Депутатите дадоха знак, че ще се откажат от възкресяването на закрития с последните промени в Конституцията Пленум на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Това стана ясно днес на заседанието на правната комисия, която подкрепи ветото на президента върху измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ), извършени чрез допълнение в преходните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които не само се възстановява закритият Пленум, но и се връщат правомощия на главния прокурор, също орязани с измененията в Конституцията, а с промяна НПК на практика се отнемат права на обвиняемите.

Осъзнаваме, че има неточна редакция, която създава предпоставки за превратно тълкуване на легитимната цел, която се преследва.

Разбираме какви са опасенията на юридическата общност и сме склонни да предложим редакция, с която да се отхвърлят притесненията и да решим проблема, който се създаде, но който при приемането на измененията в КРБ не беше налице. Можеше и пряко да се приложи КРБ, без да се стига до такива неща“, заяви по време на заседанието депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев по повод първоначално приетата редакция, с която се възстановява Пленумът на ВСС. По информация на „Лекс“ дискусията сред народните представители какво точно да запишат в закона продължава.

Мотивите на президента, с които той наложи вето върху част от промените в НПК, а чрез него и в ЗСВ, бяха изложени от секретаря по правни въпроси Крум Зарков.

Очевидно е, че с последните изменения в Конституцията основната цел беше заличаването на Пленума на ВСС и ограничаване на кръга от правомощия, с които се ползва главният прокурор. С промените в НПК ситуацията се връща за неопределено време назад. Пленумът се възстановява, преуреждат се отново правомощията между него и Съдийската и Прокурорската колегии като това е точно обратното на философията на измененията в Конституцията. Това е флагрантно противоречие с Конституцията. Надявам се да постигнете легитимни цели без да нарушавате йерархията на нормативните актове и някои устои на правовата държава“, каза Зарков (виж повече за мотивите на държавния глава тук и коментар по темата тук).

Петър Петров („Възраждане“) отбеляза, че аргументите на президента съвпадат с тези, изразени от партията му при обсъждане на измененията в НПК.

Той заяви, че ветото е основателно. „Многократно имахме възможност да отбележим, че преуреждането на въпросите не само не е възможно, но е и недопустимо дотолкова, доколкото разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие и не е нужно да се търси опосредяващ елемент, за да породят действие. Но очевидно е, че трябва да има някой, който да подпише договорите за обществени поръчки за много пари. Ставаме заложници на поредната прищявка на управляващата коалиция за незаконосъобразни и противоконституционни изменения“, каза Петров.

Той завърши изказването си със заявката, че ако ветото бъде отхвърлено, „Възраждане“ ще търси подкрепата на БСП и „Има такъв народ“, за да сезира Конституционния съд.

Гроздан Караджов (ИТН) повтори тезата си, че юридически недопустимо е да се възлагат правомощия на орган, който не съществува на конституционно ниво.

Той даде и своя прочит на предложението за възкресяването на Пленума на ВСС: „След приемането на тази промяна и докато КС се произнесе, ще мине едно неопределено време, през което ще бъдат направени промените в Закона за съдебната власт и чак, след като те влязат в сила, след едни 6-7 месеца Конституционният съд да постанови, че този законопроект не важи в бъдеще. Това е много ниска цел, не е достойна, това не може да бъде законодателна техника“.

После обаче обясни, че „играта на управляващите е много по-дълбока и това е игра на сформиране на новите ВСС и ВПС“, чиито избори ще бъдат организирани от сегашния състав.

Целта на тази промяна всъщност е много по-далечна, много по-кардинална и страшна и тя е да се установи контрол и хегемония върху новите органи, които ще действат в бъдеще и които очевидно това е начинът да бъдат овладени“, каза Караджов.

Тогава Стою Стоев (ПП-ДБ) обяви, че неговата група ще подкрепи ветото като ще се работи за прецизиране на текста така, че да може да се постигне нормалното функциониране на съдебната власт през този преходен период – до приемането на измененията в ЗСВ и избора на новите състави на ВСС и ВПС.

Мая Димитрова (БСП) попита без да чака отговор защо трябваше да се стигне до този последен етап – да има вето на президента, за да коригират текстовете.

Това, което разбирам, е, че се разкайвате“, каза на свой ред Караджов.

Стоев заяви, че не става дума за разкаяние, а за това, че вносителите осъзнават, че има неточна редакция, която създава проблеми.

Радомир Чолаков (ГЕРБ) попита дали въпросният текст за възстановяването на Пленума е бил съгласуван с ВСС, съдилищата и прокуратурата и дали те са дали положително становище.

После сам си отговори: „Нали разбирате, че текстът е съгласуван и всички органи са казали, че това е разпоредбата. Това са най-авторитетните юристи и магистрати. И колегите са се съгласили. Нека е ясно кой какво е казал“.

Изказването му беше опит да защити вносителите на предложението по повод реплики на депутати от опозицията, че трябва да се срамуват с това, което са гласували.

Колегата му Бранимир Балачев обясни, че текстът е в отговор на притесненията, че няма кой да разпредели съдебния бюджет. Той допълни, че има предвидени 27 млн. лева за капиталови разходи. „В 85% от случаите съдът и прокуратурата са на едно място. Няма как да ги разделят тези пари, трудна работа е и счетохме, че временното връщане на Пленума, за да се разпореди с тази част от бюджета е добро решение“, каза Балачев. Но сега, след ветото на президента, и той изрази готовност да се обмислят малко повече разпоредбите.

С 18 гласа „за“ и двама депутати от БСП, които се въздържаха, правната комисия подкрепи ветото на държавния глава.

Как се стигна дотук

Както „Лекс“ писа, между двете четения на проект за промени в НПК, депутати внесоха, а след това и приеха две разпоредби. С една от тях временно – до избирането на новите органи Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет, беше „възкресен“ закритият с промените в Конституцията Пленум на ВСС. А с другата беше прието, че „главният прокурор и неговите заместници ще могат да упражняват съответно на изменената структура на прокуратурата функциите и правомощията си по чл. 138 и чл. 139 от Закона за съдебната власт“, т.е. всички функции на обвинител №1, които бяха отнети с промените в основния закон.

Както в правната комисия, така и в пленарна зала депутати от опозицията посочиха, че на практика с промени в закон се изменя Конституцията (повече за дебатите виж тук и тук).

Вносителите на измененията – шестима депутати от ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС, обосноваха възстановяването на Пленума с дебат, провел се във ВСС в края на декември.

На 28 декември 2023 г. кадровиците имаха работна среща с министъра на правосъдието Атанас Славов, на която поставиха няколко проблема, свързани с функционирането на съвета след промените в Конституцията.

Мнозинството от кадровиците застъпи позицията, че Пленум вече не съществува и с изменения в закона трябва да се уреди правосубектността, правоприемството и представителството на двата нови органа – Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет. Най-вече да се посочи, че те са юридически лица и първостепенни разпоредители в бюджетни средства (виж още тук).

В началото на тази година в Министерството на правосъдието и в Народното събрание е било получено писмо, подписано от Боян Магдалинчев, в което се посочва, че 14 членове на съвета предлагат ЗСВ да се допълни с приетата впоследствие разпоредба, а именно Пленумът да продължи да осъществява правомощията си, докато не бъдат избрани съставите на новите ВСС и ВПС.

Това писмо предизвика реакция от страна на други членове на съвета. На заседание на правната комисия в НС Атанаска Дишева заяви, че то не изразява волята на целия ВСС и че всъщност няма становище на съвета. И напомни какви са били изказванията на колегите ѝ на срещата с министъра на 28 декември (виж още тук).

На заседанието на Съдийската колегия вчера Дишева постави въпроса защо протоколът от дебатите от 28 декември 2023 г. не е публикуван на сайта на съвета. Тя поиска кадровиците да вземат изрично решение за публикуването му, защото този въпрос касае публичността и откритостта на работата на съвета. Освен това така ще стане ясно кой какви тези е защитавал. Следва да се уточни, че на 28 декември единствено председателят на ВКС Галина Захарова разви тезата, че Пленумът може да съществува до конституирането на новите съвети.

Цветинка Пашкунова заяви, че няма пречка това да бъде сторено, като допълни, че протоколът е изпратен на Народното събрание.

Вероника Имова на свой ред напомни, че е присъствала на срещата на 28 декември. „Предмет на дискусията беше тълкуване на преходните и заключителни разпоредби на Конституцията, с която се заличава Пленумът. Мнозинството изразихме становище, че липсва аргументация, която да ни убеди, че има правоприемство на Пленума по отношение на двете колегии, на които им се придават функции на два отделни съвета. Поради което въпросите за правоприемството, правосубектността и представителството на двата съвета, чиито функции следва да упражняваме, не са уредени в преходните правила. Заради това болшинството предложихме правосубектността и правоприемството на двата съвета да бъдат уредени с промени в законите“, каза Имова.

Министърът на правосъдието Атанас Славов, който присъства на вчерашното заседание на СК заради изслушванията по казуса „Мартин Божанов“, посочи, че на 12 януари е изпратил писмо до правната комисия и комисията по конституционни въпроси в НС с резюме на дебата във ВСС на 28 декември. Във въпросното писмо са били изложени двете тези.

Към писмото Славов е приложил два варианта за промени. Единият е този, който предложен от Магдалинчев и още 13 членове на ВСС, а вторият е отразявал другата позиция.

За да е ясно за какво става дума, „Лекс“ публикува и двата варианта.

Първият е вече известният и гласуван от Народното събрание. Той гласи: „До конструирането на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет, настоящият Висш съдебен съвет продължава да упражнява правомощията си съгласно действащото законодателство, при спазване ограниченията, предвидени в разпоредбата на § 23, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, обн. ДВ бр. 106/22.12.2023 г., чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия“.

Вторият е по-подробно разписан и с него не се възстановява Пленумът на ВСС:

§ 1. (1) За прилагане на разпоредбата на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица със седалища в София. Те се представляват от един от изборните им членове, определен с решение на съответния съвет.

(2) Съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на правомощията им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са първостепенни разпоредители с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.

§ 2. До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет осъществяват правомощията по чл. 30, ал. 2, включително т. 17, поотделно и в съответствие с функциите им на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.).

§ 3. До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет при изпълнението на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висшия съдебен съвет продължават да упражняват и правомощията по чл. 30, ал. 5 при съобразяване с чл. 130б, ал. 2 и 3 от Конституцията.

§ 4. Съдийската или прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет заместват пленума на досегашния Висш съдебен съвет във всички права и задължения по сключените договори в съответствие с правомощията им по § 1, ал. 2, § 2 и 3.

§ 5. (1) Съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет в рамките на общоутвърдените разходи извършват преразпределение на утвърдените по чл. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. показатели на бюджета на съдебната власт за 2024 г. в съответствие с правомощията им по § 1, ал. 2, § 2, 3 и 4.

(2) До избиране на комисии от съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и „Управление на собствеността“ продължават дейността си, като решенията по тях се приемат от съответните колегии на досегашния Висш съдебен съвет в съответствие с правомощията им Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет по § 1, ал. 2, § 2, 3 и 4“.

Славов посочи, че депутатите са имали възможност да се ориентират в аргументите на двете групи становища в съвета.

Атанаска Дишева обаче посочи, че държи да се вземе изрично решение за публикуване на протокола, за което заяви, че настоява от месец и половина.

В крайна сметка кадровиците единодушно указаха на администрацията да направи това и той вече е наличен на сайта на съвета (виж тук).

 

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Тодор
Тодор
16 февруари 2024 0:38
Гост

Искaте луд сeкc за 3 чaса, силнa еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишeн теcтoстеpон! Тaзи подoбpeна фоpмyла на Bиaгpа вече е бeзопаcна на всяка възpаст! Не пpопускайте шанса да направите ceкcа си незабpавим:– https://do.my/bluestone

bijim96694
bijim96694
15 февруари 2024 6:36
Гост

Are you looking for the Chili’s Tallahassee Menu? You can find a Chili restaurant in Tallahassee that is easy for you.

Everything you need to know about the Chili’s Menu in Tallahassee, Florida, is in this page. https://chilismenuwithprices.online/chilis-tallahassee-menu/

Ad nauseam
Ad nauseam
14 февруари 2024 19:53
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 19:48
Гост

То просто е смешно за коментиране ПП–ДБ са скъсани по всеки един отрасъл на юридическата професия, ОТП – слаб 2 до ГПП, там пък какво мазало могат да направят, представя си заглавията нов ГПК и Йорданова гордо го съобщава, но ще приемато нов ГПК, през преходни и заключитени на АПК и така до края на света. То даже не ти е смешно.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 19:53
Гост

А забравиха да впишат в Конституцията, че универсалния мотив за всяк ново величие в законотворчеството е Путин ще дойде и ще ни превземе, ще станем колония, ще акостира на Лъвов мост и всякакви такива псевдопаветни пропагандни клишета. Toва все пак и е основния и клиширан отговор за всеки проблем, няма значение в каква сфера е!

Mimi
Mimi
14 февруари 2024 18:39
Гост

Това трябва да е сигнал към гербаджийските боклуци да се запрат за малко с опитите да извиват ръце. Мафиотски утайки има само в ОПГ ГЕРБ! Срам ме е че управляват с нас.

на смях избива,за смях не е...
на смях избива,за смях не е...
14 февруари 2024 17:16
Гост

Стою прецизира текстове.майка плаче,грамофон свири.Правят глупости в конституцията.След като всички изревават от неадекватността,решават да се поправят приемайки още по-безумен закон. И тези ни управляват и отстояват „евро-атлантизма“ (любима фраза)? И ние и „атлантизма“ сме обречени на пълен провал.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 февруари 2024 16:55
Гост

Сега вече разбирам защо Реститута Минчев толкова много настоява да бъде евродепутат – то с такива инфантили и лаици държава не може да се управлява, а в ЕП ще си взема заплатката и ще му е все тая в какви каши се забъркват родните ни току-що излюпени прависти.

Анононимен
Анононимен
14 февруари 2024 16:22
Гост

Тия празноглавци идея си нямат какво правят. Нито с промените в КРБ, нито с идейките им да ги изменят веднага след това и то с ПЗР на НК, нито сега. Ужас. Дъно безподобно.

ПП са юридическите наследници на Барни Ръбъла
ПП са юридическите наследници на Барни Ръбъла
14 февруари 2024 16:22
Гост

Хахаха, пратили Бузанчо Стою да замазва, че имало “технически неточности”. Не, не са неточности, а юридическата немощ на самозваните специалисти по всичко ППДБ, които така се оплетоха с прословутата съдебна реформа, за която уж бяха готови от десетилетие, че вече и за неюристите са видни безмислените им оправдания правна несъстоятелност.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 13:01
Гост

Изгоряха заплатките на магистратките. А и Марто Нотариуса го няма да помага. Ужас!

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 13:28
Гост

Вървят си заплатките,не се грижи…..

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 12:56
Гост

Трагедия

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 12:55
Гост

Глупаци. Ще мислят.

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 12:55
Гост

Повече ме интересува защо мачовете от Шампионска лига трябва да почват толкова късно в България и Източна Европа.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 февруари 2024 12:53
Гост

Аха, значи или паралелно съществуване на старите колегии без те да са уредени изрично в КРБ и новите ВСС и ВПС, или изпадаме, както е в момента в тотален правен вакуум.

И двете решения са кръпки с нулева юридическа стойност и не е ясно защо ССБ не са оревали света за този тотален хаос?

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 12:52
Гост

Аз се чудя дали да не махате ВСС като цяло, вие….

Анонимен
Анонимен
14 февруари 2024 12:52
Гост

Мнопго е важно да има пленум на ВСС. Тоя ВСС е трагичен

Ставрев
Ставрев
14 февруари 2024 12:51
Гост

Губене на време ако ме питате

Никифоров
Никифоров
14 февруари 2024 12:51
Гост

Нещо не виждам същественост по тия действия. Махаме, после ще върнем ама временно. През това време ще умува. Айде вижте основните дела за страната, не се мотайте с глупотевини. Не законите и актовете променят нещо, а хората. Сега са слуги на мафията, Нотариуса, Черничкия, Борисов и подобни.

Тончев
Тончев
14 февруари 2024 12:50
Гост

Да се надяваме, че ще са разумни. Но ме съмнява.

Шарков
Шарков
14 февруари 2024 12:50
Гост

На Сарафов какви правомощия ще му връщате? Пълен профан