Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Семеен кодекс

Може ли трансформацията на лично имущество да се установява извънсъдебно?

Основание за дискусията: спор в доктрината. В някои хипотези трансформацията може да бъде установена и извънсъдебно – Л. Ненова, А.…

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК

Доколкото при приемането на наследство настъпва наследствено правоприемство и наследникът става собственик на наследствените вещи и титуляр на правата от…

Във фундаментално решение за развитието на правото

ВКС отвори по-широко вратата пред осиновените, търсещи произхода си

Правото на осиновения да познава произхода си може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят…

Законодателни инициативи в края на мандата

Правната комисия даде зелена светлина на промени в ЗАНН и в Семейния кодекс

Въпреки критиките, правителството не се отказва катаджията с един фиш да установява нарушението на пътя и да налага наказанието

В един ден управляващите дадоха ход на мащабни изменения в няколко закона – правната комисия в парламента прие на първо…

Предлагат промяна в Семейния кодекс

Който твърди, че е баща, ще може да оспори припознаването до година, след като научи за него

Припознаването може да бъде оспорено от всяко лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен…