Как се разпределят разноските по делата в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс (СК) – за родителските права, издръжката на детето, личните отношения с него и т.н.? По този противоречиво разрешаван в практиката въпрос се очаква да се произнесе със задължителна сила Върховният касационен съд (ВКС) след като състав на Гражданската колегия предложи по него да бъде постановено тълкувателно решение (пълния текст на определението виж тук).

Върховните съдии Марио Първанов, Маргарита Георгиева и Николай Иванов са формулирали въпроса, по който да бъде образувано тълкувателно дело, по следния начин: „Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК?“.

Те е трябвало да се произнесат по определение на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено такова на районния съд в града, и се отказва присъждане на разноски на жена, завела дело по чл. 127, ал. 2 СК.

Втората инстанция се мотивира с това, че производството по чл. 127, ал. 2 СК не е исково, а по спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, а постановеното от съда равностойно ползва и двамата родители. И напомня, че в случая със съдебното решение не се разрешава материалноправен спор със сила на пресъдено нещо, възникнал между страните, а се определят редът и начинът за упражняване на родителската отговорност по отношение на детето. „Съдът, сезиран със спора за родителска отговорност и режима на лични контакти с детето, в т.ч. и за издръжката му, с решението си постановява това, което приема за законосъобразно и целесъобразно за регулирането на тези отношения, предвид установените по случая обстоятелства, съобразявайки законовите критерии и възложените му функции по силата на националните и наднационалните нормативни разпоредби служебно да следи за защитата на най-добрия интерес на детето. Изследвайки въпросите относно упражняването на родителските права, местоживеенето, упражняването на преките и непосредствени грижи по отглеждането и възпитанието на детето, режима на личен контакт с неотглеждащия го родител, както и издръжката му, съдът не е обвързан от конкретните параметри на исканията на двете страни (родителите)“, посочва окръжният съд.

В определението си той напомня и че решенията в производствата по спорна съдебна администрация не формират сила на пресъдено нещо и съдът може да бъде сезиран с нов спор при твърдение за настъпила трайна или съществена промяна в обстоятелствата. „Доколкото това подлежи на преценка от съда в новообразуваното производство, воденето на такива дела може да бъде както оправдано при доказаност на настъпила промяна, така би могло да бъде и тенденциозно, с цел генериране единствено на допълнителни разходи, особено, ако едната страна е материално по-затруднена“, обясняват съдиите от ОС-Варна и заключават, че общите правила за разноските в чл. 78 ГПК не се прилагат по тези дела и  всяка от страните следва да понесе разноските по делото така, както ги е сторила.

Тази теза се застъпва и от състави на ВКС в серия от определения, като в някои от тях се развива и виждането, че в първоинстанционното производство по спорна съдебна администрация всяка страна следва да понесе разноските, които е направила, независимо от изхода на спора, а при обжалване – за въззивната и касационната инстанция се прилагат общите правила по чл. 78 ГПК.

Други върховни съдии обаче са присъждали разноски в производствата по спорна съдебна администрация по СК. За да го направят, те изтъкват, че тези производства не са изрично уредени в процесуалния закон, нито за тях има специални норми за отговорността за разноски и следователно се прилагат общите правила на чл. 78 ГПК. В едно такова определение ВКС сочи: „Доколкото администрацията на тези граждански правоотношения се извършва изцяло по преценка на съда, изхождайки изключително от интереса на детето, то при уважаване на такъв иск и определяне размера на дължимите разноски, е без значение обстоятелството, че съдът е определил режим различен от поискания в исковата молба. При уважаване на такъв иск на ищеца не се дължат разноски единствено в хипотезата на чл. 78, ал. 2 ГПК – когато ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако изрично признае иска“. И присъжда разноски за първоинстанционното производство за режим на лични контакти на детето с баба и дядо.

32
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
20 септември 2023 18:12
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

bertoos
bertoos
10 септември 2023 23:18
Гост

Това е просто бомба: сега правим се|кс няколко часа без почивка, твърд пенис, море от сперма и пенисът расте на дължина и дебелина. Сега всяко момиче ще се радва на вашия петел. Препоръчвам да го опитате, аз самият разбрах за това тук––- marketl.ink/tesyo

Въпрос
Въпрос
09 септември 2023 20:43
Гост

Кореняк софиянци-посетихте ли фестивала

Фестивалът „Сердика е моят Рим“

https://stolica.bg/svobodno-vreme/serdika-e-moyat-rim-shte-prenese-stolichani-vav-vremeto-na-imperator-konstantin-veliki

Въпрос
Въпрос
09 септември 2023 20:56
Гост

А на столичаните в повече в София ще кажа,че Сердика е била столица на Римската империя по времето на император Галерий.
Изумително е,че София е не е кръстила нито една улица на името на император Галерий, който превърна София в столица на Римската империя, а Рим тогава има статут на затънтен провинциален град.

И за сведение на столичаните в повече-в центъра на София се намира огромният Сердикийски амфитеатър-сцената му е колкото римския колизеум(изненада, нали?). https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80

И въпрос с понижена трудност към пришълците от далечния изток-знаете къде в София са моловете, а знаете ли къде е източната порта на Сердика? А западната?

Анонимен
Анонимен
09 септември 2023 21:07
Гост
само отбелязвам
само отбелязвам
09 септември 2023 15:29
Гост

Не е ли ПРБ виновна и за това?!

Изобщо не съм й фен!

PS! АЙДЕ УМНОКРАСИВИТЕТА!!!

Да.
Да.
08 септември 2023 14:44
Гост

Форумът е пълен с козяшки тролове.

Бюджетарче
Бюджетарче
08 септември 2023 14:31
Гост

Тези все едно им плащат за тълкувателни. Така е когато някоя система остане извън контрол!

Иначе влачат делата си с години. Пък и Барни Ръбъл и с-ие сътвориха промени в ГПК с които гражданския процес стана двуинстанционен.

Точното и еднакво прилагане на закона остана за в бъдеще.

Светлото бъдеще!

Исмаилова
Исмаилова
08 септември 2023 10:56
Гост

Време е за промени в целия закон, не само за едно решение, което да важи за всички. Време е съдиите да не претупват работата си, като само се позовават на алинея и член. Хубаво е да разглеждат всеки случай отделно и да преценяват дали едно решение ще е приложимо в конкретния случай и как ще се отрази на детето, защото то в крайна сметка е най-важното.

Стаматов
Стаматов
08 септември 2023 10:55
Гост

Сложна тематика е това с издръжките и вискчо останало покрай тях. Смятам, че законотвореца не е помислил много добре

Стаматова
Стаматова
08 септември 2023 14:46
Гост

Нищо сложно няма!

Просто няма съд. Тоест има. Но само на книга.

Ставрев
Ставрев
08 септември 2023 10:50
Гост

Страшно мъдрене ще падне. Толкова дупки и врътки има в закона, че не виждам как ще има единна практика.

Ставрева
Ставрева
08 септември 2023 14:47
Гост

Ставрев – дупката си ти. А си и ПУ.ка!

Любенов
Любенов
08 септември 2023 10:49
Гост

Ако разчита една майка на съда да и отсъди издръжка за детето, то гладно ще си умре

Йорданка Апостолива
Йорданка Апостолива
09 септември 2023 14:42
Гост

А майката мисли ли как ще гледа детето си сама,без образование и минимална заплата?

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 10:48
Гост

Спорните практики са сериозен въпрос. Трябва да се определят конкретни параметри и единно решение на съда.

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 10:48
Гост

И какво като са се позовали на националните разпоредби? Свършихте си работата ли? Родителите ми са се развели, когато съм бил на 1 година. В следваите 17 години баща ми трябваше да изплаща издръжка, която съдии, като вас са му определили в размер на 30 лева на месец. (ТРИДЕСЕТ ЛЕВА на МЕСЕЦ за дете!!!!) И в резултат той и тях не изплащаше всеки месец. Знаете ли защо? Знаете ли какво казваше в съда? Че имал други две деца, които е направил след мен и затова не може да плаща издръжка изобщо на първото си дете. За съда нямаше проблем. Понеже… Покажи целия коментар »

Велизара
Велизара
08 септември 2023 10:54
Гост

А пък може да се каже, че ако е хитра една юристка, то тя може да изпързаля мъжа си. Така например една хамава юристка от Дупница, която само глези горкия си син се хвана с още една приятелка преди година и осъди бившия си мъж да плаща издръжка на сина си в размер на 1000 лева на месец. Синът и обаче е над 18 години. Имало възможност да бъде осъден бащата да плаща издръжка на детето докато учи в университета, нищо, че е над 18 години, но не по-късно от навършване на 25 годишна възраст. Така синчеца не работи, не… Покажи целия коментар »

Исмаилова
Исмаилова
08 септември 2023 10:58
Гост

Само виждате колко противоречиви са решенията на съдии и колко пробита е системата. Редно е да се дават 1000 лева на малко дете, което сега расте и така до 18 годишна възраст. За да си покрива нуждите в училище. А на 18 годишното е редно да се дават не повече от 300 лева на месец, колкото да си покрие разходите за храна в университета и евентуално таксата за семестър, ако е в нормален университет в България. Защото НБУ, някой частни колежи и обучение в чужбина е ужасно скъпо.

ДСИ
ДСИ
08 септември 2023 14:12
Гост

Велизара и Исмаилова, Вие двете сте живото доказателство колко продъдено е населението! От написаното от двете се вижда не само , че не сте юристи, но и че нямате елементарна правна култура. Член 144. от СК казва: Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на ……двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения. В производството с юристката… Покажи целия коментар »

Йорданка Апостолова
Йорданка Апостолова
09 септември 2023 14:50
Гост

Мили майки, защо Ви интересува само издръжката на детето, след раздялата? Нима бащите са безчувствени и не обичат своите деца? Проблемът е ,че влошените отношения между родителите, неминуемо рефлектират върху детето! Бащата не е просто „банкомат“,а детето „дебитна карта“! Майките да мислят повече за децата, а не само за собствените си интереси!

Кукуригу
Кукуригу
08 септември 2023 14:35
Гост

Даже 2000! С по-малко не може да се живее!
Обаче като се напише, че средната заплата за страната е примерно 1800, почват да врякат, че никой реално не вземал толкова много.

ннн
ннн
08 септември 2023 15:45
Гост

Ама може и 3000, кво?

баща
баща
08 септември 2023 15:43
Гост

Първо, в НБУ влизат некадърници, което на друго място не могат – там си плащат и евентуално завършват, ако си плащат до края.
Второ, 1000 лева??? И да блокира всяка майка срещите с детето, пък бащата да плаща, нали? Да й плаща разходите, сметките, всичко. И да не вижда детето??? Да го разиграва както си иска. Да използва детето за инструмент. Още да изреждам ли? Ама да дава пари…
Бе ти нормална ли си ма, Исмаилова? Преживяла ли си това???

Йорданка Апостолова
Йорданка Апостолова
09 септември 2023 15:07
Гост

Самата истина! Нагли майки и все бащите виновни!

Хахах
Хахах
08 септември 2023 10:56
Гост

Че какво да направим ние, че майка Ви не е гледала като е избирала мъж?

Киров
Киров
08 септември 2023 11:27
Гост

Наистина прави впечатление, че в този форум почват да налазват много слабо образовани хора. Явно не схващате какво ви обясняват горе хората. НЕ е въпросът в това кой какво гледа и кой си избира за половинка. Въпросът е каква е практиката на съда. Съвсем друго се обсъжда, а не избора на този или онзи. Ако обичате спрете да ишете глупости, като нямате какво да кажете. В училище е добре да почнат да учат децата, че е възпитано, когато нямат какво да кажат по дадена тема да си замълчат, а не да се изхвърлят, когато порастнат, като чек** на мокър пясък!… Покажи целия коментар »

Хахах
Хахах
08 септември 2023 11:53
Гост

Много искате неолиберално да учите децата да мълчат в училище за да приемат безмислиците ви. Всеки ще се изказва както си иска и е по-добре да си учите децата как да си избират мъж или жена, не как да мълчат

Йорданка Апостолова
Йорданка Апостолова
09 септември 2023 15:12
Гост

Трудно се променят стереотипи! В нашата посткомунистическа държава,само майките ли имат права?

Анонимен
Анонимен
08 септември 2023 11:48
Гост

Виновна за гореописаната ситуация сте си САМО. Достатъчно механизми има както за увеличаване размера на дължимата издръжка, така и за принудителното и събиране- изпълнителен процес, жалба до прокуратурата, Павлов иск, и др. Много по-лесно е да изливате помия, вместо да видите грешките, които ВИЕ сте допуснали и неадекватността си.

Ad nauseam
Ad nauseam
08 септември 2023 14:42
Гост

Имало „ора“ дето верват в „независимия български съд“. Евала!

Кой съд? Да, БУДАлите сте вие защото сте се родили тук, защото майка ви и баща ви не се умнокрасиви, защото „не знаете как да си търсите и защитавате“ правата и интересите.

ПРЕД КОЙ?

ps. Който ми отговори коректно има публичното ми обещание за награда по ЗЗД в скромния размер от 1000 лева. Не е много. Но ще го зарадват.

Йорданка Апостолова
Йорданка Апостолова
09 септември 2023 14:59
Гост

Да беше помислила преди да си тръгне! Щом е решила,че може да гледа детето си сама и да му осигури всичко необходимо…