Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Висш съдебен съвет

ВСС и съдии предлагат

Кратки мотиви по някои дела в районните съдилища

Магистрати и кадровици одобриха предложения за промени в ГПК, ще искат и Конституционният съд да каже що е то "актове на правораздаването"

По делата в районните съдилища, които не са с фактическа и правна сложност, да се пишат кратки мотиви. Тази идея…

Идея във ВСС

Да се създаде дисциплинарен съд за магистрати

Кадровият орган ще обмисли изцяло нова концепция за дисциплинарната отговорност на съдиите и прокурорите

Да се създаде дисциплинарен съд от съдии и прокурори, който да разглежда дисциплинарните производства срещу магистрати. Такова предложение за промяна…

Комисия предлага:

ВСС да поиска автентично тълкуване на текстове от антикорупционния закон за съдебните служители

Кадровици са изготвили и предложения за промени в нормативния акт, за да има по-голяма яснота кой проверява имуществените декларации на администрацията

Висшият съдебен съвет (ВСС) да поиска от Народното събрание автентично тълкуване за приложението на разпоредба от закона за борба с…

ВСС изпраща на парламента становището си по вече приетите промени в ЗСВ

Правната комисия на НС им дала срок за изразяване на мнение до днес. Кадровиците установиха, че настъпват законови противоречия, недоумяваха каква е спешността на измененията

Ден след като парламентът прие на второ четене измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), Висшият съдебен съвет (ВСС) изпрати…

След дебат във ВСС стана ясно

Няма да има електронно правосъдие от 10 август

Кадровият орган ще търси IT специалисти за поддържане на Единната информационна система на съдилищата

Висшият съдебен съвет няма да успее да спази законовия срок – 10 август 2019 г., за когато се предвижда Единният…

Комисия на ВСС отваря дебат

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения

Да се създаде „Съдебна служба по подготовка на делата“, която да разтовари съдиите от елементарни правни действия, предлага ресорната комисия

Съдебните помощници да поемат размяната на книжата и пращането на призовки и съобщения, а съдията да се занимава с делото…

Адвокати в писмо до ВСС и МП: Да се въведат единни правила за достъп до делата

Съдилища отказват да изпращат протоколи от заседания по имейл, твърди адвокат Емил Георгиев

Адвокати от цялата страна настояват Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието да въведат единни правила за електронен достъп до…