Парламентът окончателно записа в Закона за съдебната власт (ЗСВ), че Съдийската и Прокурорската колегии са юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Със 151 гласа „за“ и 55 „против“ депутатите одобриха промените в ЗСВ чрез изменения в преходните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с които уреждат правосубектността и правоприемството на двата органа, нещо, за което мнозинството във Висшия съдебен съвет настояваше след измененията в Конституцията (виж повече тук).

Точните текстове, които гласува Народното събрание, са следните:

§ 32. (1) До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по Конституцията на Република България, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България. До избор на нов Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет общото събрание по чл. 130б от Конституцията на Република България изпълнява функциите по чл. 30, ал. 2, с изключение на правомощията, изрично възложени на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет с чл. 130б от Конституцията на Република България.

(2) За прилагане на разпоредбата на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Съдийската и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица със седалища в София. Те се представляват от един от изборните им членове, определен с решение на съответния съвет.

(3) Съдийската и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на правомощията им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са първостепенни разпоредители с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.

(4) Съдийската или Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет заместват пленума на досегашния Висш съдебен съвет във всички права и задължения по сключените договори в съответствие с правомощията им по ал. 3“.

Както „Лекс“ писа, след ветото на президента Румен Радев върху първоначалното предложение, с което се „възкресяваше“ само Пленумът на ВСС (повече виж тук), депутати от ПП-ДБ предложиха неговите правомощия да се изпълняват от общото събрание на двата съвета (виж още тук).

Но на заседанието на правната комисия в сряда Атанаска Дишева обясни на народните представители, че това няма да реши проблемите и че изрично трябва да се регламентира правосубектността и правоприемството на кадровите органи. Депутатите възприеха предложението ѝ и допълниха разпоредбите в ЗСВ (виж още за дебата тук).

В пленарна зала днес от „Възраждане“ заявиха, че няма да подкрепят промените. Според Петър Петров предложението ще доведе до нови проблеми. Според него с измененията на Конституцията двете колегии вече не съществуват, но сега им се възлагат правомощия, които са от компетентността на ВСС и ВПС, които на свой ред не са избрани.

Не може да приравнявате органи, които по Конституция не съществуват, с органи, които още не са избрани. По същата логика ние може да приравним правомощията на един недействащ президент с правомощията на действащ президент. С това предложение всяко ново решение, което ще вземе всяка от колегиите, при обжалване, ще бъде отменено. Щом такива са промените в Конституцията, те действат, а не сега да се опитвате да замажете и да възкресите органи, които не съществуват“, каза Петров.

Бранимир Балачев (ГЕРБ) на свой ред заяви, че измененията в Конституцията са били направени, след като е бил приет държавният бюджет за 2024 г., в който ВСС фигурира като единен орган с един бюджет. Той посочи, че ВСС и ВПС са провели множество заседания, в които са търсили подходящата формула за работа до избирането на новите състави. Балачев се позова на протокола от работната среща на членовете на колегиите с министъра на правосъдието Атанас Славов от 28 декември 2023 г., за да обоснове становището си, че това, което сега се предлага като решение е възможно най-доброто, което може да се направи, за да се отпуши работата на ВСС в преходния период до приемането на промените в ЗСВ.

Той обясни, че с ал. 1 се посочват какви са правомощията на колегиите, с ал. 2 парламентът им дава легитимност като ги обявява за юридически лица, със следващата алинея пък ги обявява за първостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Така ще се намери подходяща формула и тя ще даде възможност да се отпуши работата на съдебната система и членовете на ВСС ще намерят необходимото разбирателство, за да разпределят и бюджетните разходи, и поддръжка на сгради, и обучението“, каза Балачев.

Другото изменение в НПК, което беше подкрепено напълно единодушно от всички депутати, беше в чл. 64, ал. 3, в който записаха следното: „Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото“.

Президентът наложи вето и върху този текст, чийто първоначален вариант ограничаваше права на обвиняемите и сега народните представители се поправиха.

Пленарната зала не подкрепи друга разпоредба, върху която също Радев беше наложил вето, а именно да се възстанови надзорът за законност на главния прокурор, който беше „зачеркнат“ с измененията в Конституцията.

18
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
27 февруари 2024 11:07
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Ангел
Ангел
25 февруари 2024 18:41
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Анонимен
Анонимен
24 февруари 2024 19:36
Гост

И какво следва съдилищата и прокуратурата ще са поделения на съответния съвет или всеки един съд, прокуратура ще е юр.лице?

Ален Куртбаши Шварценегерской
Ален Куртбаши Шварценегерской
23 февруари 2024 23:22
Гост

ДРУГАРИ, ТОВАРИЩИ И ГОСПОДА, НЕ ВИ ЛЕ СТРУВА, ЧЕ ХРИСТО МАЗНИЯ Е ЕДИН ПОДЛЕЦ ? БИХ ИСКАЛ ДА ЧУЯ МНЕНИЕТО НА ПЛЕБСА. ПОСЛЕ ДА НЯМА ТОЗ В СКУТА, Т.Е. НА КРА, НА ОНЗИ И ТАК ДАЛЕЕ

Ангел
Ангел
23 февруари 2024 18:45
Гост

Искaте луд сeкc за 3 чaса, силнa еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишeн теcтoстеpон! Тaзи подoбpeна фоpмyла на Bиaгpа вече е бeзопаcна на всяка възpаст! Не пpопускайте шанса да направите ceкcа си незабpавим–- https://da.gd/menx

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 17:44
Гост

Тя сглобката умря, но белята в съдебната система е факт. Сега започва мин. 10 годишната делба на общото имущество, а то е голямо. Очаквайте циркове, защото когато опре до пари става страшно!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 17:50
Гост

Сега ще видите на живо как се делят един милиард и двеста милиона лева..

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 16:13
Гост

Това трябва да са го измислили Колю минчев и Бузанчо Стою – прозирам техния йоридически генИИИ

Проскубания бухал
Проскубания бухал
23 февруари 2024 15:37
Гост

Пълни глупости, ама карай да върви. Дори и да се приеме, че СК и ПК магически са възкръснали от небитието, тъй като такива органи не са съществували самостоятелно преди промените в КРБ, за да се счете, че е налице фингиране чрез „изпълняване на (чужди) функции“ от нормативно „кухи“ правни субекти, чието битие е замазано с учредяването им като ЮЛ в обикновен закон по незнайно какви делегационни правомощия на от НС по аргумент от новата и действаща към момента редакция относимата разпоредба: Чл. 133. (Доп. – ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски… Покажи целия коментар »

За протокола
За протокола
23 февруари 2024 15:11
Гост

Петър Петров правилно е схванал същността на „новата“ съдебна сглобка.

Очакваме и новото вето.

Надка гаражната
Надка гаражната
23 февруари 2024 15:07
Гост

Нахранете съдиите (прокурорите и следователите)!

Стою, ша ви изядат!

🐕 на Баце
🐕 на Баце
23 февруари 2024 15:05
Гост

Пържолки от Шиши. Да слушкат и папката и душат правилната следа!

Водевил
Водевил
23 февруари 2024 14:57
Гост

Пак са позацапали гащите- писали как Общото събрание ще изпълнява функциите по чл.30, ал.2 ЗСВ, който урежда компетентност на стария и несъществуващ орган- пленума на ВСС.
В чл.130б, ал.4 КРБ по изчерпателен и императивен начин са уредени правомощията на ОС, като те очевидно го правят само съвещатетелен и съгласувателен форум. Дори в т.4 на посочения текст се говори само за „обсъждане“ на общи въпроси, които отново трябва да са уредени изчерпателно в закон, но непременно свързани с независимостта на съдебната власт.
С една дума- нищо повече от една седянка.

От офиса на Фондацията на Козяк, Галя
От офиса на Фондацията на Козяк, Галя
23 февруари 2024 15:01
Гост

Па там. В десетката.

Не стреляйте по законотворците те нашите толкова си могат. 🐕 синове и щерки, но НАШИ 🐶 синове и щерки.

Умни и красиви татини Стоювчета
Умни и красиви татини Стоювчета
23 февруари 2024 14:18
Гост

Прекрасен торлю гювеч по реформаторски. Баш майстор – Ристю с помощник Надка.

На цена над 1 млрд. за 2024 година – НАРОДНА ПАРА!

Киро Тъпото
Киро Тъпото
23 февруари 2024 14:21
Гост

Първо, трябва да реферираш към техни превъзходитешства с пъшните им имена и титли, а именно: Ристе Бойкикиев Шкембезаконтворец и Кака Надка от лафката на МС. Второ, не забравяй и Анастас Песоглавов от Камчатка. Трето и най-важно, следва да обърнеш специално внимание на общия им юридически стаж от точно 0 г.

Марка Външната
Марка Външната
23 февруари 2024 14:13
Гост

Нахранете старите ни верни 🐕, защото лошо ви се пише с тие грехове!

Надка гаражната
Надка гаражната
23 февруари 2024 15:03
Гост

Журналист, това звучи гордо. В Анкара времето е разкошно.