Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Граждански процесуален кодекс

Критичен преглед на критиките срещу процедурата за доброволно изпълнение

Със Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 054-01-67/10.07.2020 г., вече приет на първо четене, се предвижда въвеждането у…

Адвокатурата: ЧСИ да събира доброволно вземания е все едно съдия да дава правни консултации

Неприемливо е на съдебните изпълнители да се дават квазисъдебни и квазимедиаторски функции, заяви и омбудсманът

Да се даде на съдебни изпълнители да събират доброволно вземания е все едно съдиите да дават правни консултации или полицаи…

дело, лесидрен

Къде и с какви последици се произнася делбеният съд по възраженията

Предмет на следващото изложение са противоречиво разрешаваните в практиката въпроси относно постановяването на отделен диспозитив и пораждането на сила на…

Окончателно в ГПК: Процесуалните действия с обиди и заплахи са нередовни

На първо четене бяха приети 10-годишна абсолютна давност за задълженията на физически лица и нова процедура за доброволно изпълнение

Процесуалните действия, които съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации, се считат за нередовни. Това записа окончателно в Гражданския…

Правната комисия даде зелена светлина на два проекта за промени в ГПК, спря трети и прие изменения в ЗЗД с уговорки

Въвеждане на 10-годишна давност за задълженията на граждани. Процесуалните действия, при които страната повторно използва груби или нецензурни думи, да…

Министерството на правосъдието предлага:

Дистанционно изслушване на страни, свидетели, вещи лица и превод влизат в ГПК, АПК и НПК

Задържаните да не е задължително да идват в съда по делата за мерките им за неотклонение, а осъдените - по тези за предсрочното им освобождаване, предвижда още проектът

Страни, свидетели, вещи лица и преводачи да не е нужно да се явяват в съдебната зала, а да бъдат изслушвани…

Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правните сделки

Коментар по тълкувателно дело №1/2020 г. на Гражданската и Търговската колегии на ВКС

I. По предложение на председателя на Висшия адвокатски съвет, на основание чл. 125 ЗСВ, поради съществуваща противоречива съдебна практика по…

Внесоха още предложения за промени в ГПК

Без освобождаване от такси и разноски при очевидно неоснователен или недопустим иск

При обиди и лош език, съдът първо да дава указания да бъдат премахнати от молбата и ако не бъдат изпълнени, да прекратява делото

Хората, които подават очевидно неоснователни или недопустими искове, да не се освобождават от такси и разноски по делата, дори ако…