Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен административен съд (ВАС)

Промени в АПК: Ще се приемат денонощно заявления за издаване на административни актове, преписките стават електронни

Слага се край на надлъгване на властта с оспорващите незаконни наредби

От 1 юли 2025 г. администрацията ще е длъжна да води преписките си в електронен вид, а гражданите и бизнесът…

Ново тълкувателно постановление

ВКС и ВАС: За излъчване на песни в нарушение на закона не се налага глоба за всяко произведение

Този, който излъчва множество музикални произведения в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, извършва едно нарушение.…

ВАС: Определянето на особен представител не е административна услуга и отказът не подлежи на съдебен контрол

Върховният административен съд (ВАС) сложи край на спор между частен съдебен изпълнител (ЧСИ) и Софийската адвокатска колегия (САК) за определянето…

СЕС за делата на граждани срещу НАП: Основателните опасения от бъдеща злоупотреба с изтекли лични данни се обезщетяват

Опасенията от потенциална злоупотреба с лични данни, породени от нарушение на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), могат сами…

Дискусията за конституционната реформа на съдебния съвет

Смесен състав от ВКС и ВАС да се произнася по кадровите решения за магистратите

Смесен състав от трима съдии от Върховния касационен съд (ВКС) и двама от Върховния административен съд (ВАС) да се произнася…

Ново тълкувателно решение

ВАС: Държавните служители имат право да търсят по ЗОДОВ обезщетение за морални вреди от незаконно уволнение

При незаконно уволнение държавните служители имат право да търсят по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за…