Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен административен съд (ВАС)

Хроники

ВКС и ВАС няма да решават за спирането на дело заради преюдициално запитване от друг съд

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) отклониха искането да приемат съвместно тълкувателно…

Адвокатурата категорично пред ВАС:

Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ компенсация за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за…

Окончателно решение

Съдът „зачеркна“ Наредбата за психологическа пригодност в МВР и спря надлъгването на министерството с полицаите

Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата наредба (с изключение на една алинея, виж по-долу), по която се определя психологическата пригодност…

СЕС: Допустимо е освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, ако са осъществени в друга държава от съюза

Правото на Европейския съюз допуска освобождаване от ДДС на доставчик във връзка с доставка на социални услуги, осъществени в друга…

С ново тълкувателно постановление ВКС и ВАС слагат край на противоречия след големите промени в ЗАНН

Край на противоречията по два ключови въпроса, свързани с приложението на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които възникнаха…

Генерален адвокат по питането на ВАС:

За да не плаща за големия теч на данни, НАП трябва да докаже, че по никакъв начин не е отговорна за него

Националната агенция за приходите (НАП) не може да се освободи от отговорност за големия теч на данни през 2019 г.,…

Спорът за повишаването в ранг на магистратите ще се реши в тълкувателно дело №3/2023 г. на ВАС

Върховният административен съд образува и тълкувателно дело за конфликта на интереси при кметовете

Върховният административен съд (ВАС) образува две нови тълкувателни дела – за изискванията за повишаване в ранг на магистратите и за…

Незаконосъобразно ограничаване на достъпа до съд при оспорване на индивидуални административни актове по ЗУТ и ЗКИР

В съдебното производство, образувано по жалби срещу индивидуални административни актове, издадени на основанията визирани в Закона за устройство на територията…

Окончателно

За правото да се критикува министърът или защо съдът отмени уволнението на бившия шеф на „Вътрешна сигурност“ в МВР

Критиката към министъра не е противоправно поведение и още по-малко основание за уволнение – това заяви Върховният административен съд (ВАС)…

Лавина от отводи във ВАС по исканията за възобновяване на делата, свързани с отнения лиценз на КТБ

Седем съдии от Върховния административен съд (ВАС) се отведоха от делата на бившите изпълнителни директори на обявената в несъстоятелност „Корпоративна…