Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Висш съдебен съвет

Закон предвижда

Служебни паспорти за членовете на ВСС и председателите на съдилища, но без административните

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), с изключение на представляващия, председателите на отделения във върховните съдилища, шефове на отдели във…

АССГ: Забраната за премии на магистрати с висящи дисциплинарки противоречи на Конституцията и ЗСВ

За пореден път беше отменен отказът на шефа на СРС да определи бонуси на съдия с неприключило дисциплинарно производство

Забраната за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на магистрати с висящи дисциплинарни производства, залегнала в правила на Висшия съдебен съвет…

ВСС разясни кои магистрати и защо трябва да подадат нова декларация за несъвместимост

Пленумът отпусна 1 млн. лева на МВР-болница за лечение на COVID-19

Кои магистрати отново трябва да подадат декларация за несъвместимост и какво точно трябва да обявят. С този въпрос отново се…

Кадровиците подкрепиха промените в ГПК за е-правосъдието, но не и че с тях се изменя НПК

Заседанието започна с минута мълчание в памет на Евгени Диков

Висшият съдебен съвет (ВСС) категорично възрази с преходни разпоредби в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) да се променя Наказателно-процесуалният кодекс (НПК),…