Съсловните организации и магистратите имат срок от един месец, в който, ако желаят, да подадат заявления за участие в Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС). Това реши днес кадровият орган, а причината – съставът на съвета се обновява на всеки две години и сега е дошъл моментът за това.

По закон Съветът за партньорство се състои от трима членове на ВСС, определени от пленума, от представители на всяка от съсловните организации, чийто членски състав е не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите, прокурорите и следователите, както и от представители на съдиите, прокурорите и следователите, нечленуващи в такива организации.

В тази връзка днес ВСС излъчи и тримата свои представители – това са Вероника Имова, Евгени Иванов и Стефан Петров, които и сега са членове на СП към ВСС.

Сега се очакват и заявленията на онези съсловни организации и магистрати, които искат да участват в съвета.