Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Висш съдебен съвет

Кадровиците подкрепиха промените в ГПК за е-правосъдието, но не и че с тях се изменя НПК

Заседанието започна с минута мълчание в памет на Евгени Диков

Висшият съдебен съвет (ВСС) категорично възрази с преходни разпоредби в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да се променя Наказателно-процесуалният кодекс (НПК),…

ВСС проведе тричасов емоционален дебат, посветен на главния прокурор и не само

Съветът прие за обективни констатациите на Брюксел за върховенството на правото

След тричасов емоционален дебат, посветен на действия на главния прокурор Иван Гешев във връзка с обръщение на Съюза на съдиите,…

ВСС в отговор на доклада на ЕК

Премиите на магистратите да се отпускат по ясни критерии и с ограничено участие на шефовете

Изготвят и нова декларация за несъвместимост

Да се ограничат правомощията на административните ръководители при определянето на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати, като същевременно се разпишат ясни,…

Съдии излязоха с десетки идеи за доработка на ЕИСС

В поредно обръщение СРС настоява системата да стане удобна, дават предложения за „поправяне“ на модула за натовареност

Стотици страници с предложения за доработки и въвеждането на нови функционалности в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) са изготвили…