Към Десктоп версията

Висш съдебен съвет

След дебат във ВСС стана ясно

Няма да има електронно правосъдие от 10 август

Кадровият орган ще търси IT специалисти за поддържане на Единната информационна система на съдилищата

Висшият съдебен съвет няма да успее да спази законовия срок – 10 август 2019 г., за когато се предвижда Единният…

Комисия на ВСС отваря дебат

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения

Да се създаде „Съдебна служба по подготовка на делата“, която да разтовари съдиите от елементарни правни действия, предлага ресорната комисия

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения, а съдията да се занимава с делото…

Адвокати в писмо до ВСС и МП: Да се въведат единни правила за достъп до делата

Съдилища отказват да изпращат протоколи от заседания по имейл, твърди адвокат Емил Георгиев

Адвокати от цялата страна настояват Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието да въведат единни правила за електронен достъп до…

ВСС отложи учредяването на Съвета по партньорство

Първо ще провери дали няма дублиране на гласове на магистрати, подкрепили свои колеги за участие в съвета

Висшият съдебен съвет (ВСС) отложи конституирането на състава на Съвета по партньорство поради опасения, че може да има дублиране на…

Окончателно

Повишаването на магистрати по приключен по стария ред конкурс беше отменено от ВАС

Очаква се 22 дела на магистрати да бъдат възобновени

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени текст от наредбата за конкурсите, даващ право на магистратите, останали под…

Изслушаха кандидатите за мрежата за международно сътрудничество по наказателни дела

Предстои да бъдат оценени и класирани

Изслушване на кандидатите за членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ) беше…