Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

забележка

Окончателно

ВАС потвърди наказание на прокурор за забавено дело, оправдал се първо със съда, а после със служители

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди наложено наказание на обвинител от районната прокуратура във Варна за забавено дело. Пред касационния…

ВАС окончателно

Без наказание приключи и втората дисциплинарка срещу съдия Татяна Маслинкова от Пловдив

Без наказание приключи поредният казус с пловдивски съдия, срещу когото вече бившият председател на районния съд Иван Калибацев беше предприел…

След тълкувателно решение на ВАС

Петима съдии бяха наказани със „забележка“

Наказания „забележка“, наложени на петима съдии от съответните председатели, бяха потвърдени днес от Съдийската колегия. Първото наказание е на съдия…

Ново тълкувателно решение на ВАС

За потвърждаване на забележка на магистрат не е нужно квалифицирано мнозинство

Промените в цените на тока в рамките на ценови период подлежат на обжалване, приеха още върховните съдии

Наказанието „забележка“, наложено на магистрат от административен ръководител, се потвърждава или отменя с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове…

След окончателно решение на ВАС

Съдийка от Благоевград все пак е наказана със „забележка“ за четири забавени дела

Липсата на лична организация на работата на съдийка от Благоевград е довела до забавяния по четири наказателни дела, независимо че…

Намалиха заплатата на съдийка за забавени с години дела

ВСС: Наказанието „забележка“ се потвърждава с мнозинство от осем гласа

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) намали заплатата на съдия поради множество забавени дела. Става дума за…

В ново тълкувателно дело

ВАС решава: С какво мнозинство се потвърждава или отменя забележка на магистрат

Какво е мнозинството, с което колегиите на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърждават или отменят забележките, наложени на съдиите, прокурорите и…

ВСС готви наказание за Деян Вътов от Пловдив за забавено дело за делба на картини на Златьо Бояджиев

Липса на кворум прекъсна заседанието на колегията, Атанаска Дишева и Олга Керелска го напуснаха

Мнозинството в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) отхвърли предложението на дисциплинарния състав да не се налага…