Всички магистрати, които искат да бъдат преместени в районни съдилища, имат срок до 5 ноември да подадат писмено заявление за това, съобщиха от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Документите трябва да бъдат подадени в администрацията на съвета или на и-мейл konkursi@vss.justice.bg.

Уведомлението е във връзка с предстоящото оптимизиране на щатната численост на органите на съдебна власт и обявяване на конкурси, уточняват от съвета.