Председателят на Трето отделение на Върховния административен съд (ВАС) Марио Димитров е съдията на 2023 г.

Отличието му беше връчено от председателя на Комисията по правни въпроси на Народното събрание Анна Александрова, като част от 11-те Национални награди за правосъдие на благотворително събитие в края на миналата седмица.

Номинациите за отличието се правят от наградени и номинирани през предходни години юристи, както и от професионалните асоциации на отделните юридически гилдии. Носителите на наградите в отделните категории се излъчват, чрез гласуване, проведено сред представители на медиите и от членовете на професионално жури. Тази година то беше в състав от изтъкнати юристи като съдията от Общия съд на ЕС Марияна Кънчева, проф. Огнян Герджиков, проф. Атанас Семов и адвокат Владимир Дончев.

Съдия на годината за 2023 г. Марио Димитров е възпитаник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с над 30 години юридически стаж. Близо четвърт век от него е като съдия. Работил е като магистрат в Районен съд-Ловеч, като десет години е негов председател.

От около 15 години Марио Димитров правораздава във ВАС. Освен, че ръководи едно от отделенията на Върховния административен съд, той е и председател на Комисията по професионална етика към съда.

Решение на тричленен състав, председателстван от Марио Димитров (с членове Иван Раденков и Румяна Лилова), стана повод през 2023 г. за образуване на едно от тълкувателните дела на ВАС по въпроса: „Приложима ли е разпоредбата на чл.42, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в хипотезата, при която по време  на упражняван мандат от кмет е влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси, но за нарушение, извършено по време на предходен мандат  на кмета“.

Съдия Димитров е и заместник-председател на Асоциация на българските административни съдии и е член на Централния съвет на Съюза на юристите.

За кратко Марио Димитров има досег и с изпълнителната власт – от 2001 г. до 2004 г. той е заместник-министър на правосъдието в правителството на НДСВ. Като част от екипа на министър Антон Станков, работи по законопроект за изменение на Закона за съдебната власт. Това е и периодът, в който активно се поставя превърналата се впоследствие в централна за съдебната реформа у нас тема за ограничаване правомощията на главния прокурор.

Наградата за съдия Димитров е не само личен успех за него, но и своеобразно признание за административното правораздаване у нас, за което Европейската комисия нееднократно е отчитала, че сред най-бързите в ЕС.