Какво е мнозинството, с което колегиите на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърждават или отменят забележките, наложени на съдиите, прокурорите и следователите ще реши Върховният административен съд (ВАС) в ново тълкувателно дело.

Въпросът по него е формулиран по следния начин: „С какво мнозинство се приема решението на съответната колегия, обективиращо резултата от упражняване на правомощието по чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за потвърждаване или отмяна на наложено от съответния административен ръководител дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“?“.

Както „Лекс“ писа, той се постави наскоро по казуса на съдия Весела Дончева от Софийския районен съд. Тя е наказана със забележка от председателя на съда Александър Ангелов заради системно неспазване на сроковете и неоправдано забавяне на производства. В Съдийската колегия петима членове гласуват за потвърждаване на санкцията, а трима са против. Казусът стигна до петчленен състав на ВАС, който прие, че това мнозинство е достатъчно за потвърждаването на забележката (подробно за мотивите виж тук).

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на ВАС Георги Чолаков (пълния му текст виж тук). Той изтъква, че Законът за съдебната власт (ЗСВ) не е посочил изрично с какво мнозинство съответната колегия приема решението, с което потвърждава или отменя наложената от административния ръководител забележка.

„Чл. 33, ал. 4 установява правилото, че решенията на колегиите на Висшия съдебен съвет по чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4, 21 и 22 се приемат с мнозинство, не по-малко от осем гласа – за съдийската колегия, и не по-малко от шест гласа – за прокурорската колегия, а останалите решения (в т.ч. за налагане на дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност, на съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт – т. 3) – с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, с изключение на решенията по чл. 30, ал. 5, т. 17.

Чл. 320, ал. 6 от ЗСВ, след изменението на разпоредбата, в сила от 09.08.2016 г. (ДВ, бр. 62 от 2016 г.) изисква мнозинство от  не по-малко от осем гласа за съдийската и не по-малко от шест гласа за прокурорската колегия за приемане на решение, с което се налага дисциплинарно наказание“, посочва Чолаков.

Той излага двете становища за необходимото мнозинство, застъпвани в практиката на ВАС. Според едното изискуемото мнозинство (за приемане на решение по чл. 314, ал. 4 от ЗСВ) е повече от половината от присъстващите на заседанието на колегията членове, при изпълнено изискване за кворум.

Съдебните състави в мотивите на актовете си са окачествили като приети при необходимото мнозинство (при спазен кворум) решения на Съдийската колегия за потвърждаване на дисциплинарно наказание „забележка“, наложено на съдии от административния им ръководител, приети със седем гласа.

Според другото становище, за вземане на решение за потвърждаване на забележка е необходимо мнозинство от 8 гласа „за“ в Съдийската колегия. То е застъпено в едно решение на ВАС (виж тук).

С него съдът приема, че мнозинство от 7 гласа „за“ потвърждаване на забележката не е достатъчно.

„Изрично следва да бъде подчертано, че второто становище е застъпено категорично в мотивите на само едно съдебно решение, но постановяването на тълкувателно решение по така поставения въпрос е от особено значение за всички магистрати в Република България. Това е така предвид характера на административния акт, който е от съществено значение за кариерното развитие на магистратите. В тази връзка, от съществено значение е административният орган, прилагащ разпоредбата на чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, да разполага с яснота относно тълкуването и прилагането на закона“, заявява председателят на ВАС.

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Джаста Праста
Джаста Праста
06 август 2023 14:03
Гост

Както се вижда от казуса председателя на съда Александър Ангелов не си е свършил работата, А прави Забележка … няма деловодители, но има назначени наши такива без кокурс / те не работят/, няма съдебни секретари, за да може да се назначават нашите хора / дойдат издирват буквите по клавиятурата та през това време и забременеят…все така става/ хайде погледния тази „шефка“ на съдебните секретари, „ОПРАВИЯ“, ако не се сбиете за нея и я нкарай да работи или я смени с някоя дето си има мъж и е дошла да работи и тогава прави забележка…рибата се вмирисва от към главата…

Ad nauseam
Ad nauseam
31 юли 2023 18:56
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Жълтопавтник, умен и красив като турски гербер
Жълтопавтник, умен и красив като турски гербер
31 юли 2023 15:46
Гост

С мнозинството на председателя – аксиома на правосъдната реформа

Кики
Кики
31 юли 2023 14:15
Гост

Каквпто и да решат, във ВСС винаги.ще проявяват субективизъм.

Ники
Ники
31 юли 2023 14:00
Гост

С тази противоречива практика сами си отварят работа.

Мики
Мики
31 юли 2023 14:01
Гост

Като не четат практиката.

Симо
Симо
31 юли 2023 13:59
Гост

Решението ще бъде важно. Въпросът е колко време ще го чакаме.

Манипулатор
Манипулатор
31 юли 2023 12:55
Гост

ВАдмС когато и да бъде закрит, все ще е късно. А и от вашия сайт-самите вие писахте за тоталното роднинство в съда. Чудя се, когото някой е инсталиран в администрацията на съда, дали на майка си -съдийка казва „мамо“, или и говори на фамилия-с цел пълна конспиративност-по милиционерски.
https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/десетки-роднини-работят-във-върховни/ „Десетки роднини работят във Върховния административен съд
Близо 50 съпрузи, деца, сестри, племенници и снахи са се уредили в администрацията и сред съдиите“

Лозан
Лозан
31 юли 2023 13:56
Гост

Във всеки съд има шуробаджанащина.

Наблюдател
Наблюдател
31 юли 2023 11:50
Гост

Недоизписана и недоизпипана промяна в закона.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
31 юли 2023 11:52
Гост

Явно е, че волята на законодателя е била да засили представителността с изискване за повече гласове при налагане на наказания, след което изрично е написано в едната разпоредба. Пропускът е друга е факт, но волята е ясна.

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:49
Гост

В Конституцията не може ли да се запише вече да няма ВСС ?

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 12:57
Гост

А не може ли да се запише, да няма ВАдмС, и ВКС-което са общо стотици съдии, и да бъде учреден обединен ВС от общо 12 съдии.

Върховните съдии в България се стотици-тоест са повече от специалните сили на армията. Много вождове, малко индианци.

За сравнение-ВС на Бразилия е от 11 съдии, и гледа всякакви дела. В добавка е и по съвместителство и КС.

Фредерика
Фредерика
31 юли 2023 11:49
Гост

Преуморени сте явно, я да ходите на море

Лилипутен
Лилипутен
31 юли 2023 11:48
Гост

Измамници!

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:48
Гост

Ох, страшна драма за тия забележки

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:47
Гост

Това вие ли трябва да го решите?

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:47
Гост

Най – накрая решение по една от темите, които ИСТИНСКИ ВЪЛНУВАТ ОБЩЕСТВОТО!!!

Re:
Re:
31 юли 2023 18:54
Гост

Във ВАС не знаят що е ирония.

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:47
Гост

Друго си е да си разхождате скъпите дрехи и обувки и да се правите, че вършите нещо

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:46
Гост

Определено мисля, че само се намират на работа

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:45
Гост

Нищо не правите демек

ВАС, съдът-адвокат на всяка (корумпирана) власт
ВАС, съдът-адвокат на всяка (корумпирана) власт
31 юли 2023 11:09
Гост

Решава законодателният орган, а съдът прилага КОРУМПЕТА!

Анонимен
Анонимен
31 юли 2023 11:47
Гост

Абсолютно