Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Граждански процесуален кодекс

Проблемът с издаването на заповед за изпълнение срещу трето лице, обезпечило с ипотека или залог задължение на длъжник в производство по несъстоятелност

I.1. С §11 на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 101 от 2010 г.) в правилото…

Окончателно в последния ден на парламента

Промениха ГПК: Запорите на коли, камиони и земеделска техника влизат в е-регистър, ще може да се прави справка при сделка

Запорите на всички движими вещи, подлежащи на регистрация, ще влязат в единна електронна система и при сделка, всеки заинтересован ще…

Защита срещу използването на гражданския процес като средство за непозволено увреждане

1. Въведение Добрите нрави традиционно се разглеждат в българската литература[1] и съдебна практика[2] като граница на свободата на договаряне. Поначало…

В становище до ВКС

ВАдС: Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия, а вземането за такса смет – не

Неплатените авансово от взискателя такси се ползват с привилегия от първи ред, но само ако са начислени за конкретния изпълнителен…

Проф. Пламен Киров:

Министърът на правосъдието да представлява държавата по дела нарушава независимостта на съда и равенството в процеса

Ако министърът на правосъдието бъде определен за процесуален представител на държавата по дела, ще бъдат нарушени принципите за независимостта на…