Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

ЗСВ

Промените в ЗСВ за правосубектността на Съдийската и Прокурорската колегии вече са в Държавен вестник

Промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които Съдийската и Прокурорската колегия стават юридически лица и първостепенни разпоредители с…

Окончателно: Двете колегии на ВСС станаха юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства

Парламентът окончателно записа в Закона за съдебната власт (ЗСВ), че Съдийската и Прокурорската колегии са юридически лица и първостепенни разпоредители…

След ветото на президента

Депутатите дадоха знак, че ще се откажат от временното „възкресяване“ на Пленума на ВСС

Депутатите дадоха знак, че ще се откажат от възкресяването на закрития с последните промени в Конституцията Пленум на Висшия съдебен…

ВСС подготвя указания

Шефовете на съдилища стриктно да следят и за равномерното разпределение на дела, за да няма „затрупване“

Председателите на съдилища стриктно да следят не само за случайното, но и за равномерното разпределение на дела, защото то е…