Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тълкувателно решение

ВАС в ново тълкувателно решение

Образуването на изпълнително дело по ДОПК и съобщението за доброволно плащане не прекъсват давността

Върховните съдии излязоха и с важно решение за ревизиите по ЗДДС

Нито образуването на изпълнително дело по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), нито съобщението за доброволно изпълнение прекъсват давността. Това прие единодушно…

Ново тълкувателно решение

ВАС: Недобросъвестните управители и прокуристи отговарят за данъци и осигуровки на фирмата с лихвите

Върховните съдии излязоха и с тълкувателно решение за санкциите за нелоялни търговци и отклониха искане на омбудсмана

Когато управител, прокурист, търговски пълномощник или представител или член на орган на управление укрие информация от данъчните, която е бил…

В ново тълкувателно решение

ВКС разясни какво означава да се предложи, обещае, даде, приеме или получи подкуп

Наказателната колегия изостави схващането на Върховния съд, че подкупът винаги е сделка

Какво означава да се предложи, обещае, даде, приеме или получи подкуп разясни Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в…

Разнобой сред върховните съдии

Актовете на спортните федерации административни ли са и подлежат ли на съдебен контрол

Административни актове ли са решенията на спортните федерации? По този въпрос се оказва, че е натрупана значителна противоречива практика на…