Върховният административен съд (ВАС) потвърди наказание на прокурор за бездействие по дело от година и девет месеца, за което той се оправдава със съда. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

През 2019 г. в районната прокуратура във Варна било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 296, ал. 2 от Наказателния кодекс за това, че на 18 септември с.г. с цел да се попречи да бъде изпълнено съдебно решение е повреден лек автомобил, за който се отнасяло и съдебното решение. Наблюдаващ прокурор по делото бил Николай Павлов.

Първоначално той прекратил делото поради формиран извод за престъпление от частен характер, но постановлението му е било отменено от окръжната прокуратура във Варна. Николай Павлов обаче частично го прекратил и частично го спрял като се аргументирал, че става дума за престъпление от частен характер.

Междувременно в районния съд във Варна било образувано наказателно дело от частен характер по тъжба на пострадалия от престъплението. Съдията-докладчик насрочил делото и изискал прокурорската преписка по случая като изрично посочил, че ако тя не е приключила, то РП-Варна да изпрати заверени копия от материалите по нея.

При все това на 2 юни 2020 г. прокурорът Павлов изпратил на съда в оригинал всички материали от разследването, като така те станали част от образуваното дело от частен характер.

През това време окръжната прокуратура отменила и постановлението на Павлов за частично прекратяване и частично спиране на досъдебното производство, а апелативната прокуратура във Варна потвърдила отмяната. Двете по-горестоящи прокуратури наредили на Павлов за изиска материалите от РС-Варна и да проведе допълнително разследване.

Постановлението на ОП-Варна за отмяна е постъпило в районната прокуратура във Варна на 8 януари 2021 г. и било докладвано на Павлов. Вместо да изпълни указанията, той направил само едно нещо и то на 26 ноември 2021 г. – изпратил писмо до съда, в което попитал за движението на делото, но не поискал обратно да му бъдат изпратени материалите, нито уведомил РС-Варна за това, че е отменено постановлението за частично прекратяване и спиране на производството.

През есента на 2022 г. пострадалият от престъплението подал сигнал в прокуратурата за забавеното разследване. На 16 септември с.г. апелативната прокуратура препоръчала на ръководството на РП-Варна да предприеме мерки спрямо Николай Павлов за пропуски и забавяне в работата му.

На 14 октомври 2022 г. районният прокурор на Варна Невена Илиева разпоредила да се извърши проверка на работата на Павлов по въпросното дело. Месец по-късно тя образува дисциплинарно производство срещу него за допуснати нарушения, изразяващи се в бездействие, което неоправдано е забавило досъдебното производство, както и за неизпълнение на служебните задължения. След извършена лична проверка, на 13 декември 2022 г. шефката на РП-Варна Невена Илиева е издала заповед, с която е наложила наказание „забележка“ на Николай Павлов.

На 25 януари 2023 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е потвърдила наказанието.

Павлов обжалва решението като пред съда казва, че материалите по досъдебното производство са били в съда година и половина, не са били на негово разпореждане и поради това няма никаква вина за забавянето. Той сочи още, че съдията докладчик е бил в трайна нетрудоспособност най-малко десет месеца (между 2020 г. и 2021 г.). Адвокатът му допълва, че са станали жертва на човек, който „се жали буквално срещу всичко и срещу всички, включително и срещу други колеги“ на Павлов, имайки предвид подателя сигнала за забавата.

Тричленен състав на ВАС с председател и докладчик Николай Гунчев и членове Хайгухи Бодикян и Стела Динчева обаче не възприема доводите на прокурора Павлов.

Според върховните съдии той е „консумирал нарушенията, за които е наказан с най-лекото дисциплинарно наказание“.

„Не може да бъде кредитирана тезата му, че не се касае за „бездействие, което необосновано е забавило производството“, понеже е бил поставен в обективна невъзможност да работи по възложената му прокурорска преписка, защото тя е била част от материалите по съдебно дело. Разпоредбата на чл. 360, ал. 2 от ЗСВ императивно повелява, че когато неприключило дело или преписка трябва да се приложи към друго дело, се прави пълно заснемане на материалите, които се заверяват от органа, пред който производството е висящо, и копието се изпраща за прилагане. Ако беше постъпил по този предписан от закон начин и беше изпратил на Варненския районен съд заверено копие от преписката, а не оригинала ѝ, то прокурорът щеше да разполага с възможността да приключи разследваното по нея в разумен срок и нямаше да става нужда тя да бъде изисквана обратно от съда“, пише ВАС.

Тричленният състав отбелязва, че правилно районният прокурор на Варна Невена Илиева е преценила, че Павлов е извършил нарушение като не е изпълнил указанията на окръжната прокуратура.

„След получаване на постановлението и въобще през периода, в който му е вменено, че бездейства, вместо да изпълнява задължението си в най-кратък срок да събере необходимите доказателства за разкриване на обективната истина по досъдебното производство, наблюдаващият прокурор единствено е изпратил на 26 ноември 2021 г. писмо до съда, по чието НЧХД е била инкорпорирана в доказателствения материал по делото изпратената в оригинал прокурорска преписка. С това писмо обаче прокурор Павлов е попитал съда само за движението на изпратеното му досъдебно производство, а самата преписка не е била изискана за продължаване на процесуалните действия и съдът не е бил уведомен, че постановлението на прокурор Павлов за частично прекратяване е отменено, и тъй че и тази му деятелност не води до извод за активни действия по разследването от страна на наблюдаващия прокурор“, посочва ВАС.

Съдът допълва, че личността на подалия сигнала гражданин е ирелевантна за изхода на делото, защото изнесените от него данни са били проверени от компетентните органи и те не са ги възприели безкритично, а са постановили актовете си на база собствена проверка.

Върховните съдии отхвърлят твърденията на Павлов, че е изтекъл шестмесечният срок за образуване на дисциплинарно производство от откриване на нарушението.

ВАС посочва, че районният прокурор на Варна е разбрал за забавеното досъдебното производство на 16 септември 2022 г., когато е получил препоръката от апелативната прокуратура в града за предприемане на мерки във връзка с пропуски в работата на Павлов. Тогава, продължават върховните съдии, е започнал да тече шестмесечният срок и към датата 9 ноември 2022 г., когато е било образувано дисциплинарното производство, той не е изтекъл.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
05 декември 2023 23:23
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:47
Гост

Да и – какво. Имаш ли образование, няма да седиш в клетката на следствието.

Това е много специфичен въпрос, който е болезнен, касае се – за това, как да си изживееш живота, непрекъснато трябва да имаш нови хоризонти.

Отиваш и ставаш следовател, да ти късат ден след ден времето. В момента повечето хора са равнопоставени с другите – няма нисши и висши.

Аз съм гледал – в 1-во РПУ, хората си играят на компютрите – както всеки един нормален човек, не са в казармата. Това е сложна тема – как ще накараш някой да е постоянно на линия.

wynfisoxudivog
wynfisoxudivog
05 декември 2023 22:09
Гост

Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България.–– http://gg.gg/ketox

Паси Сюлейманоглу
Паси Сюлейманоглу
05 декември 2023 15:58
Гост

Майната му на правосъдието!

Пеналист
Пеналист
05 декември 2023 14:32
Гост

На тия в червените пенюари все съда им е виновен, но в зала са безгласни мишки, които повтарят само „да г-н/г-жо председател“,
„добре г-жо/г-н председател“ … Мега смешки са всичките, да поставям ги под общ знаменател, защото до сега истински почтен и трудолюбив прокурор не съм срещал! Всички са банда мързеливци, ако може всеки друг да им свърши работата, а те да кажат 2 думи в зала и да си ходят. Нагли са до крак!

Ad nauseam
Ad nauseam
05 декември 2023 15:53
Гост

А съдът им е контрапункт в професионален аспект, нали? Като да са в една власт – съдебната!

Самата система и професионална среда не позволява НОРМАЛНОСТ! Всичкото е ГЮБРЕ.

И всичко си зависи от хората в системата и затова суверена има СИСТЕМЕН ПРОБЛЕМ! Решим само с НОВА КОНСТИТУЦИЯ.

Адвокат
Адвокат
06 декември 2023 4:53
Гост

Понякога има свестни, но това е процесуалната и понякога житейска роля – прокурорът трябва да бъде именно такъв – какво значи – да е съвестен и трудолюбив – да приема безрезервно адвокатската теза. Няма дим без огън, според последните наблюдения – почти няма оправдани, което значи, че прокурорите си вършат работата, а в редки случаи – има и нехайство. какво да каже прокурорът по дело – за глоба на ЦГМ, да – и там участва прокурор, какво да каже – ето жив пример, какво – да иска строг тъмничен затвор, национализация на имуществото и 3 месеца – боядисване на градински… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
05 декември 2023 13:16
Гост

Много лесно могат да те смачкат, под всякакъв повод. А аз съм ходил – наивника – да искам по чл. 80 НПК – да се спира изпълнително действие – въвод на несквестируемо ателие. На практика няма държавна власт, да не ти се случва, после – ВКС постанови – че е налице несеквестируем имот, ама – кел файда – питият – пил, битият – на баня. Някакво дребнотемие – повреден автомобил, боже, колко мъка има по този свят – че те всеки ден те правят на маймуна. Разбира се – редно е било да се установи престъплението, както и да е.… Покажи целия коментар »

Симеон
Симеон
05 декември 2023 13:07
Гост

Със сигурност ще обжалва.

Асен
Асен
05 декември 2023 13:06
Гост

При положение, че не е изпълнил указанията на окръжната прокуратура…

Димо
Димо
05 декември 2023 13:05
Гост

Е, този как реши, че е изтекъл шестмесечният срок за образуване на дисциплинарно производство?

Бисер
Бисер
05 декември 2023 13:06
Гост

Така му изнася.

Тити
Тити
05 декември 2023 13:04
Гост

Определено не е ясно кой е виновен и кой не е.

Хари
Хари
05 декември 2023 13:04
Гост

Mътна история!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 декември 2023 10:02
Гост

Ето, че прокуратурата не дава възможност нисшестоящите магистрати в системата да проявяват собствена воля и да работят по вътрешно убеждение!

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 декември 2023 11:08
Гост

Май лепящите минуси не разбраха сарказма. Имаше ли такъв?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 декември 2023 16:23
Гост

Имаше.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 9:52
Гост

Печална работа.

Манчев
Манчев
05 декември 2023 9:51
Гост

Защо е такава каша в съдебната ни система бе хора?

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 9:53
Гост

Защото виждате какво е нивото на образование. Виждате и какви хора се слагат за началници. По всички сектори в страната

Къртев
Къртев
05 декември 2023 9:51
Гост

Страхотно.

Демирев
Демирев
05 декември 2023 9:50
Гост

Наистина е имало нарушения явно

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 9:49
Гост

Неоставам изненадан. Това е пълна каша.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 9:49
Гост

Те никога прокурорите у нас не са виновни за нищо.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 9:49
Гост

Както винаги. Друг е виновен.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2023 9:49
Гост

Не става ясно ко0й виновен и кой не