478 кандидати са допуснати в конкурса за първоначално назначаване в районните съдилища. Списъкът е публикуван на сайта на Висшия съдебен съвет (виж тук).

Четирима от желаещите да станат съдии не са допуснати до участие, тъй като не отговарят на изискването да притежават три години юридически стаж.

Конкурсът е за 40 места в 30 районни съдилища и са разпределени по следния начин: по три са в РС-Русе и РС-Сливен, по две са в РС-Бяла Слатина, Кърджали, Нови Пазар, Провадия, Разлог и Хасково и по едно са в районните съдилища във Велики Преслав, Велинград, Димитровград, Лом, Луковит, Казанлък, Козлодуй, Кюстендил, Несебър, Първомай, Разград, Свиленград, Свищов, Силистра, Севлиево, Смолян, Стара Загора, Търговище, Харманли, Червен бряг и Плевен.

Конкурсът беше обявен на 19 декември 2023 г. като решението беше обнародвано в Държавен вестник на 2 януари.

Писменият изпит ще се проведе на 24 февруари от 9 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Онези от тях, които получат оценка поне 4.50 на казуса и 4.50 на теста, ще бъдат допуснати до устния изпит.