Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Граждански процесуален кодекс

Внесоха още предложения за промени в ГПК

Без освобождаване от такси и разноски при очевидно неоснователен или недопустим иск

При обиди и лош език, съдът първо да дава указания да бъдат премахнати от молбата и ако не бъдат изпълнени, да прекратява делото

Хората, които подават очевидно неоснователни или недопустими искове, да не се освобождават от такси и разноски по делата, дори ако…

Парламентът единодушно: Съдът да връща искове и жалби заради обиди и нецензурни думи

Промените в ГПК минаха на първо четене

Народното събрание единодушно прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се регламентира, че процесуално действие,…

Способи за защита на ответника при свръхобезпеченост

Практически проблеми и възможни решения

I. Постановка на проблема В процесуалната ни теория обезпечителният процес се определя като една от трите форми за защита на…

Съдийската колегия обсъжда

Промени в ГПК: „Прости“ дела да се решават в закрито заседание, ако всички са съгласни

Съдии предлагат дела по очевидно неоснователни искове да се прекратяват и да се въведе задължителна рекламация пред доставчиците на комунални услуги

Възможност да не се провеждат открити заседания по „прости“ дела, да се прекратяват дела по очевидно неоснователни искове и да…

Предлагат промяна в ГПК: Съдът да връща искове и жалби заради груби и нецензурни думи

Правната комисия записа правило срещу лошия език в процеса в Закона за съдебната власт

Процесуално действие, отправено чрез груби или нецензурни думи или съдържащо обиди или заплахи се смята за неизвършено. Това да се…

Огласиха новите образци на заповеди за изпълнение след промените в ГПК

Министерството на правосъдието публикува проект за изцяло нова наредба

Готови са новите образци на заявления за издаване на заповеди за изпълнение и на самите заповеди. Те се наложи да…

Новите правила в заповедното производство влизат в сила в навечерието на Коледа

Промените в ГПК са обнародвани в Държавен вестник

Новите правила в заповедното производство, които предвиждат два пъти по-дълги срокове за изпълнение и възражение срещу заповедта за изпълнение, както…

Приеха окончателно мащабни промени в заповедното производство

Потребителят ще може да спира заповедта по чл. 417 ГПК с обезпечение от до 1/3 от дълга или с доказателства за неправилното му изчисление

Серия от промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), най-вече по отношение на заповедното производство, прие днес окончателно Народното събрание. Измененията…

Правната комисия прие промени в заповедното производство

С доказателства за неправилно изчисление на дълга ще може да се спре заповедта по чл. 417 ГПК

Продажбата на несеквестируеми вещи, обезпечаващи дълга, ще чака една съдебна инстанция да се произнесе по заповедта

Ако длъжникът представи писмени доказателства, че не дължи, или че сумата е неправилно изчислена, или че вземането се основава на…