Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тълкувателно решение

Ново тълкувателно решение

ВКС постанови как прокурорът прекратява производството, когато престъплението е от частен характер

Какво трябва да съдържа постановлението, с което прокурорът прекратява наказателното производство, след като установи, че престъплението е от частен характер…

ВАС с ключово тълкувателно решение за съдебния контрол над актовете на местната власт

Върховните съдии излязоха и със задължително тълкуване за защитата на хората с увреждания

Тълкувателни решения от ключово значение за съдебния контрол над актовете на местната власт и за тези за правата на хората…

Ново тълкувателно решение

ВКС: Може да бъде обявен за окончателен предварителен договор по иск на купувач, който не е платил цялата цена

Съдът може да обяви за окончателен предварителен договор, по който има уговорка, че ще се сключи след плащане на цялата…

Ключово тълкувателно решение на ОСГТК

ВКС: Когато НС приеме противоконституционен закон и не уреди последиците от него, исковете са за непозволено увреждане

Приемането на противоречащ на Конституцията закон е противоправно действие, отказът на Народното събрание да изпълни задължението си да уреди в…

Ново тълкувателно решение

ВКС: При много или изключителни смекчаващи обстоятелства може да не се отнема книжката за престъпление на пътя

Когато са налице многобройни или изключителни смекчаващи обстоятелства при престъпление на пътя, съдът може да не постанови отнемането на книжката…

29:17 – трудовоправно тълкувателно решение раздели Гражданската колегия на ВКС

Тълкувателно решение, свързано с едно специфично основание за уволнение на педагогическите специалисти, предизвика сериозно разделение в Гражданската колегия на Върховния…

Тълкувателно решение за тълкувателно решение

ВКС: По изпълнителни дела, образувани до 26 юни 2015 г., не тече давност, докато трае изпълнителният процес

Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26 юни 2015…

Търговската колегия на ВКС не видя противоречия в практиката при спирането на вписвания на дружествени бордове

Прието е тълкувателно решение за споровете, свързани с промишлен дизайн

Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) отклони искането да излезе с тълкувателно решение за това каква проверка дължи съдът,…