За да се предаде предварително изпълнение на един административен акт, съгласно чл.60, ал.1 АПК задължително трябва да се включи разпоредба за предварителното му изпълнение. Няма ли такава разпоредба, няма и предварително изпълнение. Съдебната практика и теорията са категорични в това отношение. В решението на ЦИК за отмяна на машинното гласуване липсва такава разпоредба. Поради това решението на ЦИК не подлежи на предварително изпълнение. Решението на комисията е обжалвано в срок и поради това актът не подлежи на изпълнение до произнасянето на съда.

Изборният кодекс в специални разпоредби е предвидил 6 случая, когато жалбите не спират изпълнението – срещу решения на областен управител за образуване на секции, жалбите пред КС, жалбите срещу решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд, жалбите по обществени поръчки пред ВАС. В останалите случаи важат общите разпоредби на АПК.

Поради това всеки, включително държавните органи, които изпълнят невлязлото в сила и неподлежащо на предварително изпълнение решение на ЦИК ще извършат незаконни правни действия поради липса на правно основание и съответно ще носят различните видове отговорност за това, вкл. материална. В частност машинното гласуване следва да се проведе.

Действията по непровеждането му ще са незаконни правни действия и евентуално могат да повлекат всякакви видове отговорност, включително и наказателна. А както вече „Лекс“ писа, а и днес от МВР потвърдиха, още късно вечерта в петък председателката на ЦИК разпореди еднолично връщането на машините в склада без решение на комисията за това.

Освен това решението на ЦИК е нищожно. На първо място, защото комисията не разполага с компетентност да издава актове, с които да „отменя“ машинното гласуване на територията на страната.

Според чл.57, ал.1, т. 29 от ИК (каквато конкретна разпоредба даже не е посочена в Решението на ЦИК) Централната избирателна комисия определя условията и реда за машинното гласуване. Определянето на условията за машинното гласуване обаче не включва изцяло премахване, отмяна и липса на машинно гласуване – т. е. ЦИК не разполага с компетентност и евентуално – дори да разполага с компетентност относно машинното гласуване, то тя единствено може да определи условия за провеждането му, т. е. с обжалваното Решение ЦИК е излязла извън всякакви граници на своята компетентност, ако въобще разполага с такава.

Специалисти по административно право, до които „Лекс“ се допита, цитират в тази връзка приетия в теорията и практиката критерий, формулиран във френското право и посочен в не една от монографиите на председателя на комисията, изготвила Административнопроцесуалния кодекс – проф. Кино Лазаров, за нищожност на административен акт поради противоречие с материалния закон:

когато сме изправени пред пълна липса на условията и предпоставките, визирани в хипотезата на приложимата материалноправна норма; когато административният акт е изцяло лишен от законно основание. (Лазаров, К., Административно право, Фенея, 2000, с. 105–114, 170–174.)

Наистина – въобще за да е мислимо решение на ЦИК за отмяна на машинното гласуване, и то ако ЦИК би имала право на това, трябва да са налице предпоставките в чл. 213а, ал. 4 от Изборния кодекс – липса в определения от закона срок на удостоверяване на съответствието на устройствата за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, което става с решение на Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Установяването на съответствието се извършва в срок от 20 работни дни, считано от датата на предоставянето от Централната избирателна комисия на техническите устройства за машинно гласуване.

Този срок, определен в чл. 213а ИК, не е изтекъл при издаване на решението – 27 октомври 2023 г. Този срок би изтекъл най-рано според приетата от МЕУ, БИМ и БИС методика на 28 октомври 2023 г. в 17 ч. Още повече, на 27 октомври 2023 г. е издадено Решение за съгласуване № 17714/27.10.2023 г. по чл.213а, ал.2 във връзка с ал.4 от ИК на Министерството на електронното управление, което съдържа съвместните изявления Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

От това следва, че ЦИК е взела своето решение при пълна липса на предпоставките, предвидени в правната норма и актът е изцяло лишен от законово основание.

Поради тези причини решението на ЦИК е нищожно и като такова никой не е длъжен да го изпълнява. ОИК – София вече аргументирано го обори (повече за правните аргументи на столичната комисия виж тук) и подчерта, че не му е придадено предварително изпълнение т.е. не е обвързващо за нея. Така би следвало да се действа в една правова държава.

Среднощното писмо на председателката на ЦИК до МВР и жандармерията за незабавно връщане на машините в склада има за цел да направи невъзможно изпълнението на закона, който предвижда машинно гласуване и цели да осигури фактически да се изпълни нищожното решение на ЦИК. Това писмо е изпратено без да има изрично решение на ЦИК за връщане на машините. Едва ли ЦИК са толкова некомпетентни, че да не знаят, че решенията им подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) и той може да отмени решението им.

Жалба срещу решението на ЦИК са внесли още вчера от ПП-ДБ.

Отделен въпрос е дали ВАС ще се произнесе по нея своевременно. По правило съдът има дежурни състави по време на избори, а и от правна гледна точка въпросът не може да се определи като сложен. По закон срокът за произнасянето на ВАС е три дни от получаването на жалбата, т.е. до понеделник, но решение след изборите до голяма степен губи смисъла си.

107
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 6:57
Гост

Ясно е че машините са източник на голяма измама. Хартията е източник на по-малка измама и то с предварителна подготовка. Ясно е че ЦИК не засяга властимащите, иначе щяха да намерят начин да не изпълнят решението. Извода е че целият този цирк, въпреки че изглежда в полза на ГЕРБ всъщност е със сценарист от ПП. Има още много да се учи публиката от номерата на американците.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 21:45
Гост

Хартията е за тоалетната , и то само на хора като вас ,които ги мързи да си мият задниците 🙂

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 23:58
Гост

Съответствието е вътрешнослужебен акт с адресат ЦИК. Той е част от фактическия състав за валидно гласуване. А решението на ЦИК е общ административен акт, който влиза в сила в 3-дневен срок по силата на специалната норма на ИК. И за да има действие веднага трябва да се приложи п о препращане правилото на индивидуалните актове за предварително изпълнение.

insbpgkrflbxi
insbpgkrflbxi
29 октомври 2023 21:51
Гост

Най-продаваният продукт за отслабване в света! Помогна на мен и съпруга ми и ще помогне на вас, резултатът е видим след няколко дни, купих го от тук: ––> https://lmy.de/keto

Йоло
Йоло
29 октомври 2023 18:46
Гост

Тогава искам да гласувам с машина, но не ми дават. Мога ли да осъдя ЦИК за обезщетение?

Mary
Mary
29 октомври 2023 15:23
Гост
Позор, оставка, затвор!
Позор, оставка, затвор!
29 октомври 2023 14:27
Гост

Машините нямат връзка с интернет и за да си „играе“ някой с кода им трябва да обиколи 10 000 машини за една нощ, които освен това са пломбирани. Класическа постановка на мафията от ГЕРБ и ДПС и тъпоумните им избиратели, които не правят разлика между компютри и компоти, но вярват на всяка дума на Свинята и Тиквата!

Mary
Mary
29 октомври 2023 14:04
Гост

Някой от умниците тук бил ли е в СИК, където се гласуваше с машини? Аз бях на предишните избори за партии. Имаше разлика в това, което машината показва като резултат и преброените ‘разписки’, издадени от нея. ТОЧКА!

Петров
Петров
29 октомври 2023 18:08
Гост

Е, вие още ли не сте разбрала, че функциите им за днешните избори са орязани и работят като обикновен принтер.

Петров
Петров
29 октомври 2023 18:11
Гост

Машините не издават разписки, бюлетините щяха да ги броят на ръка. Също като книжните.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 22:17
Гост

Троле, Оля се. Щеше да опищиш навсякъде, ако беше истина.

От Гео Милев
От Гео Милев
29 октомври 2023 7:43
Гост

Аз гласувах-с машина. Как ли-нямаше машина, вдигнах скандал, донесоха я, включиха я, гласувах! Значи можело и с машина.

Още вчера ви казах,че ще гласувам с машина. Може да съм единствения, може да ми анулират разписките-бюлетини, но гласувах с машина!

мхм
мхм
29 октомври 2023 8:32
Гост

Скоро ще започнеш и да мислиш с машина, да ядеш с машина, да с€р€ш с машина и т.н. с машина… идиот, сър!

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 8:47
Гост

Антиваксърът „възрожденец“ отново в действие. Колко разпознаваеми! Той е с ралото още, защото машините са вредни!

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 8:48
Гост

Абсолютен идиот.

до 29 октомври 2023 8:48
до 29 октомври 2023 8:48
29 октомври 2023 10:32
Гост

Факт-възходящия ти е идиот,че не си е сложил гума, и си се пръкнал.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 11:24
Гост

Шиши ще те потупа благосклонно по тролския задник. Поискай увеличение.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 8:47
Гост

Да не си гласувал на кафе машината. Залудо е било. Ама щом така искаш …

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 11:12
Гост

Да се чуди човек – не си добре с главата или така си изглеждаш? Интересно на каква точно машина си гласувал – кафе машина, банкомат ….?

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 11:14
Гост

Хубаво е, че има смели и волеви хора, които действат по закон!

гласувал
гласувал
29 октомври 2023 11:40
Гост

И в нашата секция се гласува на Машина-в Люлин.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 15:04
Гост

Още един идиот, който си мисли, че през банкомата се гласува. Нямат свършване тия.

Смислов
Смислов
29 октомври 2023 7:32
Гост

Много ще е интересен при това положение резултатЪт на Държавна сигурност в София?!

В смисъл – двуцифрен или … едноцифрен … Просто … Киро.

Нимцович
Нимцович
29 октомври 2023 7:49
Гост

С театрото ,което Държавна сигурност направиха-да премахнат с активно мероприятие машините за гласуване, и това-със съдействие на присъдружния съд-които отказаха навреме да гледат казуса*, резултът за Държавна сигурност-е 100 процентова победа. Оказва се,че 30 години след промените нелустрираната Държавна сигурност командва парада още. *За незапознатите-изборните дела се решават веднага след съдебното заседание. Тоест-още вчера трябваше ВАдмС да се е произнесъл-кой знае-може пък Държавна сигурност да са били правите? Във ВАдмС-заплатите са към 8-9000 лв(заплата плюс добавка за стаж), почти 200 000 при напускане или пенсиониране, 4000 лв за дрехи, допълнителни благини-като неплащане на осигуровки-но явно това не е достатъчно да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 8:49
Гост

Интересно как се отнася това към детето на ДС – Терзиев? Или той е от добрата ДС?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 октомври 2023 15:56
Гост

ВАС да не е компаньонка на повикване, че да реагират на минутата на заспалите ДБ-ейци?! За тази цел си имат натура от НПО-та

всички са нищожества
всички са нищожества
29 октомври 2023 3:37
Гост

Едните манипулират машинния вот, другите – хартиения… Така че да грабваме сопите и да го натирваме целия този политически боклук…

наблюдаващотдалеч
наблюдаващотдалеч
29 октомври 2023 3:15
Гост

логиката на глупака. Решава това което първо му дойде на акълчето

продължавай да наблюдаваш отдалече
продължавай да наблюдаваш отдалече
29 октомври 2023 8:47
Гост

хахаха, абсолютно алогичен коментар – на истински глупак, без:“акълче“…

Гласувал
Гласувал
29 октомври 2023 19:51
Гост

Точно!

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 7:00
Гост

Хайде грабвай сопата и ходи да гониш овцете по баира.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 2:42
Гост

Е – предизвикват скандал, ГЕРБ само това умеят – или комунистите са им виновни или някой друг.

Видяха – че губят и направиха ченгесарски номер. Живи и здрави, то насила не става нищо.

Вече не са и толкова опасни – както преди, има нови състезатели.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 7:01
Гост

По всичко изглежда съвместен театрален номер на ПП, ДБ и Възраждане.

Борислав
Борислав
29 октомври 2023 0:46
Гост

Когато още в самото начало говорите за „…задължително трябва да се включи разпоредба за предварителното му изпълнение….“ Каква по-голяма разпоредба искате от това да не се използват машините при гласуването, когато бе овявено решението на ЦИК, бре смешнити? Искате изрично да Ви го г ласуват в Народното събрание ли? След като една машина може да я извадят от гласуването в дадена сецкия, когато спре да РАБОТИ КАКТО ТРЯБВА, същото се отнася и за ВСИЧКИ машини когато някой отиде и почне да си играе с кода който дава достъп до ВСИЧКИ машини, както направи оня зам министър! С това негово действие… Покажи целия коментар »

Хирург
Хирург
29 октомври 2023 5:14
Гост

Глупак. Машините нямат връзка с интернет. За да си „играе“ някой с кода им трябва да обиколи 10 000 машини за една нощ. Които освен това са пломбирани. А може и да се намерят 10 000 хакери и всеки да оправи по 1 машина.

таковач на хирурзи
таковач на хирурзи
29 октомври 2023 8:35
Гост

глей си там хирургията и не се занимай с неща, от които не разбираш, амбреаж такъв, разбирай долен ляв педал…

Наставникът
Наставникът
29 октомври 2023 14:50
Гост

Само Дядо Коледа може да обиколи 10 000 машини за една нощ и да остави подаръци… на всички кандидати!

ИТ с опит
ИТ с опит
30 октомври 2023 7:09
Гост

Машините имат ключ за криптиране на резултата. Знаейки този ключ може да се пренапише всеки електронен протокол. Използвания написаното има само код за декориране. Така че коментара, въпреки че е написан интуитивно е верен. Знанието на криптиращия код може да направи всяка машина фалшива.

Да не говорим че оригиналните мадурки имат известен фал и дори и без знание на шифъра може да се подправи резултата (и затова създателите на машинката се крият в САЩ от Мадуро, който иска да ги арестува).

Ad nauseam
Ad nauseam
29 октомври 2023 0:11
Гост

Истината е, че това отваря Широко вратата за ОСНОВАТЕЛНО оспорване на който й да избор.

Може да се оспори изцяло местния вот пред КС

ofpfasexggdb
ofpfasexggdb
28 октомври 2023 23:24
Гост

Разпродажба! Хладен, удароустойчив и водоустойчив монокъл с 16x увеличение. Сега можете да видите всичко и само на половин цена––>> https://e.vg/mono

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 22:12
Гост

Става интересно, пепета и дебета (общо 10 процента- според оня запис и про100киро) вият на умряло. Май са по-малко от прогнозния процент.
А дали решението е нищожно, или не- ще си кажат там корифеите от ВАС.

закривай
закривай
28 октомври 2023 21:18
Гост

поредния купен правен сайт

юрист
юрист
28 октомври 2023 20:41
Гост

Решението на ЦИК е нещожно. ЦИК не може да отменя машинното гласуване, защото машинното гласуване съществува в обща правна норма, която при това е с публичноправен характер, следователно императивна. Тези неща са известни на ерудираните юристи, но тези от ЦИК- като Лисица Матева, Нейковица-„юристка“ от Русие, Митьо Шашмата и др., нямат качества на юристи.А и освен това, са подвластни явно на задкулисието и изпъълняват поръчки на определен кръг.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 21:02
Гост

Дрън – дрън. Заради тази ерудираност тези смешници ни докараха до тук. А това с общата правна норма от публично правен характер и следователно императивна е убийствено. Учението на Ленин е вярно, защото е правилно. Колкото повече такива „мозъци“ се появяват, толкова умнокрасивите ще затъват. И как удобно се спестява един доклад на ДАНС? Уникална компетенция! Все едно слушам мяукането на Надежда Йорданова. Ужас!

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 21:03
Гост

А за нищожността просто нямам думи.

Стефан
Стефан
29 октомври 2023 7:35
Гост

Ти пък какъв юрист,че ги разбираш тия неща?Щом ЦИК го казала,чакаш в Държавен вестник ли да се обнародва ли..

незапознат
незапознат
30 октомври 2023 1:54
Гост

Ти да не си учил в УНСС? Че такава блестяща правна мисъл е характерна ?

Мирослав
Мирослав
28 октомври 2023 18:11
Гост

Хубаво, но и авторът на това мнение не е компетентния съд от последна инстанция, какъвто в случая е ВАС, нали …???
Който от своя страна ще се произнесе в Понеделник. ..
Иначе жалко, че и този иначе интелигентен сайт,явно вече също е овладян от шарлатаните – аматьори от ПП-ДБ …
И хайде моля да слезете вече на земята, щото май твърде бързо си повярвахте, че всички са полуграмотни като ПО-дерунгелите и ДейБълите от третия пол …
Заради тези неграмотници, дето се надуваха с „Харвардски дипломи“, този престижен университет вече стана символ за некадърници …

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 18:25
Гост

Нискоинтелигентни индивиди като този горе мечтаят за манипулиран вот, в резултат на който „началниците“ им от ГЕРБ и ДПС да вземат едноличнно властта, за да бъдат назначени калинките им на някоя нискоразредна, но сигурна държавна службица, и да помагат на свинете и тиквите да пълнят чекмеджетата с кюлчета.

Дсч
Дсч
28 октомври 2023 20:34
Гост

Злобата ти е оправдана,защото беззаконието и произвола ви е разбит на пух и прах а давността за наказване на извършените престъпления е достатъчно дълга,че ДС си го получите

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 11:22
Гост

Наистина е удивително как ППДБ успяха да изкопаят хора (най-вече „юристи“), които са по-некомпетентни, неграмотни и откровено глупави от кадрите на ГЕРБ, които толкова години бяха еталон на глупостта…

Мафия!
Мафия!
28 октомври 2023 17:54
Гост

Разбира се, че е нищожно решението! Но какво значи някакъв си закон, когато мафията от ГЕРБ и ДПС иска да се върне на власт, за да не пречат ППДБ както сега на корупционните им схеми.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 21:01
Гост

ПпДБ СА мафията и явно го даявиха, даигравайки се с клана ГЕРБ – ДПС. Нито са опозиция, нито са били преди такава. Просажна шайка чуждопоклонници и слуги на чужди интереси на заплата.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 17:15
Гост

Защо не публикуват този доклад и да се свърши с тази пернишко – разградска – харвардска драма?

Смехурко
Смехурко
28 октомври 2023 15:35
Гост

Ваня Григорова за Киро и Гошо Боеца:
Капарирали са си изборите и виждат, че капарото им ще изгори.

Разберете ги най-после.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 15:30
Гост

Машини, Мадуро – друм!

Излизам на протест срешу себе си
Излизам на протест срешу себе си
28 октомври 2023 14:53
Гост

Една група опасни шмекери получи властта с машинките и сега паразитира върху безпомощността на гражданите да се съпротивляват на серията от лъжи и илюзии. Бедните и зле образовани маси в едно общество винаги стават жертва на влиянието на малки добре финансирани групи, които употребяват бедняците за собствените си цели. И сега Кирето и Асен пак с тази мантра – машинките, та машинките! Да предоставиш изборите на частна фирма е абсолютен политически упадък, какъвто само ПП могат да лансират. Институции се изграждат много трудно в условия на крайна бедност и политическа раздробеност. Появата на ПП установи анархия в държавата и демонтира… Покажи целия коментар »

ВЪПРОСЪТ:
ВЪПРОСЪТ:
28 октомври 2023 14:49
Гост

На какво основание Денков коментира решение на ЦИК ???

Ако е като гражданин, да си обяви брифинг като гражданин, а не като министър председател.
Правителството има ограничени правомощия по отношение на избори – да осигури финансиране, логистика за книжата и подобни.

Крадецът вика дръжте....
Крадецът вика дръжте....
28 октомври 2023 14:54
Гост

„Според премиера, от ЦИК са нарушили закона вчера, ще го направят вероятно и днес.“

Денков нарушава закона в момента, в който е обявил това.
https://bntnews.bg/news/denkov-ms-nyama-da-publikuva-doklada-na-dans-zashtoto-e-manipulativen-1253472news.html

Денков...!!!
Денков...!!!
28 октомври 2023 14:21
Гост

„Не виждам защо да представям един доклад, който представлява манипулация. Да я разпространиш на сайта на Министерския съвет означава да легитимираш една лъжа, настоя премиерът“

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/16006900

ПП са дилетанти на квадрат
ПП са дилетанти на квадрат
28 октомври 2023 14:27
Гост

Ясно, ПП и Денков толкова ги е страх от това, което пише в доклада на ДАНС, че сега Денков ще го крие. Дайте да го видим и само да преценим, а не само да ръсите квалификации и да се правите на ощипана мома.

Денков...!!!
Денков...!!!
28 октомври 2023 14:28
Гост

„Срокът за сертифициране на машините е днес в 17 часа следобед“ – https://tribune.bg/bg/politika/spored-denkov-dans-manipulirat/

А машините за Бургас по график са тръгнали още вчера…

Май Денков нещо греши в хронограмата за изборите

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 13:52
Гост

Ако Лекс се интересуваха от безумните законодателни промени, колкото от малките си машини за гласуване, щеше да е супер.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 14:01
Гост

Аз пък в Лекс съм чел най-смислени неща за калпавото законодателство.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2023 14:31
Гост

Когато не ги касае пряко, има такива статии, но в този случай пристрастеността им кърти и очеизвадна, нали получават кинти за поддръжката на тия машини.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 21:04
Гост

И аз.
Просто защото няма други правни сайтове.
Но и тук нивото падна, за сметка на политиканстването и обслужването на политпропагандата.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 23:31
Гост

Има няколко правни сайта, ама не се четат. Истината е, че в Лекс са професионалисти – вижте и тази статия – над 23,000 реални прочитания в специализиран сайт. И само са отбележа – не трият критиките към сайта.

Брутална хакерска атака срещу ЦИК
Брутална хакерска атака срещу ЦИК
28 октомври 2023 13:44
Гост

От Боец Лекс и Дневник друго не чакайте.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 21:06
Гост

Моля ви, Боец! Те не могат да са фон дори на Дневник. Това е дъното та политическото подгъзничество.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 12:36
Гост

Както винаги ПП – ДБ оплескаха всичко и е време да се изнасят.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 12:19
Гост

Тоталното и явно незачитане на закона от председателката на ЦИК, а също и от говорителката, може да има само едно единствено обяснение – че някой сериозно ги е стимулирал. Те са очевидните кандидати за Магнитски. Дерзайте – то така се влиза в списъка. Следвайте примера на тези, които са Ви стимулирали.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 12:15
Гост

Фрапиращо е наглото незачитане на закона от ЦИК. Действията по изпълнение на решение, което не подлежи на предварително изпълнение, са престъпни – включително писмото на шефката на ЦИК до жандармерията за връщане на машините. Решението е без наличие на каквито и да правни основания. Сега ЦИК ще се опитват да си пипат решението, за да си вържат гащите. А юристите може да не обръщат внимание на писанията на многобройните жалки тролчета на Шиши.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2023 12:29
Гост

Абе, колега, дори да се вземее превид предварителното изпълнение на съвместното решение, което е подписано е електронен подпис вечерта на 27.10.2023г., часът е виден на документа, няма как ЦИК да не го зачете при положение, че се е произнесла преси това. Реално единственото установена със сигурност е, че ППДБ и парашутистите им са проспали отново процедурата и сега активират всичките си ресурси, включително и този сайт, защитаващ машинния вот, да позамажат нещата.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2023 14:05
Гост

*редакция: “ няма как да го зачете при положение, че се е произнесъл пресича това.

Скален орел
Скален орел
29 октомври 2023 0:42
Гост

Проскубан бухал, май е време за пенсия! Деменцията не прощава. За студентите, завършили втори курс, е ясно,че решението на ЦИК е нищожен акт. Май е време да прибереш юридическата диплома, с която се хвалиш, в стария ти прашасал куфар от преди Втората световна война. И без това не ти помага с нищо…

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 октомври 2023 15:59
Гост

Решението на ЦИК не е нищожно само щото Лекс са казали така, уважаеми, нека изчакаме съда.

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 23:35
Гост

Аргументите са издържани. И не винаги решенията на съда са верни, особено по изборни дела.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 17:13
Гост

някаква неземна объркана каша ти е в главата. Вероятно харвардска.

Денков и ПП да не се крият, а да публикуватдоклада
Денков и ПП да не се крият, а да публикуватдоклада
28 октомври 2023 12:12
Гост

Докладът на ДАНС е изпратен до премиера, президента и председателя на Народното събрание.

ДАНС е пряко подчинена на премиера от ПП Денков. Зам.-директор на ДАНС пък е бившият депутат от ПП Петър Петров.

Време е Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ да осъзнаят, че управляват държавата и не да протестират срешу себе си, а да действат, като публикуват доклада.

Само след публикуване на доклада на ДАНС избирателите ще могат да разберат въз основа на какви данни ЦИК спря машинното гласуване“,

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 11:55
Гост

Мадурковците довечера на протест! Явно срещу ДАНС!

Излизам на протест срешу себе си
Излизам на протест срешу себе си
28 октомври 2023 12:13
Гост

На протест срещи себе си. ДАНС е на подчинение на техния премиер Денков

Пеналист
Пеналист
28 октомври 2023 11:54
Гост

Основният аргумент, с който върнаха порочното хартиено гласуване бе „гражданите да имат пълен избор с какво да гласуват, да не се ограничават изборните права“. Сега лакеите от ЦИК, под команда и под натиск на практика ограничиха гражданите по отношение на свободния избор с какво да гласуват. Ако няма машина в секцията ще попреча на максимален брой хора да гласуват, явно всеки може да ограничава всеки както си пожелае. ДОЛУ ГЕРБАДЖИИТЕ! САМО ЗЛОТО ЗА САНКЦИОНИРАНИЯ ПО МАГНИТСКИ ЗА КОРУПЦИЯ И ПРАНЕ НА ПАРИ – ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ!

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 17:11
Гост

ужас! Размишленията ти са като на третокласникы Какъв пеналист си, не знам?

адвокат от САК- оригиналът
адвокат от САК- оригиналът
28 октомври 2023 11:30
Гост

На мен ми направи впечатление част от изявлението на Матева от ЦИК, според която имало “ДОСТАТЪЧНО ДАННИ“, за да се взме решението на ЦИК от вчера , а това автоматично ми припомни чл. 207 ал.1 от НПК, защото ние не знаем какво съдържа доклада на ДАНС и дали не става въпрос за една от двете предпоставки за образуване на досъдебно производство…Твърдението на Матева е, че има И други действия, извършени на 25.10.2023 г. от конкретно ФЛ…

Скален орел
Скален орел
29 октомври 2023 0:48
Гост

Оригинал, това прави ли акта на ЦИК законосъобразен?

Обективност?
Обективност?
28 октомври 2023 11:18
Гост

Уважаеми безпристрастни юристи-журналисти от ЛЕКС, не считате ли за нужно да отразите какво каза преди час председателката на ЦИК: По думите й данните в доклада на ДАНС били достатъчно сериозни. Не ставало въпрос за хеш кода, който е публичен и се предоставя на всички секционни избирателни комисии. А ставало въпрос за „други действия, извършени на 25 октомври, извън всякакви процедури и правила”.

Пеналист
Пеналист
28 октомври 2023 11:57
Гост

Ама защо в решението не се цитира дори номера на този безизвестен доклад? Такъв изобщо не съществува, това е ясно, има го само в главите на Предателите ИТН, както и в тези на мафиотите Бойко Методиев Борисов и депесарското прасе Делян Славчев Пеевски, който е санкциониран за корупция и пране на пари по Магнитски!

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 17:10
Гост

ама и ти си един пеналист …. чак се плаша от нивото.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2023 10:55
Гост

Очаквах статия с такава квалификация, защото с нищожността се избягват всякакви опити да се спази процедурата по обжалване и се обосноват самосиндикалните (незаконни) действия на ОИК София, само че има една дребна подробност, че този порок трябва да бъде прогласен от съда за такъв, а своеволията на подчинения орган няма как да попаднат в тази хипотеза. Ехх, какви страсти точно в деня за размисъл и дори се замислих дали споменаването на аверчетата от ППДБ като борци за справедливост не е нарушение на закона, защото си е своего рода агитация…. П.С. Няма лошо, важното е правото да се развива, а политиците… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2023 11:01
Гост

Правните аргументи не струват, защото ЦИК следи за спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и те не си измислят нито правомощията, нито условията при които да не се провежда машниен вот, в случая съвместното решение между трите институции, в противен случай съществуването на този орган е безпредметно – щом в закона е записано и това не подлежи на изпълнение и контрол за какво ни е една допълнителна одобряваща всичко администрация без право на собствена преценка. П.С. на ППДБ не им е за първи път да се усещат как са ги изиграли със завидно закъснение, като оня казус с листите в… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 октомври 2023 11:51
Гост

След дълго и търпеливо изчакване най-накрая електронният документ успя да зареди и частта с предварителното изпълнение, но изникна следният въпрос –

Съвместното решение за удостоверяване на съответствието на машините индивидуален админстративен акт с приложимост на чл.60 от АПК ли е или общ такъв с еднократно действие спрямо неограничен кръг субекти, респективно валиден е чл. 73 от АПК, защото аргументите навеждат повече втория вид?

Анонимен
Анонимен
29 октомври 2023 23:55
Гост

Съответствието е вътрешнослужебен акт с адресат ЦИК. Той е част от фактическия състав за валидно гласуване. А решението на ЦИК е общ административен акт, който влиза в сила в 3-дневен срок по силата на специалната норма на ИК. И за да има действие веднага трябва да се приложи п о препращане правилото на индивидуалните актове за предварително изпълнение.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:54
Гост

Единственият отпор е да се гласува масово

Питане до протестариата
Питане до протестариата
28 октомври 2023 10:53
Гост

Да попитам-ако хипотетично снимачът не беше от правилната партия, а примерно-ако бяхте хванали хипотетично Пееф да снима-дали щяхте да продължавате с опита да омаловажавате снимането , да твърдите, че нищо не се е случило, че кодовете са без значение? Или щяхте да вдигнете дандания до небесата за опорочени избори?

Тоест позицията на протестариатът е според зависи-ако човек от правилната партия снима кодове-видите ли нищо особено не е станало, но ако ако неправилната партия снимат-щяхте да виете,че случилото се е скандално. НЕли, другарки и другари-позицията е според зависи кой е играчът?

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:53
Гост

Всички се впрегнаха, за да подменят вота. Толкова отвратена не съм била отдавна

Нищожност
Нищожност
28 октомври 2023 10:49
Гост

Дори административният акт да е нищожен, тази нищожност трябва да бъде прогласена от съда. Това не е селски двор, всеки да си прави преценка за законосъобразността на актовете и да решава дали да ги изпълнява или не.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:52
Гост

Но на решението не е продадено предварително изпълнение. Т.е. докато не бъде стабилизирано със съдебен акт, може да не се изпълни

Geleto
Geleto
28 октомври 2023 14:02
Гост

Нищожността е изначална и съдът само прави въпроса за наличието или липсата й непререшаем. Ако ЦИК например постанови, че всеки член на ОИК и СИК трябва да ходи без бельо и да прави кълбета ще подлежи ли това решение на изпълнение до произнасянето на съда, ако са налице основанията за предварително изпълнение/допуснато е такова със самото решение?

Geleto
Geleto
28 октомври 2023 14:33
Гост

Говоря за нищожността като правен институт, а не за случая. Много още трябва да прочета, за да се изкажа подготвен.

Захариев
Захариев
28 октомври 2023 10:48
Гост

До колкото знам вече потвърдиха, че машинно гласуване утре НЯМЯ да има.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:55
Гост

Аааа-за София казаха друго. Лично аз се упражнявам в сайта(нали пуснаха учебен сайт за демо гласуване) да гласувам машинно. С бюлетина не знам как се гласува!

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:57
Гост

Питай Мадуро как се гласува с машина, а с хартия е лесно стига за си грамотен.

7878
7878
28 октомври 2023 10:46
Гост

Каквото и да реши ВАС, няма да има кога да се закарат машините из страната, а там се правят машинациите с хартията. В София има много наблюдатели и така или иначе на хартиената мафия ѝ е все едно тук дали има машини, въпросът е по другите места да няма.

незапознат
незапознат
28 октомври 2023 10:56
Гост

Ми що ги изтеглят машините , а не изчакат ВАдмС?

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:39
Гост

Спрете се . ВАС НЕ ДЕ Е ПРОИЗНЕСЪЛ И ЕИЕ СТЕ НИКОИ ЧЕ ДА ГО ПРАВИТЕ ВМЕСТО НЕГО. Край с протестърите. Набийте си го в главата.

П. Aтанасов
П. Aтанасов
28 октомври 2023 10:46
Гост

Задави се, бе, анонимник.

Анонимен
Анонимен
28 октомври 2023 10:34
Гост

Глупости! Лекс да не е ВАС?