ЦИК няма право на преценка, тъй като законът я задължава да осигури правото на избирателите да гласуват с бюлетина за машинно гласуване.“ (РЕШЕНИЕ № 1289 ОТ 01.02.2017 Г. ПО АДМ. Д. № 1163/2017 Г., ІV ОТД. НА ВАС.)

По-нататък в същото решение:

„наведените в жалбата доводи касаят нарушаване активни избирателни права на оспорващите – правото им на гласуване с бюлетина за машинно гласуване. Затова те имат правен интерес от оспорване на решението, което ги засяга“

В същото решение се казва: „с оспорваната т. 1 от решението на ЦИК е решено при провеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. машинно гласуване да се произведе в 500 избирателни секции в населени места, разположени на територията на страната в 31 изборни райони.“ По-нататък в решението се уточнява, че „важат нормите на чл. 206 и чл. 212 – чл. 214 от ИК, предвиждащи право на избирателя да гласува с бюлетина за машинно гласуване. Оспорваното решение на ЦИК противоречи на тези правни норми, тъй като то въвежда ограничение за машинно гласуване само в 500 избирателни секции. Такова правомощия на ЦИК е било предвидено за предходните избори, но ЦИК не може за прилага това ограничение и за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Затова решението на ЦИК в оспорваната му част е незаконосъобразно“.

В РЕШЕНИЕ № 9 ОТ 2 ЮЛИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 9 ОТ 2021 Г.

„Конституционният съд вече е имал възможност да посочи в Решение № 4 от 2011 г. по к.д. № 4/2011 г., че: „самó за себе си електронното гласуване не е противоконституционно“ и „принципно не е в противоречие с международни договори, по които Република България е страна“, както и че: „Конституционният съд е наясно, че електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности възможност, която разширява и улеснява участието на гражданите в изборите.“

 По-нататък се казва: „Противно на поддържаното в искането, както актът на гласуване, така и неговото отчитане от външна страна могат да бъдат наблюдавани и проверявани от самия гласоподавател, без това да изисква специални технически познания и умения. Поради това аргументацията в основата на Решението на Конституционния съд на Федерална република Германия от 3 март 2009 г. по дело 2 BvC 3/07 е неотносима към оспорената уредба на машинното гласуване в българския изборен закон.“

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
д-р Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на СРС
д-р Огнян Стоичков, член на Националното бюро за контрол на СРС
30 октомври 2023 20:49
Регистриран

,

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 10:30
Гост

Троловете вместо с правни аргументи пишат махленски хули – лесно можете да ги разпознаете. Няма лошо някой да изложи правни аргументи срещу съдебната практика – и съдиите не са безгрешни. Като гледам – не се трият критичните коментари и даже хулите. За разлика от медиите на Пеевски.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 11:10
Гост

Проскубаните тролове отдалече си личат

“Доброто” ДС
“Доброто” ДС
30 октомври 2023 9:40
Гост

Наглостта и политическите пристрастия на ЛЕКС минаха всички граници. Парите не миришат от Древен Рим насам, но губите авторитет и обективност. Дано си купите нещо с паричките.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:52
Гост

Лекс е независима медия, нямаща нищо общо с преПравен свят, в който троловете ГЕРБ и ДПС като този горе ежедневно възхваляваха Гешев и други правни недоразумения и заливаха с помия всичките опоненти на мафията.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 10:44
Гост

Тролчо, веднага се вижда, че не си юрист. Считай, че си си заработил тролския хонорар и отивай да тролиш другаде. Ако разбираше малко щеше да видиш, че в материала няма нито едно мнение, а само цитати от съдебни решения.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 12:05
Гост

Със самото публикуване на съдебни решения, които са неприложими в конкретната ситуация, единствено в полза на гласуване с машини, редакцията заема с това си конклудентно действие открито позиция в полза на машините, които са източник на средства на приближени до сайта хора, т.е. те имат финансов интерес да ни убеждават как проблемът е в хората, противници на този метод на гласуване, а не да изследват закона всестранно и обективно.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 10:59
Гост

Направи ми впечатление, че Лекс сериозно критикуваше и предложенията за Конституция. Интересно какви пари могат да се изкарат от критики към законодателно предложение на управляващите. Вероятно троловете и поръчителите им знаят по-добре.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:16
Гост

През 2017 г. също имаше и хартиено, и машинно гласуване. Естествено – и тогава, и сега не може да гласуваш и на машина, и на хартия. И тогава се правеше удостоверяване по същия ред както и сега – от същите три ведомства. На 27 октомври – в рамките на законовия срок – удостоверяването бе направено. А именно ЦИК определя кога да започне да тече срока, така ме е била наясно, че не е изтекъл.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:07
Гост

Нищо ново няма по отношение та машинното гласуване. Удостоверяване се правеше и преди. На 27.10 – в 20-дневния срок – е направено удостоверяване. ЦИК очевидно е действала незаконосъобразно, защото не е изчакала в срок удостоверяването.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 8:52
Гост

Лекс, излагате се, защото цитираното решение е за изборите за народни представители, проведени през 2017г. преди създаването и изменението на чл.213а, ал.5 от ИК, което е факт през 2021-2022г. От решението, на което сте спестили (случайно) да му сложите линк за по-лесен достъп: „Посочените правни норми регламентират два начина на гласуване – с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване. Тези два начина на гласуване са равностойни и взаимно изключващи се. Разпоредбите не са нови, а съществуват в ИК от момента на влизането му в сила на 05.03.2014г., следователно три години до процесните изборите за народни представители на 26… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 9:18
Гост

В контекста на съвместното решение (с цитирани членове от АПК) нека обърнем внимание на обстоятелството, че то се явява вътрешен акт, което означава, че за него се прилага чл.2, ал.2, т.3 от АПК, защото дава правото на ЦИК да издаде решението за избори с машини, но само ако приемем, че попада в изключението за „засягане на права, свободи или законни интереси на граждани“, превръщащо го в общ (не индивидуален) административен акт с чл.73 от АПК за предварителното му изпълнение, не чл.60, написан в акта. Същественото, освен подписването му от лице без делегирани правомощия, е че това е станало в 21:14… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:23
Гост

Новоприетите разпоредби нищо не променят. Абсолютно същото удостоверяване се правеше и през 2017 г. Това удостоверяване на съответствието беше направено и сега и то в срок. Срокът от 20 работни дни изтичаше та 28. 10 в 17 ч. и ЦИК отлично знаеше това. Голямо откритие направихте колега, че може да се гласува или машинно или на хартия. Сякаш през 2017 г. масово хората гласуваха по 2 пъти – и на машини и после на хартия.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 11:09
Гост

Да, но предметът на съдебното решение е тотално различен и касае незаконосъобразното поведение на ЦИК от организационно естество, не липсващ документ, подписан от лице с делегирани правомощия по съответния ред. То и аз мога да си направя извадки от някакъв съдебен акт, които извън контекста звучат добре, но реално нямат нищо общо с казуса, почиващ на конкретна разпоредба, основание за провеждане на вота с/без машини, не може ЦИК да презумира изправност след като такава не е документирана.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 11:19
Гост

Айде да четем чл.213б, ал.4, който съм цитирал „(4) При провеждане на избори Централната избирателна комисия извършва следните действия до 24 часа преди изборния ден: 1. организира извадкова проверка на криптографските идентификатори на електронната система за машинно гласуване по чл. 218, ал. 7 в присъствието на регистрирани наблюдатели и представители на партиите и коалициите, получили над четири на сто от действителните гласове на последните проведени парламентарни избори; 2. организира извадкова проверка на базата данни с разрешени източници в модула за сигурност на стартирането на операционната система на техническото устройство за машинно гласуване в присъствието на регистрирани наблюдатели и представители на… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 11:27
Гост

Това е малко като логиката на Денчо Академика – машините трябва да се разпределени по места преди да се знае дали отговарят на нормативните изисквания или не, щото нали може някой наш министър да ни направи проблем в последния момент. Само оправдаващ се за всичко наоколо, полузаспал протестър може да се аргументира по този начин и последното, което прави е да потърси вината в себе си и способността да управлява.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 11:40
Гост

Да не говорим, че ако тестът е извършен преди издаването на съвместното решение се повдига съвсем основателно въпросът какво са изпробвали в ЦИК и дали това действие е валидно преди общата констатация, която е влязла в сила (ако чл.60 от АПК е правилно основание) след действията по чл.213б от ИК? На теория е възможно първо да се изпробват, а после съвместната оценка да касае друго състояние на машините, различно от тестваното – затова си има процедурни правила и те трябва да се спазват.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 8:48
Гост

Съдът не се произнесе в събота, защото не поиска да се набърква в политическия скандал. Обикновено така става

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 8:46
Гост

Ей, голям г….к е тоя зам.-министър. Страшна каша сътвори

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 8:28
Гост

Решението на ЦИК трябва да бъде отменено

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 8:26
Гост

Това е добро напомняне преди делото

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 8:53
Гост

Глупости.

remains to be seen
remains to be seen
30 октомври 2023 7:30
Гост

Интересният въпрос е като отмени съдът решението на ЦИК дали това е основание за касиране и как ще бъде употребено от политиците, но това remains to be seen

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 7:28
Гост

И какъв ще е ефектът – след дъжд качулка?

deus ex machina
deus ex machina
30 октомври 2023 7:29
Гост

За балотажа ще има машини

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 7:27
Гост

Може да ви звучи наивно, но аз вярвам на съда, няма да се произнесе по целесъобразност, каквато от ЦИК изтъкват, доколко адекватно е друг въпрос, а по законосъобразност, а там нещата са ясни.

да влезе убитият
да влезе убитият
30 октомври 2023 7:24
Гост

Всичко е ясно – да влезе убитият! Да видим какво ще направи ВАС днес, макар с отказа да реши делото преди гласуването да даде ясен знак за това що е то независимо правосъдие в България

хахаха
хахаха
30 октомври 2023 7:26
Гост

Какво ще направи? Ще потвърди решението на ЦИК, щот са от наште