С един закон – за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), депутатите на практика са отменили за неопределен период приетите от самите тях промени в Конституцията и така и реформите в прокуратурата и Висшия съдебен съвет (ВСС) и са отнели отдавна установени права на обвиняемите. Това обяснява във ветото си над тези изменения президентът Румен Радев и така дава възможност на Народното събрание да преразгледа приетите от него разпоредби.

„Преразглеждането на оспорените разпоредби е възможност за Народното събрание прецизно да изпълни първоначалната цел на законопроекта за транспониране на Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство и да не допусне погазване на йерархичната система на нормативните актове, на процедурните изисквания на конституционното нормотворчество и на правовия ред, на който се гради обществото ни“, пише Радев.

Както „Лекс“ писа, между двете четения на промени в НПК, депутати внесоха, а след това и приеха две разпоредби. С една от тях временно – до избирането на новите органи Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, беше „възкресен“ закритият с промените в Конституцията Пленум на ВСС. А с другата беше прието, че „главният прокурор и неговите заместници ще могат да упражняват съответно на изменената структура на прокуратурата функциите и правомощията си по чл. 138 и чл. 139 от Закона за съдебната власт“, т.е. всички функции на обвинител №1, които бяха отнети с промените в основния закон.

„Главният прокурор вече не упражнява надзор за законност и не осъществява методическо ръководство върху дейността на всички прокурори (чл. 126, ал. 2 от Конституцията). Правомощията му в насока ръководство на дейността на прокуратурата са ограничени до представляване на прокуратурата (чл. 126, ал. 2, пр. 1 от Конституцията), ръководене на Върховната прокуратура (чл. 126, ал. 2, пр. 2 от Конституцията) и утвърждаване на „общи методически правила за дейността в досъдебното производство на прокурорите, следователите и другите разследващи органи, които подлежат на обжалване пред Върховния административен съд по ред, определен в закон“ (чл. 126, ал. 3 от Конституцията). Правомощията на прокуратурата извън наказателното производство също са съществено ограничени. Без да се съобразява с тези положения, новият § 31 от ПЗР на ЗСВ (приет с § 10, т. 2 от ЗИД на НПК) предвижда до промяна на действащите закони главният прокурор и неговите заместници да упражняват същите тези отменени вече правомощия, включени в чл. 138 и чл. 139 от ЗСВ“, посочва президентът.

Той подчертава, че промените в Конституцията влязоха в сила на 26 декември 2023 г. и разяснява базисни положения, като това, че основният закон има непосредствено действие и „не е необходимо да има опосредствуващ елемент или звено от правно-техническа гледна точка, за да се прояви това действие“.

„Възстановявайки отменените „пленум на ВСС“, както и правомощията на главния прокурор и на прокуратурата, оспорените разпоредби на § 10 от ЗИД на НПК поставят Закона за съдебната власт в преимуществено положение спрямо Основния закон. Това противоречи на чл. 5, ал. 1 от Конституцията, съгласно който „Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат“, пише държавният глава до депутатите.

И заявява, че тези промени нарушават йерархията на нормативните актове, а от там и функционирането на правовата държава. „По смисъла и съдържанието си промените, предвидени в §10, т. 2 от заключителните разпоредби на ЗИД на НПК, реорганизират конституционно определена структура, преразпределят правомощия и възстановяват такива, отменени с конституционна норма. По същество такава уредба е равносилна на промяна в Основния закон, без да се спази специалният ред за това, изведен в Глава девета от Конституцията, изтъква Радев.

Той настоява Народното събрание да преразгледа не само разпоредбите, с които на практика се отменят измененията в Конституцията, но и една промяна в НПК. С нея в чл. 64 от кодекса се предвижда, че при разглеждането на мярката за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство на обвиняемия и неговата защита ще се предоставят само „доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение задържане под стража“.

Президентът изтъква, че действащата практика в България е на този етап обвинението да представя пред защитата всички налични доказателства. На същото мнение е и правната теория, като президентът цитира проф. Маргарита Чинова, която заявява: „…както при направено искане от прокурора до съда за задържане под стража, така и в производството по вземането на тази мярка и обжалването на същата, няма пречка обвиняемият и неговият адвокат да се запознават без ограничение с всички приложени доказателствени материали по делото“.

В аргументацията за ветото си Радев напомня, че промяната в чл. 64 НПК, която е мотивирана с Директива 2012/13/ЕС и на практика преписва една от нейните разпоредби, че тази директива единствено установява минимални правила по отношение информацията относно правата на заподозрените или обвиняемите и с нея не се засяга информация, която трябва да бъде предоставена относно други процесуални права, произтичащи от Хартата, ЕКПЧ, националното право и правото на ЕС.

„В случая с възпроизвеждането на чл. 7, пар. 1 от Директивата, каквото по съществото си представлява § 2 от ЗИД на НПК, нивото на защита, което българското право осигурява, ще бъде ограничено. Това противоречи и на чл. 10 от самата Директива (запазване на равнището на защита), в който е предвидено, че „..нищо в настоящата директива не се тълкува като ограничение или дерогация, от което и да е от правата или процесуалните гаранции, които са предоставени съгласно …правото на която и да е държава-членка, което осигурява по-високо ниво на защита, пише държавният глава.

 

40
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
14 февруари 2024 19:47
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

от Бобов дол
от Бобов дол
14 февруари 2024 10:51
Гост

След като изпи до дъно канадското, Зеленият чорап откри Америка (за България).

АМИН

emo
emo
13 февруари 2024 14:58
Гост

a ot koga ne e pravil prezidenta pomilovki samo prikazki bez deistviq

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
13 февруари 2024 1:32
Гост

Румен Радев е на мястото си – не знам какво има стана с тази Конституция точно – България е загиваща като държава – ако и да е пресилено. Има творчески упадък – ние в момента сме донори, потребители, но не и – лидери, за пример на някоя друга нация – както е било винаги. Не сме най-великите в света – но – смело можем да се гордеем с всичко – дори и в спорта, дори и – в интелектуалната сфера, както и да е. Не е промяната в Конституцията решението, относно бедноста ни – а в нещо по-сърдечно като отношение… Покажи целия коментар »

Юрист
Юрист
12 февруари 2024 21:32
Гост

Не ме кефи Радев, но в случая е прав. Последните 1-2 години депутатите обърнаха правото с хастара навън. Чудно ми е едно – как ще реформираш съдебната система, когато не знаеш как функционира? Прав е проф. Даниел Вълчев, че въпиющата правна неграмотност на юристи-депутати без никакъв професионален опит, ще го принудят да влезе отново в политиката.

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
13 февруари 2024 1:22
Гост

Хайде – точно Професорите да си мълчат – защото – дотам стигнахме – от много интелекти – мафия не се бори с голи приказки – сега целта е – да махнем ГЕРБ и СДС – напълно е уместно да се провеждат всякакви реформи, за да можем на нови избори да гласуваме за новото. Не мисля – че Даниел Вълчев има авторитет пред обикновени гласоподаватели, той е откъснат от сиромашията в държавата, а това е именно целта на политиката – да се преодолее неравенството и – да станеш един спокоен и хармоничен жител на държавата. Докато държавата те дои – не… Покажи целия коментар »

487tan
487tan
12 февруари 2024 16:36
Гост

Иcкaте ли луд ceкc за 2-3 часа, силни epeкции, яpки opгaзми, много cпepмa и повишен тeстoстеpoн! Toвa е подобрена формула на Виaгpa сeгa е безoпаcнo на всяка възpаcт! Не пpопyскайтe шансa да направите своя ceкc незaбpавим–– https://use.my/azalfa

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 15:14
Гост

Стягайте коланите! Този месец без заплати. Може и следващия. Закривай!

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 15:56
Гост

Не думай…..явно не си от занаята……..

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 16:27
Гост

От SS клуба съм.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 17:43
Гост

Личи, там само неграмотници членуват.

Срамно,смешно, трагичо
Срамно,смешно, трагичо
12 февруари 2024 14:58
Гост

A шпоред миистъра Славов – най-големия „конституционалист“ има вече два органа ВСС и ВПС, хахахаха ами това значи няма ВСС в стария му вид, а това значи ВНС, но него не му пречи, не знам тези хора или са явно некомпетентни или просто се мислят за недосегаеми! Не стига, че нямат един ден стаж, не са ходили никога на конкурс, ами и такива поразии да правят. Нотариуса и срещите му с магистратите са лошо явление да, но няма по-голямо дъно и лошо явление за правосъдието от ПП–ДБ и хора като Славов, Йорданова и Христо Иванов!

Пеналист
Пеналист
12 февруари 2024 14:56
Гост

Яша фончо шафиора е положението

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 17:42
Гост

Гледай си съ съ бъто, Ристю и Ген. Гном. Вината е ваша и не се прави на луд

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 февруари 2024 14:39
Гост

Хаосът на ППДБ обзема цялата държава, но това не бива да ни учудва. По отношение на тази част: „Той подчертава, че промените в Конституцията влязоха в сила на 26 декември 2023 г. и разяснява базисни положения, като това, че основният закон има непосредствено действие и „не е необходимо да има опосредствуващ елемент или звено от правно-техническа гледна точка, за да се прояви това действие“.“ Нека видим дали политически сензитивният КС ще извърти нещата така, че аргументацията му за непосредственото действие ще се ограничи до прякото регулиране на обществени отношения, т.е. субективните (граждански) права. И без това сега е „яко“ да… Покажи целия коментар »

Юрист
Юрист
12 февруари 2024 12:33
Гост

„Конституционното мнозинство“ се оказа юридическо дъно и най-вече юристите от ППДБ. Отчайващо ниско професионално ниво

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 февруари 2024 14:40
Гост

Няма как да имаш дори и „ниско професионално ниво“, ако ти липсва сериозен практически стаж по специалността.

Пеналист
Пеналист
12 февруари 2024 14:58
Гост

То на Деса не само стаж и липсва, но и образование.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
12 февруари 2024 20:08
Гост

Тя има други…. умения.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 12:28
Гост

Да драснеш Прех.Закл.Р-дби на Конституцията в закон за изменение на НПК, понеже си ги пропуснАл, по чиста небрежност, да речем, не някакви укорими подбуди, просто толкова можеш, е обида за всеки с диплом за завършено висше юридическо образование.
Транспонирането изисква четене с разбиране, не гугъл транслейт.
ЕСПЧ, 30 – тина години по -късно, кръгом и пак напред.
Язък за демократическите претенциЙ!

Гешо Иванов
Гешо Иванов
12 февруари 2024 11:44
Гост

Щом троловете толкова са се активизирали да плюят за нещо толкова очевидно за всеки юрист с IQ повече от 10, явно се засягат задкулисните интереси.

Асен
Асен
12 февруари 2024 11:43
Гост

Те са отменили за неопределен период приетите от самите тях промени в Конституцията!

Димо
Димо
12 февруари 2024 11:43
Гост

Пълна пародия!

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:42
Гост

За жалост, по същество дебилите за да си оправят бакиите, затворени с измененията на КРБ, правят опит да суспендират същата КРБ чрез ПЗР на Закон.А не малка част от долупишещите явно не могат да излязат от политическите си гащи.

Кики
Кики
12 февруари 2024 11:42
Гост

Е, колко ще ме това време?

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:35
Гост

Тревожни са сигналите от страна на Радев. Да, тревожни

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:35
Гост

Изродщина. Ставаме свидетели на амбициите му да става министър-председател

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:35
Гост

Бе ще си тънем в блатото ама…

Кръстев
Кръстев
12 февруари 2024 11:34
Гост

И сега какво? Голям кеф ли е, че Радев се е намесил? Истинският „Капитан България“?

Малина
Малина
12 февруари 2024 11:34
Гост

Продажен президент!

Струнчев
Струнчев
12 февруари 2024 11:34
Гост

Пускам само част от хубав коментар, който прочетох днес под поста на Иван и Андрей и тяхната организация Bulgaria Wants You. Правете си изводите.

„5 индустрии с горе-долу нормални доходи за континента. Слабо образование, създаващо 80% функционално неграмотни. Слабо познаване на културата и невъзможност на обществото да скъса с порочната си история от близкото минало и тежката русофилия. Объркани морални показатели на хората, водещи до масова хомофобия и расизъм. Нулева държавна политика в посока здраве, която дори стимулира тютюнопушенето. И като стана дума за това, това е нацията в ЕС с най-силно застъпени вредни навици …“

Mary
Mary
12 февруари 2024 12:57
Гост

Тези двамката видях лично как се хилят на една от срещите. Нямат никаква връзка с това, което се случва. Не ги давайте за пример, че просто са неадекватни. Проводници на чуждо мнение.

Паунова
Паунова
12 февруари 2024 11:32
Гост

Аха, сега е зле, нали? Нали се съгласявате, че сега е много зле? ПП и ДБ са тотални некадърници и са зле. Цялата държава не ги харесва, не ми е ясно защо, но е така. Народа в по-голямата си част не ги харесва. ОК. На следващи избори кой ще ни управлява? Радев, в подкрепа от Израждане и БСП + ГЕРБ! НЕ си правете илюзии. Борисов спря с гърмежите по Радев. Закроти се. Готви се да вземе пак минимално предимство пред Радев или поне да е втора политическа сила с малка разлика зад Радев. Така ще е „незаобиколим фактор партията на… Покажи целия коментар »

Един там...йорисТ
Един там...йорисТ
12 февруари 2024 12:26
Гост

БрачеТ, не „ние“, а точно ПП и ДеБъ изпраха Борисов и ПееФски ! Не ми обяснявай небивалици, ами си пий хапчетата !

Димитър
Димитър
12 февруари 2024 20:52
Гост

Да ,по зле от ПП-ДБ НЯМА. НАБИЙТЕ СИ ГО В ПРОТЕСТЪРНИТЕ ГЛАВИЦИ.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:29
Гост

Когато Ганя е просто същество, той си избира такива темерути за президент и министър-председател

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:29
Гост

Не е за неопределено време. За времето докато „мъдрия български народ“ го избере да ни управлява.

Дейви
Дейви
12 февруари 2024 11:23
Гост

Руски агент!

Любител
Любител
12 февруари 2024 11:44
Гост

За кое, че държи законите да съответстват на конституцията ? Или че държи да остане висок стандарта на защита на правата на обвиняемите? Какво искаш, да се върне правото на Вишински ? Като ви плащат да спамите, поне се постарайте да си изкарате парите, а то само плюете.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2024 11:14
Гост

Скоро заплата няма да има.