Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалба на следователка срещу отказа на Прокурорската колегия да ѝ остави по-високата заплата, която е получавала във вече закритата Специализирана прокуратура. Решението е окончателно.

Както „Лекс“ писа (виж тук), става дума за Лили Петрова, която беше следовател в отдела към Специализираната прокуратура. През лятото на 2022 г., когато влязоха в сила законовите промени за закриването на специализираните органи, тя беше преназначена като следовател във Военно-окръжната прокуратура в София при запазване на достигнатия ранг и размер на възнаграждението, както предвижда §46 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт.

Според Таблица 1 на ВСС за определяне на заплатите, съдиите, прокурорите и следователите от спецорганите, както и магистратите от СГС, СГП, АССО и АССГ, получават по-високи възнаграждения от колегите им от останалите окръжни и военни съдилища и прокуратури. Към онзи момент заплатата на първите беше 4448 лв., а на вторите – 4112 лв.

При преместването на Лили Петрова във военната прокуратура се е запазил размерът на заплатата ѝ от 4448 лв.

Няколко месеца по-късно тя подава заявление за повишаване на място в ранг „следовател в Националната следствена служба“. И на 15 февруари 2023 г. Прокурорската колегия я повишава и допълва: „Повишава, на основание чл. 234 от ЗСВ, Лили Петрова – следовател във Военно-окръжна прокуратура – София, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, считано от датата на вземане на решението“. Това означава, че Петрова ще получава 430 лв. към заплатата си заради придобиването на по-високия ранг.

На 7 март 2023 г. следователката подава молба въпросното решение да бъде допълнено със следното: „при спазване на разпоредбата на §46 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. в ДВ, бр. 32 от 2022 г., в сила от 27 юли 2022 г. по отношение на основното месечно трудово възнаграждение“.

Прокурорската КАК обаче решава да попита бюджетната комисия какъв трябва да бъде размерът на основната заплата на следователката – трябва ли да се запази досегашният, или пък следва да се определи нов, според длъжността, която следователката заема в момента.

Бюджетната комисия отговаря следното: „При повишаване в ранг на място на следовател, преназначен от Специализираната прокуратура на длъжност в Окръжна прокуратура основната месечна заплата се определя, съгласно ред 4 от Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи“.

В ред 4 от таблицата е размерът на заплатите на магистратите от окръжните и военните съдилища и прокуратури. А както стана ясно те получават 4112 лв. Това е с 336 лв. по-малко от колегите им на същото ниво в столицата и от заплатата, с която Петрова е преназначена във военната прокуратура. Към тази сума трябва да се прибавят и 430 лева за по-високия ранг и така заплатата на следователката става 4542 лв.

Заради този случай обаче бюджетната комисия сезира и Пленума на ВСС. В резултат на това на 6 април 2023 г. кадровиците приеха следното решение: „Преназначените магистрати по § 44, ал. 1 и § 45, ал. 1 и ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ запазват размера на придобит ранг и размера на възнаграждение, съгласно § 46 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ до следващи изменения на възнаграждението за длъжност и/или ранг, което следва да отговаря на заеманата от тях длъжност и е определено с Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи“. Според членове на съвета целта е да се изравнят възнагражденията с останалите магистрати (виж още тук).

Предвид това на 19 април м.г. Прокурорската колегия остави без разглеждане молбата на Лили Петрова за допълване на решението, с което е повишена в ранг.

Тя обжалва този отказ пред Върховния административен съд.

Тричленният състав на съда с председател и докладчик Тодор Тодоров и членове Весела Николова и Николай Ангелов обаче казва, че преди да се произнесе по доводите на Петрова за незаконосъобразност на решението на ПК на ВСС, трябва да отговори на въпроса дали е налице непълен акт, за който следователката да има основания да иска допълване.

Съгласно чл. 62 АПК преди изтичане на срока за обжалване административният орган може да отстрани допуснати непълноти в акта.

В случая такива не са налице, тъй като издаденият акт е пълен и изчерпателно уреждащ въпросите във връзка с новопридобития ранг от жалбоподателката. Недопустимо е чрез производството по допълване да се новира срок за оспорване на първоначалния административен акт. Липсата на материалноправните основания по чл. 62 АПК детерминират неоснователност на съдебното оспорване“, казва ВАС и отхвърля жалбата като неоснователна.

 

28
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
zmm
zmm
17 февруари 2024 15:54
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

ъЪъ
ъЪъ
17 февруари 2024 9:38
Гост

Една от големите болести на съдебната система са военните магистрати. Незабавно трябва да се закрие този “юридически рак” и марш в районно ниво да видите какво е работа, защото отдавна сте забравили!

Ужасът е пълен
Ужасът е пълен
17 февруари 2024 8:39
Гост

Ние армия нямам, но сме бъкани с военни магистрати…там да видиш апогея на юридическата мисъл. Вярно е че мястото на следствието е в МВР!

Мунчо
Мунчо
16 февруари 2024 19:42
Гост

Искам да я питате тая специалистка колко дела е разследвала в последните десет години???

LSSAH
LSSAH
16 февруари 2024 18:07
Гост

Егати наглостта. Тия нямат мяра. Ще започна да цъкам плюсове на онзи с новата конституция. Вярно, че трябва промяна.

Ad nauseam
Ad nauseam
16 февруари 2024 16:21
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

ССС
ССС
16 февруари 2024 15:53
Гост

Следствието няма място в съдебната власт! Повечето имате по 1-2 дела и със зор ги “работите”. На какво основание вземате повече от съдия и прокурор на районно нови.
Може ли да кажете колко често ходи на оглед следовател?

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 13:39
Гост

Лили, Лили! Някои хора няма какво да ядат, а вие в тези военни недоразумения няма каква да работите, но има какво да ядете! Не ми се вярва да си много учена невеста, имайки предвид от къде идваш.

xitomif
xitomif
16 февруари 2024 13:05
Гост

Искaте луд сeкc за 3 чaса, силнa еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишeн теcтoстеpон! Тaзи подoбpeна фоpмyла на Bиaгpа вече е бeзопаcна на всяка възpаст! Не пpопускайте шанса да направите ceкcа си незабpавим:– https://do.my/bluestone

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 февруари 2024 12:42
Гост

Така се получава като скачаш от цвят на цвят с надеждата да изкяриш повече кинти, сякаш не ѝ стига това, че е била преназначена на синекурна длъжност при по-висока заплата от тази на останалите ѝ колеги във военното следствие.

Борис
Борис
16 февруари 2024 11:49
Гост

Напълно очаквно решение.

Лозан
Лозан
16 февруари 2024 11:46
Гост

Не зная тази на какво се е надявала въобще.

Петров
Петров
16 февруари 2024 11:46
Гост

На чудо явно.

Стоил
Стоил
16 февруари 2024 11:40
Гост

Добре, че ги закрихатези спецове.

Михаил
Михаил
16 февруари 2024 11:41
Гост

Само поръчки изпълняваха.

Пеналист
Пеналист
16 февруари 2024 11:38
Гост

Викаме и Гнилата Ябълка Лили. Всички от спеца са ходили в SS 🙂 Списък не ви трябва, имената са ясни. Лили специално се е возила на не един или два шланга и изпълнява всякакви поръчки.

Марина
Марина
16 февруари 2024 11:38
Гост

Любопитно

Пинчев
Пинчев
16 февруари 2024 11:38
Гост

Аха. А това ме интересува, защото…?

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 11:37
Гост

Много приказки заа някакъв случай, който не е от никакво значение нито за съдебната система, нито за реформата, нито за работата и като цяло.

Кирил
Кирил
16 февруари 2024 11:37
Гост

Eстествено, че ВАС ще отхвърли жалбата.

Мики
Мики
16 февруари 2024 11:38
Гост

Tя е неоснователна.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 11:37
Гост

МАФИЯ!

Ненаучилите история е повтарят
Ненаучилите история е повтарят
19 февруари 2024 7:31
Гост

Не бе, българска държава. Комунизма си отиде, замени го предшестващия модел на овластената мафия – фашизма.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 11:35
Гост

Еми няма да и даде. Добре.

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 11:35
Гост

Ретроспекция

Анонимен
Анонимен
16 февруари 2024 11:34
Гост

Абе махнете я тая снимка с този неизрязан нокът, де. Ужасна е.

Бай Пърдечко
Бай Пърдечко
16 февруари 2024 13:44
Гост

Все пак получава заплата и то немалка. Защото лично на мен ми се струва, че има следователи, които несамо че не трябва да получават заплати, а по-скоро да плащат, за да работят в системата на съдебната власт.

Ненаучилите история е повтарят
Ненаучилите история е повтарят
19 февруари 2024 7:27
Гост

Не се бой, както е казал първообраза на овластените сега: „аз искам солунската митница, заплата не ми трябва“.