Смесен състав от трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама от Върховния административен съд (ВАС) да се произнася за законосъобразността на четири ключови групи кадрови решения на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това предлага да се предвиди в Конституцията Пленумът на ВКС. А оказа се, че в същата посока по отношение на всички магистрати работи и Министерството на правосъдието.

Това стана известно на днешното заседание на Комисията по конституционни въпроси, посветено на реформата на ВСС.

Предложението на ВКС (пълния му текст виж тук) е смесеният състав да се произнася по решенията, с които се назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите. По тези, с които се назначават и освобождават административните ръководители на съдилищата. Тези, с които се налагат дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите и на административните ръководители на съдилищата, както и по решенията за прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет.

„Съдиите, прокурорите и следователите не са обикновени държавни служители, та делата им да отиват в административното правосъдие. Готови сме да предложим текст“, съобщи министърът на правосъдието Атанас Славов.

 „Предлага се да се уреди процесуална норма в Конституцията. Не знам колко е нормално това. Защо забравяме решението на КС, което казва, че смесени състави на ВКС и ВАС не може да съществуват. И поставям въпроса защо съставът да има трима членове от ВКС, а двама от ВАС“, заяви председателят на ВАС Георги Чолаков.

Председателят на ВКС Галина Захарова обърна внимание на част от предложенията и най-първо на това в основния закон (чл. 117, ал. 2) да се предвиди, че „съдебната власт е независима и неин основен носител е съдът“.

„Всички знаехме, че отварянето на Конституцията е отваряне на кутията на Пандора. Дайте да не си играем с огъня“, коментира председателят на комисията Радомир Чолаков и призова ВКС да не настоява на предложението си за „отваряне“ на чл. 117 от основния закон, защото тогава и други ще започнат да настояват за ревизия на други разпоредби.

ВКС е против отпадането на указа на президента при назначаването на председателите на двете върховни съдилища. Като Пленумът на съда предлага в Конституцията да се запише, че „за председател на Върховния касационен съд и за председател на Върховния административен съд могат да бъдат предложени и назначени само съдии от съответния съд“.

„Целта е да се избира председател, който е професионална фигура“, каза Галина Захарова и посочи, че позицията на ВКС е, че мандатите на председателите на ВКС и ВАС трябва да се запазят както са, но не се противопоставя на намаляването на мандата. „С повторен мандат Пленумът на ВКС не се съгласява“, заяви тя.

Захарова изложи резервите на колегите си към забраната Народното събрание да избира като членове на ВСС действащи съдии. „Логично е действащи прокурори и следователи да не бъдат включвани, но не и да има забрана за действащи съдии“, каза тя. И посочи, че ВКС е против въвеждането на квоти за членове на ВСС от различните нива в системата.

Пленумът на ВКС се съгласява с намаляването на мандата на изборните членове на ВСС на четири години. Но предлага в Конституцията да се регламентира, че „избраните от съдии членове на Висшия съдебен съвет запазват своя статут на съдии“. Галина Захарова изрично подчерта, че това не е връщане към модела на непостоянно действащ съвет.

При разделянето на ВСС на два съвета, ВКС предлага в основния закон да се предвиди: „Висшият съдебен съвет и Висшият прокурорски съвет провеждат съвместни заседания за обсъждане на проекта за бюджет на съдебната власт, на въпроси, свързани с управлението на недвижимите имоти на съдебната власт, както и на други общи за съдебната власт въпроси, предвидени в закон“.

След изложението на Галина Захарова, с което беше открита дискусията, председателят на ВАС Георги Чолаков каза, че ще изложи само отликите във вижданията на Пленумите на двете върховни съдилища (становището на Пленума на ВАС виж тук).

„Една от тях е, че Пленумът на ВАС подкрепи намаляването на мандата на председателите на върховните съдилища от 7 на 5 години с право на повторно преизбиране. Логиката е, че така е за всички останали председатели на съдилища“, каза Чолаков.

Той посочи, че ВАС споделя възможността за провеждане на съвместни заседания на съдийския и прокурорския съвет по някои въпроси.

„Не подкрепяме забраната да няма магистрати от квотата на Народното събрание във ВСС, а да остане както е сега“, посочи председателят на ВАС.

Той коментира предложението на Пленума на ВКС членовете на ВСС, избрани от съдии, да си остават съдии. „Според мен мястото на подобна уредба е в ЗСВ, а не в Конституцията. Тези съдии може да изпаднат в ситуация да налагат дисциплинарни наказания на своите председатели“, изтъкна Георги Чолаков.

За главния прокурор Пленумът на ВАС предлага да се назначава и освобождава от президента по предложение на Прокурорския съвет за срок от пет години без право на повторно назначаване. Като Чолаков подчерта, че не може единият съвет да се нарича „висш“, а другият да не е.

Становището на прокуратурата представи зам.-главният прокурор Мария Павлова. Тя подчерта, че разделянето на ВСС на две влиза в колизия с тълкувателните решения на Конституционния съд. „Ако въпреки този риск, народните представители решат да разделят ВСС на два самостоятелни органа, трябва на конституционно ниво да има механизъм за взаимодействие между тях“, каза тя.

Зам.-главният прокурор призова депутатите да преосмислят подхода си към състава на бъдещия Висш прокурорски съвет. В него в момента се предлага да влизат главният прокурор, двама прокурори и един следовател и шестима, избрани от НС.

„При 2400 съдии във ВСС ги представляват 8 души, на 300 души има един представител. При 2200 прокурори и следователи, в съвета ще ги представляват трима. Това прави един представител на 740 души. Виждате колко голям е дисбалансът“, каза Павлова.

В разгара на дискусията в комисията, когато председателят на комисията Радомир Чолаков се усъмни, че отделните правни гилдии защитават собствените си интереси, а не държавния, Павлова реагира: „За първи път от години имаме много общи становища на съда, прокуратурата, следствието и адвокатурата, това отдавна не се е случвало. Не мислете, че отстояваме корпоративни интереси. Никой не спори, че голямата причина за тези промени е прокуратурата, но това, че е имало калпави главни прокурори, не означава, че следващите ще бъдат все така калпави“.

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов също внесе свое становище. В него се заявява: „Ако настоящото Народно събрание се нагърби с мисията за крупни конституционни промени, то имаме основание да очакваме да бъдат съобразени и съвсем актуалните препоръки на консултативни органи на Съвета на Европа относно професионално представителство в прокурорския съвет при смесено композиране – така, че прокурорите, избрани свои колеги, да съставляват мнозинството от членовете. Предлаганото в проекта относно състава на Прокурорския съвет се критикува и от Венецианската комисия, като представителството на прокурорите и следователите се определя като „много слабо“ и създаващо рискове за съществено политическо влияние и намаляване на експертния потенциал на органа, който е призван да управлява професионална система“.

Освен това Сарафов подчертава, че Висшият прокурорски съвет не може да изпълнява конституционносъобразно функцията на методическо ръководство спрямо прокуратурата – нито по отношение на прокуратурите като организационни структурни звена, както е по проект, нито по отношение на прокурорите, които поначало са адресати на методическите указания и насоки и ги съблюдават в дейността си като органи на съдебната власт (цялото становище виж тук).

Позицията на Висшия адвокатски съвет представи председателят му Ивайло Дерменджиев. В нея за редица предложения за промени се застъпва виждането, че може да бъдат извършени само от Велико Народно събрание, заради ограниченията на решение №3/2003 г. на КС. Той посочи, че трябва да се намери институционален вариант адвокатурата да номинира членове на ВСС (пълния текст на становището виж тук). Зам.-председателят на съвета Валя Гигова посочи, че предстои дискусия, след която адвокатурата ще представи конкретни предложения.

Както стана ясно, министърът на правосъдието Атанас Славов обяви част от предложенията, които ще направи. Едно от тях е в чл. 117 от Конституцията, в които, както предлага и ВКС, да се запише, че основният носител на съдебната власт е съдът, но и изрично да се предвиди, че „прокуратурата и следствените органи са в системата на съдебната власт“. „Нека да е ясно и да спрат всички спекулации по въпроса“, каза той.

Славов каза, че споделя и друго предложение – в Конституцията да се запише, че членовете на двата съвета от парламентарната квота са „са доказано политически независими и неутрални“.

Той каза, че е предвидил антиблокиращ механизъм, както настоява Венецианската комисия, при избора на парламентарната квота. „Когато не може да се постигне 2/3 мнозинство при две поредни гласувания, прагът да се свали на 140 народни представители. Това отново е квалифицирано мнозинство – малко под 3/5“, обясни Славов.

Председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов изтъкна пред депутатите, че има много варианти за кадровия орган на съдебната власт, които те не са обмислили. „Например елегантно решение е главният прокурор да председателства Висшия прокурорски съвет, но без право на глас по кадрови и дисциплинарни въпроси“, каза той.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 декември 2023 12:13
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Апостола
Апостола
04 декември 2023 12:09
Гост

НАЙ-ДОБРЕ Е НАЙ-ПОСЛЕ НАРОДЪТ ДА ЗАПОЧНА ДА ПОДБИРА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ ПРЕДИ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА ТАКИВА. .. В САЩ щатските съдии са 30 000 броя , ама са 335 милиона население – т.е. те са с 50 пъти повече население от нас . И , ако караме по тяхните стандарти би трябвало да имаме 50 пъти по-малко съдии от тях – т.е. би трябвало да имаме само 600 съдии, но у нас съдииите и съдийките са 2 424 , т.е. на глава от населението у нас имаме 4 (четири пъти ) повече съдийки и съдии . .. А по… Покажи целия коментар »

мръсната дузина
мръсната дузина
29 ноември 2023 15:02
Гост

Кои титани са предложители- Славов, Сарафов ……… ееее кво повече. Кой от двамата е работил нещо освен, че втория е от академик Симеоново

pqjpcppciht
pqjpcppciht
29 ноември 2023 12:18
Гост

Знаете ли, че 74% от заседналите хора развиват хемороиди и те също могат да бъдат причинени от бременност, затлъстяване и генетика. Малко се говори за това, но на практика е масово заболяване, но има решение.–– https://tyny.to/shemoro

Адвокат
Адвокат
29 ноември 2023 10:04
Гост

Няма ли някъде в континентална Европа работеща Конституция да видим това „животно“ как работи. За 30 години народихме толкова мъртви закони, че нямат край. Пълно разочарование.

Според мен има голямо количество суета – да си в центъра на вниманието, непрекъснато да се обсъжда нещо.

Едва ли можем да измислим нещо, което го няма в другите правни системи.

Е – имаме – Договор за издръжка и гледане, уникален продукт.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 8:36
Гост

Пародия.Добре, че остана малко.

Чукча от Чеченския дальневосточен ониверситет
Чукча от Чеченския дальневосточен ониверситет
28 ноември 2023 23:54
Гост

Тоз Ата Славофф е роден в Усурийск и има монголски произход. Завършил е с пятерка Дальневосточния ониверситет в Камчатка, където преподават само чукчи и чеченци. След това има много успешна кариера като зам.-снабдител на замечателния – два раза имени ордена Ленина – елитен колхоз Юмжагийн Цеденбал в Улан Батор Монголия. И сега Галя и още две три педета ни го трапосаха за менистар. Боже пази Болгария !

Ганьо и Конституция!
Ганьо и Конституция!
28 ноември 2023 23:03
Гост

А на този „титан“ на правото на първа инстанция, водача на файтона кариеристи от Асоциацията на пуделите на Гешев няма ли кой да му покаже вратата и да му обясни,че е нелепо да дава мнение по въпроси далеч над „нивото“ му!

Анонимен
Анонимен
28 ноември 2023 18:21
Гост

Боза

Анонимен
Анонимен
28 ноември 2023 21:08
Гост

ССБ-оза!

Анонимен
Анонимен
28 ноември 2023 18:10
Гост

Тази Конституция ще стане като Наредба.

Съдия
Съдия
28 ноември 2023 20:17
Гост

Не като наредба, като правилник с противоположни разпоредби.Искам да приемат всичко това, защото иначе никога няма да разберат какви дъна са.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:35
Гост

И да го приемат – пак няма да разберат.

Сотир
Сотир
28 ноември 2023 18:03
Гост

Всеки с идеите си.

Юли
Юли
28 ноември 2023 18:04
Гост

Какво ли ще сътворят с Конституцията ни след толкова промени.

Юли
Юли
28 ноември 2023 23:58
Гост

Нищо и половина.

Лазар
Лазар
28 ноември 2023 18:02
Гост

Не зная тези промени дали ще доведат до нещо позитивно.

Димо
Димо
28 ноември 2023 18:00
Гост

Добро предложение. Надявам се да го одобрят.

Петров
Петров
28 ноември 2023 17:58
Гост

ВСС преди да се рефпрмира трябва да се смени. В този си състав е напъшно неефективен.

9898
9898
28 ноември 2023 18:08
Гост

Е, ще се смени, ама след Конституцията.

Анонимен
Анонимен
28 ноември 2023 17:53
Гост

Всеки с идеи и накрая нищо.

123
123
28 ноември 2023 17:56
Гост

Е, тази не е лоша.