Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен административен съд (ВАС)

ВАС отказа да отмени принудителната полицейска регистрация, но напомни на МВР да не събира поголовно ДНК и отпечатъци

Състав на Върховния административен съд (ВАС) отказа да отмени правилата за принудителна полицейска регистрация, като заяви, че не може да…

ВАС отмени заповедта на председателя на градския съд да не се регистрират онлайн изявления без е-подпис

Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно заповедта на председателя на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов, с която в края…

Върховни съдии питат СЕС: Може ли ВАС да реши справедливо дело срещу ВАС за причинени вреди на гражданите и бизнеса

Допустимо ли е Върховният административен съд (ВАС) да се произнася като последна инстанция по искове за вреди, причинени на гражданите…

Хроники

ВКС и ВАС няма да решават за спирането на дело заради преюдициално запитване от друг съд

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) отклониха искането да приемат съвместно тълкувателно…

Адвокатурата категорично пред ВАС:

Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ компенсация за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за…

Окончателно решение

Съдът „зачеркна“ Наредбата за психологическа пригодност в МВР и спря надлъгването на министерството с полицаите

Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата наредба (с изключение на една алинея, виж по-долу), по която се определя психологическата пригодност…

СЕС: Допустимо е освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, ако са осъществени в друга държава от съюза

Правото на Европейския съюз допуска освобождаване от ДДС на доставчик във връзка с доставка на социални услуги, осъществени в друга…

С ново тълкувателно постановление ВКС и ВАС слагат край на противоречия след големите промени в ЗАНН

Край на противоречията по два ключови въпроса, свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които възникнаха…

Генерален адвокат по питането на ВАС:

За да не плаща за големия теч на данни, НАП трябва да докаже, че по никакъв начин не е отговорна за него

Националната агенция за приходите (НАП) не може да се освободи от отговорност за големия теч на данни през 2019 г.,…