Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди наложено наказание на обвинител от районната прокуратура във Варна за забавено дело.

Пред касационния състав Николай Павлов се е опитал да се оневини с действия на служители. А пред първата инстанция прокурорът се защити като прехвърли отговорността за забавянето на районния съд във Варна. Но както тричленният, така сега и петчленният състав приеха за неоснователни тези му твърдения и потвърдиха наказанието „забележка“.

През 2019 г. в районната прокуратура във Варна било образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 296, ал. 2 от Наказателния кодекс за това, че на 18 септември с.г., с цел да се попречи да бъде изпълнено съдебно решение, е повреден лек автомобил, за който се отнасяло и съдебното решение. Наблюдаващ прокурор по делото бил Николай Павлов.

Първоначално той прекратил делото поради формиран извод за престъпление от частен характер, но постановлението му е било отменено от окръжната прокуратура във Варна. След като делото се върнало, Николай Павлов частично го прекратил и частично го спрял като се аргументирал, че става дума за престъпление от частен характер.

Междувременно в районния съд във Варна било образувано наказателно дело от частен характер по тъжба на пострадалия от престъплението. Съдията-докладчик насрочил делото и изискал прокурорската преписка по случая като изрично посочил, ако тя не е приключила, РП-Варна да изпрати заверени копия от материалите по нея.

При все това на 2 юни 2020 г. прокурорът Павлов изпратил на съда в оригинал всички материали от разследването, като така те станали част от образуваното дело от частен характер.

През това време окръжната прокуратура отменила и постановлението на Павлов за частично прекратяване и частично спиране на досъдебното производство, а апелативната прокуратура във Варна потвърдила отмяната. Двете по-горестоящи прокуратури наредили на Павлов да изиска материалите от РС-Варна и да проведе допълнително разследване.

Постановлението на ОП-Варна за отмяна постъпило в районната прокуратура във Варна на 8 януари 2021 г. и било докладвано на Павлов. Вместо да изпълни указанията, той направил само едно нещо и то на 26 ноември 2021 г. – изпратил писмо до съда, в което попитал за движението на делото, но не поискал обратно да му бъдат върнати материалите, нито уведомил РС-Варна за това, че е отменено постановлението за частично прекратяване и спиране на производството.

През есента на 2022 г. пострадалият от престъплението подал сигнал в прокуратурата за забавеното разследване. На 16 септември с.г. апелативната прокуратура препоръчала на ръководството на РП-Варна да предприеме мерки спрямо Николай Павлов за пропуски и забавяне в работата му.

На 14 октомври 2022 г. районният прокурор на Варна Невена Илиева разпоредила да се извърши проверка на работата на Павлов по въпросното дело. Месец по-късно тя образувала дисциплинарно производство срещу него за допуснати нарушения, изразяващи се в бездействие, което неоправдано е забавило досъдебното производство за година и девет месеца, както и за неизпълнение на служебните задължения. След извършена лична проверка, на 13 декември 2022 г. шефката на РП-Варна издала заповед, с която е наложила наказание „забележка“ на Николай Павлов.

На 25 януари 2023 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го потвърди.

Николай Павлов обжалва решението и пред съда казва, че материалите по досъдебното производство са били в съда година и половина, не са били на негово разпореждане и поради това няма никаква вина за забавянето. Той сочи още, че съдията докладчик е бил в трайна нетрудоспособност най-малко десет месеца (между 2020 г. и 2021 г.).

Първата инстанция обаче не възприе доводите на прокурора, като според съда той е „консумирал нарушенията, за които е наказан с най-лекото дисциплинарно наказание“ (виж още тук).

Павлов подаде касационна жалба.

Петчленният състав на ВАС обаче я отхвърли. Върховните съдии приемат за неоснователни аргументите му, че е бил твърдо убеден, че изпраща в съда вече приключила преписка.

Настоящата инстанция намира за правилен извода на тричленния състав, че прокурор Павлов е нарушил чл. 360, ал. 2 ЗСВ, съгласно който когато неприключило дело или преписка трябва да се приложи към друго дело, се прави пълно заснемане на материалите, които се заверяват от органа, пред който производството е висящо, и копието се изпраща за прилагане и не споделя доводите на касатора, че липсва такова нарушение. В Глава осемнадесета на НПК са регламентирани действията на прокурора след завършване на разследването. В чл. 243, ал. 1 НПК е предвидено кога прокурорът прекратява наказателното производство, а в чл. 244, ал. 1 кога се спира наказателното производство. Постановлението, с което се спира и/или се прекратява наказателното производство (както е в процесния случай) подлежи на обжалване – чл. 243, ал. 4 и чл. 244, ал. 5 НПК. Срокът за обжалване от посочените в двете разпоредби субекти е 7-дневен от получаване на преписа“, изтъква ВАС.

После обяснява, че в конкретния случай от доказателствата се установява, че постановлението за частично прекратяване и частично спиране на делото е от 21 май 2020 г. То е съобщено на пострадалия на 1 юни 2020 г., а оригиналът на преписката е изпратен на РС-Варна на 3 юни 2020 г., т. е. преди да е изтекъл седемдневният срок за обжалване на постановлението.

ВАС напомня, че в чл. 243, ал. 10 от НПК е предвидено, че когато не са били налице основанията по ал. 1, постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до година – в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство.

Следователно законът регламентира срок, в който постановлението за прекратяване на наказателното производство може да бъде служебно отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура, посочва ВАС.

Прокурор Павлов е следвало да съобрази възможността за обжалване, поради което тезата му, че е изпратил на РС-Варна една вече приключила преписка е неоснователна. Николай Павлов, като наблюдаващ прокурор по образуваното ДП е следвало да знае и съобрази поведението си с разпоредбата на чл. 243, ал. 4 и ал. 10 и чл. 244, ал. 5 НПК“, казва петчленният състав.

ВАС коментира и опитите на Павлов да се оправдае със служители: „Доводите в касационната жалба за разликата между подзаконовите актове „Правилник на администрацията в съдилищата“ и „Правилник на администрацията на Прокуратурата на Република България“ се базират на анализ на съдебна практика по друг казус и са неотносими към настоящия случай. Дори и да се приеме, че с тези си доводи, касаторът цели оневиняването си, т.е. да обоснове тезата, че не той, а някой от съдебните служители е изпратил оригинала на преписката в РС-Варна, същите са неоснователни, защото прокурор Павлов е този, който е разписал съпроводителното писмо за изпращане на преписката и е следвало изрично да укаже и да се увери, че се изпраща копие на исканата преписка, която към 3 юни 2020 г. не е била приключила“.

На финала ВАС заявява, че са неоснователни и аргументите на Павлов, че подалият сигнала за забавеното дело гражданин има множество жалби срещу различни други прокурори, някои от които също са наказани. „Дисциплинарната отговорност е лична. Наказването или ненаказването на други прокурори във връзка с постъпили жалби от едно и също лице няма отношение към дисциплинарното наказание, наложено на прокурор Павлов за извършеното от него дисциплинарно нарушение“, заключават върховните съдии.

 

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
БРЪСНАТИЯТ ЗДНК ата славо . ексминистър, УЙгурец
БРЪСНАТИЯТ ЗДНК ата славо . ексминистър, УЙгурец
10 април 2024 13:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Чавдар
Чавдар
10 април 2024 12:44
Гост

Толкова шум само за една „забележка“?

Димо
Димо
10 април 2024 12:45
Гост

Надали ще се трогне много.

Хари
Хари
10 април 2024 12:37
Гост

Изключително нагло е да прехвърляш отговорността върху другите и да не поемеш вината за постъпките си.

Мавродиев
Мавродиев
10 април 2024 11:14
Гост

Време е за промяна!

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:56
Гост

С партията на Пудела – да! НАПРЕД!!!

Дичо
Дичо
10 април 2024 12:59
Гост

Кучето си лае, керванът си върви… А заплатите на прокурора си тече.

Друмев
Друмев
10 април 2024 11:14
Гост

Съдебната ни система е трагична и пословично бавна. Но вие плюете по тези, които искат да я реформират

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:57
Гост

Кои са те – уйгуреца и мравояда ли? Ми те за чеп за зеле не стават

Чикулев
Чикулев
10 април 2024 11:14
Гост

Никаква нормалност в съдилищата в страната. Бавене, мотаене, докато се измисли как да падне делото, което обичайно не е удобно за някой велможа. А може и да се чака да падне давност. Абе глупости.

Кукуригу
Кукуригу
10 април 2024 13:25
Гост

Камъните падат – дело да падне, не знам кво значи, не ми е познат тоя термин. Ама се изказваме като разбирачи. 😉

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:13
Гост

Да се надяваме, че ще се намалят поне забавянията. Не да спрат, но да се намалят

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:13
Гост

Упражняване върху материята ми се струва, а ?

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:12
Гост

Ма може и да са му пречили други хора, но те са с по-висока позиция и няма да понесат отговорност.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:12
Гост

Не е само той. В България е практика да се каже, че някой друг ти е длъжен или ти е попречил

Пашов
Пашов
10 април 2024 11:08
Гост

Чудят се вече с кой да се оправдаят. Факт

Моника
Моника
10 април 2024 11:08
Гост

Е да, задължително друг е виновен