Конституционният съд (КС) отклони първото искане на районен съдия, с което беше сезиран. Определението (пълния му текст виж тук) е подписано с особено мнение от Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков.

С последните изменения в Конституцията се даде възможност на всеки съдия да сезира КС с искане за обявяване за противоконституционен на приложим по делото закон.

В началото на годината Елена Динева-Илиева от Софийския районен съд (СРС) поиска КС да обяви за противоконституционна отмяната на ал. 2, 3 и 4 от чл. 6 на Семейния кодекс (СК). Тези разпоредби уреждаха възможността по изключение и след разрешение на районния съд навършилите 16 години да сключат брак.

Те бяха отменени с последните изменения в СК и не съществуват в правния мир от 22 декември 2023 г.

Конкретното дело, заради което съдия Динева-Илиева сезира КС, е по искането на 16-годишно момиче да ѝ се разреши се омъжи за 20-годишен мъж. Двамата живеят заедно, а през ноември 2023 г. им се ражда дъщеря и непълнолетната майка изтъква, че двамата искат заедно да отглеждат детето си. Делото по искането ѝ е образувано в СРС на 17 ноември 2023 г., т.е. повече от месец преди отмяната на разпоредбите от СК, които ѝ дават възможност да поиска от съда разрешение да сключи брак. Първото заседание е насрочено на 30 януари 2024 г. – след като вече е премахната възможността непълнолетните да сключват брак (повече за искането на СРС виж тук).

Преди това КС отклони и второто искане на редови съдия – Владислава Цариградска от Окръжния съд в Плевен (повече за делото виж тук), като в това свое определение даде указания на съдиите за изискванията, на които трябва да отговарят сезиращите им искания (какви са те виж тук).

Така в момента пред конституционните съдии е висящо само едно дело на първоинстанционен съдия. То е на съдията от районния съд в Козлодуй Адриана Добрева, но все още не е допуснато за разглеждане (повече за искането виж тук).

Мотивите на конституционните съдии

В определението си КС обяснява на СРС, че от една страна – в случая няма как да е нарушена Конституцията, защото тя има оскъдна уредба за брака и това на каква възраст е допустимо сключването му решава Народното събрание. От друга страна – КС напомня на районния съд, че дори и да беше приел, че отмяната на разпоредбите в СК, допускащи сключване на брак преди навършване на пълнолетие, нарушава основния закон, това нямаше „да му свърши работа“ по конкретното дело на момичето. Причината за това е, че произнасянето на КС няма възстановително действие и не води до „възкресяване“ на отменената от депутатите уредба.

„Конституцията, като защитава института на брака, единствено установява структуроопределящите елементи на брака – съюз между мъж и жена, основан на доброволност и равноправие. Тази уредба не включва минималната брачна възраст, а предоставя определянето ѝ на законодателя, който, изразявайки актуализираната политическа воля на титуляря на държавна власт, разполага със свобода на преценка, основана на неговата демократична легитимност (чл. 46, ал. 3 от Конституцията). Съществуващата до влизане в сила на оспорения §1 ЗИДСК правна възможност за сключване на брак от непълнолетни по изключение не е елемент от конституционно защитеното ядро на брака, поради което нейната отмяна няма ефект на правно препятствие за осъществяване на свободата за сключване на брак, за пълноценно прилагане на конституционния институт на брака“, заявяват конституционните съдии.

И подчертават, че законодателят има свобода да прецени дали да предостави възможност да се сключва брак след навършване на 16-годишна възраст след разрешение на съда. „Тази свобода на преценка принадлежи към съществените характеристики на парламентарното учреждение в демократичната правова държава. Тя не може да бъде ограничавана (вкл. чрез контрола за конституционност) отвъд пределите, зададени от конституционно защитеното ядро на института на брака в чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията, които в настоящия случай не са престъпени“, констатира КС.

Нещо повече – отмяната на възможността непълнолетните да сключват брак е мотивирана с борбата с т. нар. ранни или детски бракове и КС напомня препоръките на ООН към България в тази насока.

„Принципът на правна сигурност, на който се позовава вносителят на искането, не може да се идентифицира с абсолютно недопускане на промяна в действащата законодателна рамка на условията за сключване на брак. Очакванията на правните субекти да не се променя законодателството в тази сфера на обществени отношения не са конституционно защитени, особено когато те се основават на продължаване на действието на определено правно положение, за което не може да се предпоставя, че ще бъде непременно съхранено от законодателя като обществено потребно и социално оправдано (Решение №5 от 2017 г. по к.д. №12/2016 г.). Такъв е и настоящият случай. Щом като с цел защита на основни права на детето срещу нарушаването им от „ранни/детски“ бракове законодателят преценява, че следва да предприеме мерки от нормативно естество, които да доведат до подходяща и ефективна защита, то изпълнението на тази задача включва и промяна на позитивноправната уредба на минималната възраст на встъпващите в брак“, заявява КС.

И заключава, че на практика в случая СРС очаква чрез контрола за конституционност да бъде пряко решен въпрос, който Конституцията изрично е резервирала за законодателя и решението на който е свързано с преценка по целесъобразност – конкретен избор на политика в областта на брака и семейството.

Както стана ясно, КС напомня на районния съд, че с тълкувателно решение №3/2020 г. беше изоставено разбирането за възстановителното действие на решенията на КС. Т.е. дори и отмяната на чл. 6, ал.2, 3, 4 СК да бъде обявена за противоконституционна, тези разпоредби няма да се върнат в правния мир.

И заключава, че конкретното сезиране „не може да постигне заложеното в разпоредбата на чл. 150, ал. 2 от Конституцията, а именно – осъществяване на ефективно сътрудничество между сезиращия съд и Конституционния съд с оглед решаването на висящото пред районния съд дело в съответствие с постановеното от конституционната юрисдикция решение“.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
superba
superba
03 април 2024 14:35
Гост

Съпpyгaтa кyпи кaпcyли кoитo пpомeниxа нaшия ceкc, сeга е cъщият като пpеди свaтбaта: дълъг, cтpаcтен, с кaмeнна epeкция и се чyвcтвaм кaто жpeбец и cъпрyгата иcка oще и още. Cъвeтвaм вcички да опитат тeзи капсyли, жeна ми кyпи тyк:–- https://do.my/bmaca

Иван Иванов
Иван Иванов
03 април 2024 4:55
Гост

Доживяхме – Конституционният ни съд да се занимава с въпросите на брака на малолетните, аз считам една нормална възраст за брак да е – 23-27 години, около 35 също е нормално, да е утвърден вече като личност – поне мъжа.

Нямат медицински познания – но се бутат да кажат.

Типично е за юристите – да са първи по време.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 21:00
Гост

Това ми беше мнението след като разбрах за искането.
„Отмяната на който и да било текст от СК или от друг закон, не може да бъде противоконституционна.
Наличието на празнота не е измежду правомощията на КС, доколкото той не може да създава норми, а само ги тълкува, не може да указва и на Народното събрание какво да приеме.
А, наред с това, и съмнението на съдията дали нормите са процесуални или материални, поставя въпроса защо е съдия?
Искането вероятно ще остане без разглеждане.“
Желанието за изява на Донева е по-голямо от възможностите явно.

Павлин
Павлин
02 април 2024 18:33
Гост

Къде са особените мнения на 1/4 от съдиите?
За мен определението е неприемливо. Можеш да станеш родител преди навършване на пълнолетие, но не можеш да встъпиш в брак дори след преценка на съд? Чия беше идеята за тази глупост?
Относно възстановителното действие – КС спокойно може да промени позицията си по въпроса, особено след обновяването на състава му. Дотук виждам единствено регрес.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 18:11
Гост

Направо са й казали на колежката от СРС, че нищо не разбира от конституционно право и да не се излага повече. Аз така го разбрах поне.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
02 април 2024 18:11
Гост

Чакам с нетърпение първото самостоятелно особено мнение на Деси Атанасова, за да задоволя глада си за висококвалифицирана съдебна практика, попивайки жадно нейната фина юридическа мисъл.

П.С. Не може да се крие зад колективното мнение вечно.

Иван Иванов
Иван Иванов
02 април 2024 17:50
Гост

Проблемът на такива институции – че си мислят – че са живота – напротив – трудовите хора се измъкваме навреме от глупащини.

Понякога ни засягат, но не е фатално, аз гледам да съм искрено умерен, ужасното е – че няма да се оправим, само вижте снимката.

Егати депутатите-конституционалисти...
Егати депутатите-конституционалисти...
02 април 2024 15:55
Гост

„Мотивът на депутатите от „Възраждане“ и ИТН да сезират КС беше, че в атакуваните разпоредби – за бюджетите на министерствата, агенциите и общините, не са посочени капиталовите разходи. “

Ако един закон урежда къщите на Костя и Дългия, това прави ли го конституционно атакуем?

Приятел на гражданите
Приятел на гражданите
02 април 2024 14:46
Гост

Деса е такова страшно петно, с което се изцапа КС, че скоро не може да бъде отмито. Надявам се по-скоро да излиза по майчинство, че общото ѝ бебе с Делян Пеевски трябва да се роди живо и здраво 😉

Ivan Ivanov
Ivan Ivanov
02 април 2024 16:52
Гост

наистина ли чака дете от Пеевски

Shadow
Shadow
02 април 2024 19:11
Гост

Тя е на 100 години, как може да не забележиш шегата.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:29
Гост

Янаки и белязелков на едно мнение, не ми допада.
нещо не е както трябва

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:19
Гост

Вълнуващо, наистина

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:19
Гост

Става натопорчено

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:18
Гост

Ще видим къде ще му излезе края на това.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:18
Гост

Като се говори за Атанасова, че е герберка, за Янаки Стоилов не се ли говори, че е бесепар?

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:17
Гост

Белазелков е адекватен. Атанасова не.

Анонимен
Анонимен
02 април 2024 14:16
Гост

Еми така ще е.

Малонска
Малонска
02 април 2024 14:16
Гост

Деси Атанасова е „демократка“ та дрънка. Дори с особено мнение не се разписва. Как не. Демократка…

Тошков
Тошков
02 април 2024 14:15
Гост

Това е глупаво. Не може всеки съдия за нещо, което не му изнася да сезира КС, че закона е противоконституционен

данъкоплатец
данъкоплатец
02 април 2024 14:46
Гост

Защо да не може, нали все мак с нещо трябва да оправдават големите заплати, които им се плащат. Иначе какво ще си се пъчат ,че са конституционни съдии без да правят нищо и ще им плащаме заплатите.

Ангелакова
Ангелакова
02 април 2024 14:15
Гост

Уж демократично, но…да няма злоупотреби