Казусът с обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ) може да доведе до тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС). Това става ясно от определение на ВАС, с което се отхвърля искането на синдиците Кристи Маринова и Ангел Донов да бъде преразгледано становището на съда, че те няма да представляват банката при новите дела, свързани с отнемането на лиценза ѝ преди девет години (пълния текст на определението виж тук).

Както „Лекс“ писа, през юли 2023 г. петчленен състав на ВАС отмени влезлите в сила преди 8 години определения, с които бяха оставени без разглеждане жалбите срещу решението на Българската народна банка (БНБ) да отнеме лиценза на КТБ. Със същото решение ВАС постанови ново разглеждане на делото пред тричленен състав на съда.

БНБ отне лиценза на КТБ през 2014 г. и това решение на централната банка беше оспорено пред ВАС от основните акционери в КТБ, включително мажоритарният „Бромак“ (собственост на Цветан Василев). В две последователни определения ВАС обаче прие, че нито акционерите, нито членовете на ръководството на банката имат право да обжалват решението за отнемане на лиценза, защото не са страни в административното правоотношение и не са адресати на оспорения административен акт. Съдът прие, че само назначените незабавно след поставянето на КТБ под специален надзор квестори могат да я представляват по делата за лиценза.

Отнемането на лиценза на банката е предпоставка тя да бъде обявена в несъстоятелност и именно след окончателното му потвърждаване от съда се разви делото за фалита на КТБ.

Миналата година Европейският съд по правата на човека постанови, че КТБ е била лишена от справедлив съдебен процес при делото за отнемането на лиценза ѝ и е било погазено правото на собственост на акционерите (повече виж тук).

Така години след фалита на банката, бившите ѝ изпълнителни директори, позовавайки се на решението на съда в Страсбург поискаха да се преразгледа решението за отнемането на лиценза ѝ, а ВАС уважи жалбите им.

Двамата синдици на КТБ Донов и Маринова поискаха те да представляват банката в делото по отмяна на влезлите в сила определения, но ВАС им отказа. Те са внесли искане за отмяна на този отказ, постановен в протоколно определение, като са поискали ВАС да сезира за проблема с представителството на фалиралата банка Конституционния съд, Съда на Европейския съюз и да постанови тълкувателно решение.

Тричленен състав на ВАС с председател Донка Чакърова и членове Мартин Аврамов, Юлия Раева (докладчик), Радостин Радков и Мирела Георгиева отхвърля искането за отмяна, като посочва, че тези актове на съда не подлежат на подобно преразглеждане. Върховните съдии отказват и да сезират КС и СЕС, но изпращат искането за постановяване на тълкувателно решение на Звеното за анализи и тълкувателна дейност на ВАС.

От определението на съда не става ясно какъв е предметът на искането, но че е свързан с представителството на банка в несъстоятелност може да се съди от поставените от синдиците въпроси до КС, цитирани от ВАС:

  1. Принципът на правовата държава, прокламиран в Преамбюла и чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България и произтичащите и свързани с него принципи на законност и на правна сигурност, допускат ли учредяването на представителна власт на търговска банка в открито производство по несъстоятелност в полза на лице, различно от определения в чл. 31, ал, 1, т. 1 от ЗБН законен представител – синдика?
  2. Предоставянето от съда на представителната власт на търговска банка в открито производство по несъстоятелност на лице или лица, които са лишени от нея по силата на изрична законова норма, допустимо ли е по чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България?
  3. Длъжен ли е съдът да съобрази силата на пресъдено нещо на влезли в законна сила съдебни актове – решения и определения, по силата на които е открито производство по несъстоятелност на търговска банка, когато конституира несъстоятелната банка като страна в съдебно производство и определя нейния представител? Определянето, в тази хипотеза, за представител на лице, което с влезлите в сила съдебни актове е лишено от представителна власт, нарушение ли е на принципите на правовата държава, на законност и правна сигурност, прокламирани в Преамбюла и в чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България?

Дали казусът „КТБ“ ще доведе до тълкувателно дело ще прецени аналитичното звено на ВАС.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Annie Goldstein
Annie Goldstein
10 октомври 2023 15:02
Гост

И #Кой корифей на правната мисъл стигна до това прозрение? Да си беше написал името поне! Да информираме ЕСПЧ как се правят внушения на ВАС чрез медия на Пеевски.

Приоритетно по уникален случай.
Приоритетно по уникален случай.
10 октомври 2023 10:15
Гост

Казусът КТБ има нужда и от Международния Наказателен Съд. Браво Гешев, Браво ДАНС! В 108а от НК има интересни факти относно голямата радост на засегнатите вкл. и подалият устно сигнала! Бърза работа в държавата няма.

Филип
Филип
09 октомври 2023 13:28
Гост

Ще чакаме решението на аналитичното звено на ВАС.

Прокубания бухал
Прокубания бухал
09 октомври 2023 14:45
Гост

Браво бе, Шерлок, как стигна до това чутовно прозрение?

Лозан
Лозан
09 октомври 2023 13:27
Гост

Хубаво е, че се сещат за принципът на правовата държава.

Димо
Димо
09 октомври 2023 13:23
Гост

Те пък ВАС като се разбързат с ТР.

Асен
Асен
09 октомври 2023 13:24
Гост

Както винаги.

Ростислав
Ростислав
09 октомври 2023 13:21
Гост

След толковя време-едно голямо НИЩО!

Рики
Рики
09 октомври 2023 13:22
Гост

С такова мудно правосъдие…

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2023 13:08
Гост

Накравя ще произведат още едно решение на ЕСПЧ.

123
123
09 октомври 2023 13:09
Гост

О, направо ще ги трогнеш пък с такива решения.

fiasko
fiasko
09 октомври 2023 13:06
Гост

Ха, девет години по-късно още нищо, а този, който затри банката, сега ще се упражни и върху Конституцията.

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2023 13:06
Гост

Нали никой не си представя, че при новото разглеждане на делото с участието на мениджмънта на КТБ, ВАС ще постанови друго, демек ще отмени решението на БНБ за отнемането на лиценза? Че това ще взриви държавата и напълно ще противоречи на правната сигурност. Никой съд няма да направи това.

ЕСПЧ
ЕСПЧ
09 октомври 2023 13:07
Гост

Мисля, че в решението на ЕСПЧ си беше казано да го помислят това и да вземат да си им платят яките обезщетения, но да не „взривяват държавата“, както пишеш ти

Анонимен
Анонимен
09 октомври 2023 13:14
Гост

Тоест, да платим. Два пъти.

444
444
09 октомври 2023 13:15
Гост

Ами да помолим Шиши да плати като още едеин повей на антимагнитска буря.

инересно
инересно
09 октомври 2023 13:04
Гост

Казусът е интересен – преди 9 години отнемат представителната власт на директорите, безобразно, но сега банката има синдици, каквито тогава няма, а само квестори и би следвало и синдиците да встъпят в процеса.

Джанго
Джанго
09 октомври 2023 13:07
Гост

Би, ама има хрантутници, които си изпълняват стриктно повелите отпреди, а и господарите им съхнат вече свежи на простора.