Към Десктоп версията

Висш съдебен съвет

Жители на Чепеларе на протест с гайда пред ВСС – искат си прокуратурата

Решението за закриване на районната прокуратура в града противоречи на Конституцията, пишат представители на града в жалбата си до ВАС

„С това решение закривате и нашия курорт“, „ВСС, искаме си прокуратурата“ – с такива плакати около 30 души от Чепеларе…

Интервю

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев:

Закриването на съдилища не решава проблеми и не пести средства

Увеличаване на делата или намаляване на съдилищата -  двамата членове на ВСС с различни виждания за бъдещето на военното правосъдие във втората част на интервюто им за „Лекс“

Г-жо Димитрова, винаги, когато се обсъжда проблемът с натовареността в съдебната система, се говори за съдилищата в столицата и това…

Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев:

По-рационално е да местим дела, а не съдии

Съдебните помощници да поемат администрирането на делата и да се направи каталог на актовете, по които са допустими по-кратки мотиви, са сред идеите за справяне с прекомерната натовареност, които двамата членове на ВСС споделят в първата част от интервюто си за „Лекс“

Г-жо Димитрова, г-н Шекерджиев, един от големите проблеми в съдебната система е неравномерното натоварване на съдии и съдилища. Oчакванията на магистратите…

съдийска колегия

Съдийската колегия предлага промени в подсъдността на застрахователните дела

Проектите за изменения на три закона ще бъдат пратени в Министерството на правосъдието

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възроди идеята на магистрати за промени в няколко закона, с които да бъде намалена…

Надежда Джелепова е новият заместник-председател на ВАС

Предложението за Мариника Чернева се бави заради открито несъответствие в нейна декларация пред Сметната палата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Надежда Джелепова за заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия.…

евгени диков

Интервю

Членът на ВСС Евгени Диков:

Откакто се заговори за закриване на съдилища, общините се надпреварват да ни предлагат сгради

Председателите на АССГ и АССО не могат да се разберат кой в какъв кабинет, с какво изложение и на кой етаж ще бъде в сградата на бул. „Драган Цанков“, казва шефът на Комисията „Управление на собствеността“ 

Г-н Диков, в бюджета на съдебната власт за 2018 г. са заложени 7 млн. лева за капиталови разходи. Същевременно Висшият…

всс

При конкурсите за повишаване и преместване

ВСС смекчи изискването за уседналост за магистратите

Надделя мнението на Прокурорската колегия, че тригодишното прослужена време на заеманата длъжност означава на съответното ниво в системата, а не в конкретен орган

Мнозинството в Пленума на Висшия съдебен съвет смекчи изискването за уседналост, необходимо по закон при участие в конкурсите за повишаване…