Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ЗСВ

С промени в ЗСВ

Връщат помощните атестационни комисии, ще оценяват по-рядко магистратите

Данаил Кирилов: Ще питаме КС може ли независим орган да разследва главния прокурор

Възстановяване на помощните атестационни комисии към съдилищата, които да подпомогнат ресорната комисия към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет при…

Видео

Галина Тонева от ВКС: За да има ефективно разследване срещу главния прокурор, трябва промяна в Конституцията

Магистрати са притеснени от създаването на имунитет на тримата големи и от дискриминационни текстове в проекта за промени в НПК

При сегашната конституционна уредба не може да се осъществи ефективно независимо разследване срещу главния прокурор. Затова или трябва да се…

Видео

Предложенията на Данаил Кирилов:

Спецпрокурор или градски обвинител ще разследва тримата големи в съдебната система след разрешение на ВСС

Всички останали магистрати да се отстраняват от длъжност по НПК и да не декларират членство в съсловни организации, са други идеи на министъра на правосъдието

Разследванията срещу председателите на върховните съдилища и главния прокурор за умишлено престъпление от общ характер да започват по предложение на…

Съдебните инспектори все пак получиха „кариерни бонуси“

Парламентът прие на второ четене промените в ЗСВ, с които даде възможност инспекторите да се връщат на по-висока длъжност от заеманата преди избора

И все пак съдебните инспектори получиха т.нар. „кариерен бонус“. Депутатите подкрепиха на второ четене в пленарна зала промените в Закона…

Дебат в правната комисия на НС

Преждевременни ли са промените в ЗСВ за инспектората и конкурсните комисии?

Депутатите отхвърлиха проекта на ДПС за промени в Изборния кодекс, но приеха този на ГЕРБ

Преждевременни ли са предлаганите от депутати промени в Закона за съдебната власт за едноинстанционността на всички дела срещу актове на…

Проект за промени на ЗСВ

Делата за кадрови решения на ВСС, без дисциплинарките – на една инстанция

Депутати предлагат административните ръководители да встъпват в длъжност след влизане в сила на решенията за избор, а членовете на КАК да не участват в конкурсните комисии

Всички дела срещу решения на Висшия съдебен съвет, с изключение на тези по дисциплинарни производства, да се гледат само на…

Според Данаил Кирилов

НС ще редактира забраната за публикуване на невлезлите в сила присъди, вместо да я тълкува

Председателят на ВКС критикува качеството на законодателството, а депутатите поискаха дебат за качеството на съдебните актове

Народното събрание няма да прави автентично тълкуване, а ще редактира две законови норми, за да е ясно в кой момент…

Народното събрание окончателно прие промените в ЗСВ

Председателят на Върховния административен съд вече ще може да командирова магистрати от районните и окръжните съдилища в административните, а ИВСС ще има по-лесен достъп до банкова тайна

Председателят на Върховния административен съд вече ще може да командирова магистрати от районните и окръжните съдилища в административните, а Инспекторатът…

правна комисия

Правната комисия оттегли предложението в ЗСВ прокуратурата да събира доказателства за почтеността на магистратите

Отпадна и идеята Съдийската колегия да контролира командироването

Правната комисия на Народното събрание оттегли предложението за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с което се даваше възможност…

Предложения на депутати за промени в ЗСВ

Членовете на ВСС да се обучават в НИП, прокуратурата да събира доказателства за почтеността на магистратите

Съдийската колегия да контролира командироването, а извънредното атестиране да е на пет години, предлагат още народните представители

Обучения в Националния институт на правосъдието (НИП) за членовете на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, контрол от…