Върховният административен съд (ВАС) отмени наказание, наложено на съдийка от Благоевград заради пропуски, допуснати от ръководителя на съда при преценка на нарушението. Решението може да се обжалва пред петчленен състав на ВАС.

На 14 април 2022 г. със своя заповед и.ф. председателят на окръжния съд в Благоевград Катя Бельова налага наказание „забележка“ на съдия Диана Узунова за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони, както и за действие или бездействие, включително нарушаване на етичния кодекс от магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт (чл. 307, ал. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 3 от Закона за съдебната власт). Според заповедта съдия Узунова е забавила мотивите по четири наказателни дела. По две от тях забавянето е от година и три месеца, по третото е осем месеца и половина, а по четвъртото – година и седем месеца.

По закон наказанието „забележка“, наложено от административния ръководител, трябва да бъде разгледано от съответната колегия, която може да го потвърди или да го отхвърли. Затова Бельова внася заповедта си във Висшия съдебен съвет (ВСС).

На 16 май м.г. комисията по дисциплинарна дейност разглежда заповедта, като е установено, че за 2019-2021 г. и за първите три месеца на миналата година натовареността на Диана Узунова е била малко под средната за страната, освен това тя не е поела повече дежурства от колегите си в съда. Комисията обаче вижда, че липсват някои данни и заради това иска допълнителна информация от шефката на ОС-Благоевград за датите на изготвянето и предоставянето на справките за забавянията, както и изясняване на фактическата и правна сложност на делата – правна квалификация, брой обвинения и подсъдими, брой свидетели, брой експертизи и разпити на вещи лица.

На 30 май 2022 г. Катя Бельова отговаря, че справките за забавените дела са били изготвени на 22 март с.г.

На 20 септември миналата година Съдийската колегия е разгледала казуса и кадровиците са се обединили около становището да подкрепят наложената „забележка“.

Съдия Диана Узунова обжалва решението пред ВАС като посочва, че както председателят на окръжния съд, така и СК на ВСС не са обсъдили направените от нея възражения, не са изследвали фактическата и правна сложност на делата и са подходили формално към случая.

Тричленен състав на ВАС с председател и докладчик Тодор Тодоров и членове Росен Василев и Весела Николова приемат жалбата ѝ за основателна като посочват, че са допуснати пропуски от страна на и.ф. председателя на ОС-Благоевград.

Съобразена с характера на нарушението – бездействие, с многобройните проверки, отчети във връзка със срочността за изписване на съдебните актове в ОС-Благоевград Катя Бельова би могла да релевира период на нарушението значително по-малък от посочените срокове, които са изчислени към момента на образуване на дисциплинарното производство, станало със заповед от 24 март 2022 г.. Възприетите от дисциплинарнонаказващите органи срокове на забавените дела са несъставомерни, защото за част от периодите на допуснатото бездействие, за което е преклудирана възможността за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдията, е поради бездействието на административния ръководител“, казва ВАС.

Върховните съдии отбелязват, че тези обстоятелства са от особено значение за окончателното решение.

Освен за размера на дисциплинарното наказание, те имат отношение и към реализиране на дискреционните правомощия на дисциплинарнонаказващия орган, в задължението му да очертае възможните законосъобразни решения, от които той би следвало да направи своя избор (в това число обръщане на внимание по чл. 327 ЗСВ или освобождаване от дисциплинарна отговорност). Факт е, че тези възможни решения не са стояли на вниманието на и.ф. административен ръководител на ОС-Благоевград, с което той е издал своя акт в нарушение на предоставената му от закона оперативна самостоятелност. За последните две възможности той е следвало да оцени и онези факти и обстоятелства, свързани с причините за забавянето на изготвените от съдия Узунова съдебни актове, с професионалната ѝ биография, със значението и обема на отделните забавени производства, с тяхната фактическа и правна сложност“, посочва ВАС.

Върховните съдии поясняват, че дисциплинарната комисия към СК на ВСС се е опитала да отстрани пропуските на и.ф. шефката на окръжния съд, но получената обратна информация не е помогнала за това.

Дебатът в СК на ВСС в производството по чл. 314 ЗСВ се е развил в погрешна посока. Възможностите за разширяване на неупражнената от едноличния орган дискреция при приобщените по преписката доказателства с посочените неточности за релевантните периоди за забавата са правно необосновани“, казва ВАС.

И добавя, че липсата на доказателства за изясняване причините за забавата на четирите дела правят „доказателствено необезпечено нормативно заложеното изискване за произнасяне при условията на оперативна самостоятелност, защото освен неупражняването му, то е било фактически обречено да бъде извършено предвид неяснотата на възможните законосъобразни решения поради неизясняването на важна част от обстоятелствата“.

Вината като психично отношение на дееца към деянието и последиците му не се извлича от субективни твърдения, а от обективните факти. Последните сочат, че привлеченият към дисциплинарна отговорност магистрат не се е отнесъл неотговорно и неорганизирано към своите задължения в правораздаването във връзка с посочените четири НОХД“, казва ВАС и отменя наложеното наказание на съдия Узунова.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Неновина
Неновина
02 септември 2023 9:25
Гост

И къде е новината?
ЩЕШЕ ДА Е НОВИНА, АКО НЕ ГО БЯХА ОТМЕНИЛИ. Те за това магистратите СИ ПРАВЯТ КАКВОТО СИ ИСКАТ и са най-големите ПРЕСТЪПНИЦИ. Като няма закони за теб, контрол и наказания, няма и страхопочитание към Закона и си на практика (а не на думи) НАД Закона.

Ad nauseam
Ad nauseam
31 август 2023 22:36
Гост

ВАС са боклуци!

Адвокат
Адвокат
31 август 2023 17:20
Гост

Това е поредното доказателство за НЕкадърността на Катя Бельова….Изключително небрежна съдия, която вместо да я накажат на изпроводяк за неприлагане на ГПК – да сезира прокуратурата за разкрит пред нея НЕИСТИНСКИ частен документ, въпреки настояването от страна на адвоката, си замълчава и нито с определение, нито с решението сезира Прокуратурата !!! И това ако не е най-грозното, да си затварят очите за престъпление, което се е разкрило пред теб, не знам наистина какъв е моралът на тези хора ! КолЧо, гусин преЦедател на СЪДО, четеш ли и ти ?! Че ти си още по-нагъл мърляч и от нея, но както… Покажи целия коментар »

А ти защо си затваряш очите?
А ти защо си затваряш очите?
01 септември 2023 6:46
Гост

Или те мързи, но не и когато прибираш парите на клиентите. Та какъв е проблемът ти да сезираш прокуратурата?

Адвокат
Адвокат
01 септември 2023 7:51
Гост

Не ме мързи, в крайна сметка аз го направих, но това е задължение на съда, панимаиш или не си юрист и не знаеш какво пише в чл. 194, ал. 2 и ал. 3 от ГПК……

Прокурор
Прокурор
31 август 2023 12:20
Гост

Знаете ли защо в останалите европейски страни няма такъв проблем- защото понятието мотиви е сведено до две странички изложение с най- общо описване на обстоятелствата, защото делото се гледа на непрекъсваем принцип т.е няма отлагане- като започне в сряда, в петък се чете присъда и всеки трябва да си заяви свидетелите за тези три дни, защитник ако боледува си търси заместник, подсъдим ако не се яви, не се отлага за това. Връщане на обв.акт на прокурор няма, поправя се или не в съдебно производство. Отмяна на присъда и връщане на първа инстанция има само в три- четири страни и там… Покажи целия коментар »

мнение
мнение
31 август 2023 12:36
Гост

От това, което прочетох, мога само да се радвам, че наказателният процес у нас е тромав. Останалото е мечтата на прокурора и съдията – единият посочва с пръст, другият пише две странички и да му мисли подсъдимият, ако е несправедливо обвинен. Не ми се спори, но това изобщо не е така, както сте го описал.

друго мнение
друго мнение
01 септември 2023 6:52
Гост

Това с несправедливото обвинение някъде другаде го разправяй. Макс 1-2 % има такива, а до 10 %, колкото са оправдателните присъди, става въпрос за некадърно разследване… Така че прав е червенодрешкото, че процесът в България е тромав и малоумен, а още по-малоумни са онези от ВКС, дето наложиха практиките с писането на мотиви от стотици страници и отмяна на присъди за щяло и нещяло… Ходи виж в Гърция как праскат по 20 години за трафикантство на българи, само защото са си продали бусовете на някой, който не ги е пререгистрирал, пък после умувай…

Бунтар
Бунтар
31 август 2023 12:39
Гост

В Европа делата влизат изяснени от фактическа и правна страна в съда. А в Бг прокуратурата е едностранна бухалка и може и си вакрва в съда каквито и колкото си иска доказателства.

сигурно
сигурно
01 септември 2023 6:56
Гост

Ами адвокатина за какво е, само да прибира парите на клиента ли? Да си направи искания за доказателства и ще бъдат събрани, но това какво общо има с тромавия процес и необосновано високите т. нар. стандарти за писане на мотиви?

Ники
Ники
31 август 2023 12:02
Гост

Е, после хората ще има да си чакат решенията.

мнение
мнение
31 август 2023 12:01
Гост

Така се постига абсолютната давност. Първо няколколко години прокуратурата разследва, после няколко години съдията пише мотиви и накрая всички са доволни, а правовата държава като просяк стои пред вратите на българската Темида и жално подсмърча.

Красимир
Красимир
31 август 2023 11:58
Гост

Eпри тези проюуски, допуснати от ръководителя на съда…

Чавдар
Чавдар
31 август 2023 12:00
Гост

Много често при тези наказания има голяма доза субективизъм.

Адвокат
Адвокат
31 август 2023 11:34
Гост

Благоевградските съдилища окръжен и районен са известни с историческите битки, които водят помежду си, до степен да се счита, че съдиите там имат дефицити в институционалното общуване, възможностите да работят в колектив и да изразяват позиция.Трябва всеки един от тях да го пуснат за месец да работи в друг съдебен район един вид като подобрява е на съдебното възпитание. Иначе ще се избият, нещо като двора на Медичите са, но това е известно.

Сънчо
Сънчо
31 август 2023 12:41
Гост

Много далеч са от Медичите – нивото им е брутално провинциално и селяндурско

Сънчо
Сънчо
31 август 2023 10:44
Гост

Изводът, скъпи колеги, който се налага от поредния „шедьовър“ на „ВАС“ ООД, е, че спокойно можете да пишете мотивите към присъдите си с 2, 3, 4 или 5 години закъснение – ако го правите „отговорно“ и „организирано“ като Диана Узунова, няма да ви накажат …

Шумахера
Шумахера
31 август 2023 10:23
Гост

Битки с известен край

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:19
Гост

Нямам думи!

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:19
Гост

Лошото е, че някакви срокове съществуват, но те са силно субективни

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:18
Гост

Надявам се, че няма така да продължават цяла една вечност с тези „наказания“.

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:18
Гост

Заплетен казус отново, който само показва нуждата от реформи

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:18
Гост

За тези „забележки“ ми се струва, че ползват съдии за да си го мерят шефовете им

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:17
Гост

Така няма как да се забърза правораздаването в страната

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:16
Гост

Има си хас да не и простят. Вероятно им го пише в трудовите характеристики

Анонимен
Анонимен
31 август 2023 10:16
Гост

Забавянето на дела в България не е проблем