Как се разпределят разноските по делата в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в Семейния кодекс (СК) ще реши със задължителна сила Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в новото си тълкувателно дело № 3/2023 г.

Въпросът по него е формулиран по следния начин: „Приложими ли са разпоредбите на чл. 78 ГПК в производствата по спорна съдебна администрация, уредени в СК?“.

Както „Лекс“ писа, на противоречивата практика за разпределението на разноските по делата за родителските права, издръжката на детето, личните отношения с него и т.н. се натъкна състав на Гражданската колегия.

Върховните съдии Марио Първанов, Маргарита Георгиева и Николай Иванов трябваше да се произнесат по определение на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено такова на районния съд в града, и се отказва присъждане на разноски на жена, завела дело по чл. 127, ал. 2 СК.

Втората инстанция се мотивира с това, че производството по чл. 127, ал. 2 СК не е исково, а по спорна съдебна администрация на гражданските правоотношения, а постановеното от съда равностойно ползва и двамата родители. И напомня, че в случая със съдебното решение не се разрешава материалноправен спор със сила на пресъдено нещо, възникнал между страните, а се определят редът и начинът за упражняване на родителската отговорност по отношение на детето.

Съдиите от ОС-Варна застъпват виждането, че общите правила за разноските в чл. 78 ГПК не се прилагат по тези дела и всяка от страните следва да понесе разноските по делото така, както ги е сторила.

Това разбиране се застъпва и от състави на ВКС в серия от определения, като в някои от тях се развива и тезата, че в първоинстанционното производство по спорна съдебна администрация всяка страна следва да понесе разноските, които е направила, независимо от изхода на спора, а при обжалване – за въззивната и касационната инстанция се прилагат общите правила по чл. 78 ГПК.

Други върховни съдии обаче са присъждали разноски в производствата по спорна съдебна администрация по СК. За да го направят, те изтъкват, че тези производства не са изрично уредени в процесуалния закон, нито за тях има специални норми за отговорността за разноски и следователно се прилагат общите правила на чл. 78 ГПК. В едно такова определение ВКС сочи: „Доколкото администрацията на тези граждански правоотношения се извършва изцяло по преценка на съда, изхождайки изключително от интереса на детето, то при уважаване на такъв иск и определяне размера на дължимите разноски, е без значение обстоятелството, че съдът е определил режим различен от поискания в исковата молба. При уважаване на такъв иск на ищеца не се дължат разноски единствено в хипотезата на чл. 78, ал. 2 ГПК – когато ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако изрично признае иска“. И присъжда разноски за първоинстанционното производство за режим на лични контакти на детето с баба и дядо.

Изготвянето на проекта на тълкувателно решение е възложено на върховните съдии Пламен Стоев, Светлана Калинова (докладчик) и Борис Илиев.

12
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
jmdsofu
jmdsofu
27 октомври 2023 19:47
Гост

Разпродажба! Хладен, удароустойчив и водоустойчив монокъл с 16x увеличение. Сега можете да видите всичко и само на половин цена–– https://e.vg/mono

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2023 13:59
Гост

Радващо е, че са седнали да го мислят

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2023 13:59
Гост

Подкрепям

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2023 13:59
Гост

Въпроси, които са тежки

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2023 13:59
Гост

Определено е важно това.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2023 13:58
Гост

Браво

Христов
Христов
27 октомври 2023 13:57
Гост

Mного противоречива практика.

Мики
Мики
27 октомври 2023 13:58
Гост

Kрайно време е да се уеднакви.

Хари
Хари
27 октомври 2023 13:56
Гост

За мен е справедливо всяка от страните да понесе разноските по делото така, както ги е сторила.

Гост
Гост
27 октомври 2023 13:53
Гост

ВКС незабавно трябва да бъде сезиран да допълни въпросите по това дело с поне с още десетина все свързани с различни хипотези на присъждане на разноски. Практиката им е потресаващо противоречива и всеки си прави каквото си знае.

Филип
Филип
27 октомври 2023 13:53
Гост

Oтдавна трябваше да образуват това дело.

Хари
Хари
27 октомври 2023 13:51
Гост

Изключително важен въпрос. Дано да излязат по- рано с ТР.