В един ден с две различни определения съдът „отпуши“ и „блокира“ конкурса за 52 места за нотариуси в цялата страна.

Заповедта за него беше огласена преди 9 месеца, но както „Лекс“ писа, заради жалби на нотариуси той не може да бъде обявен официално и да започне подаването на документи.

С определение от 2 октомври 2023 г. върховните съдии Севдалина Червенкова (председател на състава и докладчик), Стефка Кемалова и Радостин Радков дадоха зелена светлина на конкурса, като отхвърлиха жалбите на нотариуси от Шумен, Павликени, Силистра, Бяла, Велинград, Царево, Велинград и Радомир.

Още през март Административен съд София-област (АССО) постанови, че те нямат правен интерес от оспорването на заповедта за министъра. „Обстоятелството, че действащ нотариус оспорва откриването на конкурс за заемане на вакантно място в района на съда, в който той вече упражнява своята дейност, води до извода, че мотивите за оспорването са породени от икономически интерес, с оглед евентуалното увеличаване на броя на нотариусите, действащи в този район, който интерес обаче не е равнозначен на защитен от закона правен интерес. Тъкмо обратното, подобно увеличаване би допринесло за облекчаване на достъпа на гражданите в обслужвания район до предоставяните специфични услуги предмет на нотариалната дейност“, прие АССО (повече за определението виж тук).

Сега Върховният административен съд (ВАС) се съгласява изцяло с мотивите им (определението виж тук).

Същия ден – 2 октомври 2023 г., друг състав на ВАС се произнася по жалба на нотариус от Девин (определението виж тук) и я връща за ново произнасяне на АССО, поради неправилно основание за прекратяване. Така на практика конкурсът няма да се отпуши докато не приключи обжалването и по това дело, което започва наново в първата инстанция.

Четири от местата в конкурса са в София, по две в Ардино, Асеновград, Добрич, Ивайловград, Казанлък, Карлово, Момчилград, Омуртаг, Разград и Ямбол и по едно в Айтос, Берковица, Бяла, Бяла Слатина, Велики Преслав. Велинград, Видин, Гълъбово, Девин, Димитровград, Златоград, Карнобат, Котел, Крумовград, Кула, Монтана, Никопол, Павликени, Панагюрище, Радомир, Русе, Силистра, Сливен, Сливница,  Трън, Тутракан, Царево и Шумен.

Последният конкурс за нотариуси беше обявен през май 2018 г., но след провеждането му, не бяха заети всички вакантни места. Тогава заради слаби резултати от изпитите не бяха назначени нови нотариуси във Велики Преслав, Котел, Крумовград, Омуртаг и Харманли, а в Ивайловград беше запълнено само една от двете свободни позиции. Именно това е причината Министерството на правосъдието да предлага да бъде обявен нов конкурс за тези места, както и за тези, които междувременно са се овакантили поради преместване или загубване на правоспособност на нотариуси.

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Помощник - нотариус
Помощник - нотариус
26 април 2024 10:10
Гост

ЗАПОВЕД № СД-05-74 от 19 април 2024 г. На основание чл. 10, ал. 2 и 4 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка със Заповед № СД-05-2 от 10.01.2023 г. на министъра на правосъдието, с която са открити допълнителни места за нотариуси по съдебни райони и е насрочен конкурс за заемане на вакантните места за нотариуси по съдебни райони, след като се запознах с Определение № 335 от 23.03.2023 г. по адм. д. № 134/2023 г. по описа на Административния съд – София област, потвърдено с Определение № 9103 от 2.10.2023 г., постановено по адм. д. № 8303/2023… Покажи целия коментар »

Lifestyle
Lifestyle
03 април 2024 19:42
Гост

LifestyleNetWorth strives to provide accurate and authentic information about celebrities and prominent peoples, including their biography, net worth, lifestyle, Age, Height, and more.
https://www.lifestylenetworth.com/

fantastic beast
fantastic beast
03 април 2024 19:41
Гост
Tech ChuChu
Tech ChuChu
03 април 2024 19:40
Гост

Technology Evolution & Breaking Tech News https://www.techchuchu.com/

tech masteries
tech masteries
03 април 2024 19:39
Гост

Tech Masteries is a leading tech media property, dedicated to profiling startups, technology evolution, reviewing new tech products, and breaking tech news. https://techmasteries.com/

Pacman 30th Anniversary
Pacman 30th Anniversary
09 октомври 2023 9:28
Гост

Pacman 30th anniversary is game has captured hearts and minds since its release in 1980, and continues to be loved by gamers of all ages. In this blog post, we will dive into the world of Pacman 30th Anniversary, exploring its gameplay, features, and how you can join in on the fun. So grab your power pellets and get ready to gobble up some ghosts as we embark on this nostalgic gaming adventure!

https://pacman-30thanniversary.net/

Pacman 30th Anniversary
Pacman 30th Anniversary
09 октомври 2023 9:27
Гост

Pacman 30th anniversary is game has captured hearts and minds since its release in 1980, and continues to be loved by gamers of all ages. In this blog post, we will dive into the world of Pacman 30th Anniversary, exploring its gameplay, features, and how you can join in on the fun. So grab your power pellets and get ready to gobble up some ghosts as we embark on this nostalgic gaming adventure!

Ad nauseam
Ad nauseam
08 октомври 2023 11:25
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 13:17
Гост

Нищо не е приключило, ама Лекс се чудят какъв нов материал да пуснат, че да не е съвсем скука

Костадин Папазов
Костадин Папазов
04 октомври 2023 15:36
Гост

Реално новината е, че няма новина и че сме вкарани в спирала от настоящи и бъдещи обжалвания

участник
участник
04 октомври 2023 15:42
Гост

Първоначално статията беше с друг текст, но се коригираха.

Любител
Любител
04 октомври 2023 12:50
Гост

Ха ха, стар номер за протакане, ще мине още година, в което в Девин няма да има нов конкурент

участник
участник
04 октомври 2023 9:53
Гост

Ето доказателството, че статията не отговаря на истината

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 9111

София, 02.10.2023 г.

Върховният административен съд на Република България – Второ отделение

С обжалваното определение Административен съд София-област оставя без разглеждане жалбата на Ц. Пенков против заповед № СД-05-02/10.01.2023 г. на министъра на правосъдието като недопустима и прекратява производството по делото.

Обжалваното определение е постановено в нарушение на материалния закон.

По изложените съображения Върховният административен съд, второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 670 от 26.05.2023 г., постановено по адм. д. № 676/2023 г. по описа на Административен съд София-област.

Връща делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 10:30
Гост

Я виж дело номер 134 от 2023 на ВАС

участник
участник
04 октомври 2023 11:15
Гост

Не знам кой е лайкнал това точно, но дело 134 от 2023 е с „Държавен фонд земеделие“.

Моля, ако искаш да споделиш нещо, бъди по-обстоятелствен, вместо да хвърляш едно „виж“

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 11:42
Гост

Да, грешката е моя. Но в статията има линк към определението на ВАС. И всъщност проблемът е на съда, че не е обединил всички жалби в едно дело.

участник
участник
04 октомври 2023 15:41
Гост

Статията беше коригирана/променена след написаното от мен и вече е отразено, че има висящ спор.

участник
участник
04 октомври 2023 9:44
Гост

Освен това, не съм сигурен, че всички производства срещу заповедта са приключили:

1. Справка по адм. дело № 676 / 2023 на АССО

ВАС с изх.№2320/20.07.2023 г.Върнато на 03.10.23 г.С опр.9111 по 8533/23 г.отменя опр. и връща за продължаване на съдопроизводството. ИНДЕКС “ 2-3 б

2. Справка по адм. дело № 596 / 2023 на АССО

ВАС изх. № 2769/25.09.2023г., ВАС с изх. № 2596/29.08.2023г. Върнато на 05.09.23 г.за администриране по чл.213 а АПК.

Някой проверява ли е тези производства дали са приключили?

Ако на 03.10.2023г. е отменил определение и връща за продължаване на съдопроизводството, значи делата не са приключили.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 9:44
Гост

Свободни места за нотариуси от 2018?

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 13:43
Гост

Има, има

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 9:43
Гост

Колко неща трябва да се отпушат в тази страна. Идея си нямате

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 9:43
Гост

Да се надяваме, че наистина ще се отпуши

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 9:42
Гост

Датата за провеждане е изтекла

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 9:42
Гост

Защо всичко е толкова бавно в тази страна, не схващам

Спирев
Спирев
04 октомври 2023 9:41
Гост

Голямо бавене

Мавродиев
Мавродиев
04 октомври 2023 9:40
Гост

Трагедия

участник
участник
04 октомври 2023 9:39
Гост

Като е изтекла посочена дата в заповедта за провеждане на конкурс, сега трябва най-малко да бъде издадена нова заповед или заповед за изменение на досегашната в частта за датата.
Това ще даде правото на някой, дори и формално, да обжалва заповедта за изменение/новата заповед, и пак да се отложи провеждането на конкурса.

Анонимен
Анонимен
04 октомври 2023 9:42
Гост

Е да