Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

тълкувателно решение

Ново тълкувателно решение на ВКС:

Когато апелативният съд потвърди преграждащо определение на въззивен окръжен съд, няма касация

Когато окръжният съд действа като въззивна инстанция и постанови определение или разпореждане, което прегражда развитието на делото, и апелативният съд…

Ново тълкувателно решение на ВКС:

Военните могат да търсят парична компенсация за извънреден труд след като прекратят службата си

Военнослужещите, които са работили повече от нормативно определеното при 24-часови дежурства и не са били компенсирани с почивка, могат да…

Ново тълкувателно решение

ВАС: Няма презумпция, че при недостиг на средства за доказани разходи, доходът е от трудова дейност

Няма законова презумпция, когато след ревизия при особени случаи по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 122 ДОПК) е установен недостиг на…

В тълкувателно решение с 27 на особено мнение

ВАС разреши на правно неграмотни юрисконсулти на администрацията да си подменят жалбите

Тълкувателно решение, което на практика дава право на администрацията в определени хипотези да подменя сбърканите си касационни жалби, раздели съдиите…