Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Граждански процесуален кодекс

Адвокатурата: Погасителната давност не се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност не се прекъсва от поискано или извършено изпълнително действие по изпълнително дело, за което е настъпила перемпция. Това…

Нематериален характер на обезщетението за неимуществени вреди при непозволено увреждане

1. Въведение Конкретен повод за написването на настоящия материал е изумителното количество съдебна практика, според която обезщетението за неимуществените вреди…

От днес невъзможността на адвоката да се яви ще отлага делото – промяната в ГПК е в сила

Измененията в ГПК и в Закона за медиацията са обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник

От днес е достатъчно адвокатът да има уважителна причина, поради която не може да се яви на заседанието, за да…

Когато чл. 278, ал. 3 ГПК не важи – СЕС даде възможност да не се зачитат указания на горната инстанция

Постановеното определение по частната жалба (срещу определение – бел. ред.) е задължително за долустоящия съд. Това гласи императивната разпоредба на…

Софийските адвокати поставиха остро проблема с кратките преклузивни срокове в ГПК

Настояват за удължаване на "невъзможно" късите срокове, които ги подлагат на непрекъснат психологически тормоз и ги лишават от почивка

Множеството преклузивни процесуални срокове в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да бъдат удвоени или поне да се броят в работни, а…

На второ четене

Промениха чл. 142, ал. 2 ГПК – невъзможност за явяване само на адвоката ще отлага делото

Окончателно беше регламентирано провеждането по е-път на заповедните производства, но от 1 юли 2024 г. и със заявка от депутати "да променят този абсурд"

От Гражданския процесуален кодекс (ГПК) отпада изискването и страната, и пълномощникът ѝ да не могат да се явяват на заседанието,…

Окончателно

Парламентът прие задължителната медиация, но без санкция за бойкотирането ѝ

Само юристи ще са медиатори по висящи съдебни дела

Провеждане на задължителна първа среща по медиация по шест вида съдебни дела от 1 юли 2024 г., предвиди окончателно Народното…

Медиацията – задължителна само по 6 вида дела, при споразумение връщат 75% от държавната такса

Съдът ще може да изпраща страните на медиационна среща само по спорове за под 25 000 лв.

Правната комисия намали наполовина делата, по които съдът задължително ще изпраща страните на първа среща по медиация и гласува, че…