Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен административен съд (ВАС)

Ново тълкувателно решение

ВАС: Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за…

Решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване не е влязло в сила и не подлежи на изпълнение, освен това е и нищожно

За да се предаде предварително изпълнение на един административен акт, съгласно чл.60, ал.1 АПК задължително трябва да се включи разпоредба…

Да се разболееш в грешното време и на грешното място – ВАС изпрати лимитите на болниците в Конституционния съд

Да се разболееш по-късно и на неподходящо място – така Върховният административен съд (ВАС) описва дискриминацията, до която води практическата…

СЕС решава кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за незаличени лични данни в Търговския регистър

Кога Агенцията по вписванията дължи обезщетение за неимуществени вреди за незаличени лични данни в Търговския регистър – достатъчен ли е…

В ново тълкувателно дело

ВАС решава: С какво мнозинство се потвърждава или отменя забележка на магистрат

Какво е мнозинството, с което колегиите на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърждават или отменят забележките, наложени на съдиите, прокурорите и…

ВАС с ключово тълкувателно решение за съдебния контрол над актовете на местната власт

Върховните съдии излязоха и със задължително тълкуване за защитата на хората с увреждания

Тълкувателни решения от ключово значение за съдебния контрол над актовете на местната власт и за тези за правата на хората…

В първо съвместно тълкувателно дело за годината

ВКС и ВАС решават за правото на юридическите лица да получат обезщетение за неимуществени вреди

Допуска ли обективното ни материално право присъждане обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица? Произтича ли тази възможност…