение ще се възползва от правото си на нов съдебен процес.

Краси
Краси
08 юни 2023 13:48
Гост

Или ще се укрие в чужбина.

Чавдар
Чавдар
08 юни 2023 13:43
Гост

Очаквано решение! Не виждам защо въобще се пита за това.

Спиро
Спиро
08 юни 2023 13:20
Гост

Tова питане за мен беше напълно излишно.

Мики
Мики
08 юни 2023 13:21
Гост

Хинов оак се засили с питанията си.

ВВВ
ВВВ
08 юни 2023 13:15
Гост

Е, добро утро, той задочно осъденият няма и да си помисли да ви търси, за да иска възобновяване, защото това ще означава и вие да го намерите.

Тити
Тити
08 юни 2023 13:44
Гост

Напълно логично.

123
123
08 юни 2023 13:11
Гост

Малко излишно ми се струва, че е било питането…

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 12:26
Гост

Страхотно

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 12:25
Гост

Ами чудничко направо

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 12:25
Гост

Добре им го казаха

Лозан
Лозан
08 юни 2023 13:50
Гост

За кой ли път! След поредното им питане.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 12:25
Гост

Еми супер. Надявам се, че скоро ще се вземе предвид

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 12:24
Гост

Да видим сега какво ше се прави

Анонимен
Анонимен
08 юни 2023 12:24
Гост

Екстра