Промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които Съдийската и Прокурорската колегия стават юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства са обнародвани в „Държавен вестник“ и влизат в сила от другата седмица.

Освен това с измененията някои от правомощията на закрития Пленум на ВСС се възлагат на Общото събрание на ВСС и Висшия прокурорски съвет. Изключения правят онези, които са възложени на двата органа със самата Конституцията.

Текстовете в ЗСВ, обнародвани днес в Държавен вестник, гласят:

§ 31. (1) До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по Конституцията на Република България, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България. До избор на нов Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет общото събрание по чл. 130б от Конституцията на Република България изпълнява функциите по чл. 30, ал. 2, с изключение на правомощията, изрично възложени на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет с чл. 130б от Конституцията на Република България.

(2) За прилагане на разпоредбата на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Съдийската и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица със седалища в София. Те се представляват от един от изборните им членове, определен с решение на съответния съвет.

(3) Съдийската и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на правомощията им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са първостепенни разпоредители с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.

(4) Съдийската или Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет заместват пленума на досегашния Висш съдебен съвет във всички права и задължения по сключените договори в съответствие с правомощията им по ал. 3“.

Промените бяха направени по настояване на членовете на съвета, които заявиха, че няма как да работят, ако не се регламентира правосубектността, правоприемството и представителството на колегиите, които ще продължат да функционират до избирането на нови състави на ВСС и ВПС (виж тук).

Първоначално депутатите решиха да „възкресят“ Пленума на ВСС, въпреки че го закриха с измененията в Конституцията (виж още тук и тук).

Президентът Румен Радев обаче наложи вето на тези текстове (виж повече тук).

Така, след като законът се върна в пленарна зала, депутатите редактираха разпоредбите, добавиха текстове за правосубектността и правоприемството по настояване на членове на съвета и от вторник тези изменения вече ще са в сила (повече виж тук, а коментар за проблемите с правомощията на Общото събрание на ВСС и ВПС, действащо като Пленум, виж тук).

Същевременно Министерството на правосъдието работи по проект на нов ЗСВ, в който вече подробно трябва да бъдат разписани начинът, по който се избират ВСС, ВПС и ИВСС, правомощията им, както и тези на главния прокурор, който беше „лишен“ с промените в Конституцията от надзора за законност, нови процедури по атестирането и конкурсите и много др. въпроси.

 

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
06 март 2024 10:55
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

sophay
sophay
05 март 2024 5:32
Гост

Absolutely fantastic content; I will make sure that my friends are aware of it and that they check it out. I am grateful that you shared! Go visit the following whenever you have more time: word wipe

mopowes498
mopowes498
02 март 2024 7:48
Гост

In this Post, we’ll share the complete Sheetz drive thru menu with prices, so you can plan your next order ahead of time. Sheetz Menu Breakfast Sandwiches

Пенка
Пенка
01 март 2024 16:33
Гост

Отслабването без диета и гладуване не е мечта – това е реалност. Найпродaваният пpодyкт за отcлабвaне в свeта! Помoгна на мен и съпpyга ми и ще пoмогне на вас, pезyлтатът е видим след няколко дни. Съветвам всички с наднормено тегло да пробват–> http://gg.gg/ketoexpo

Проскубания бухал
Проскубания бухал
01 март 2024 13:49
Гост

Да го обжалват пред КС, че некадърността на „реформаторите“ не може да се търпи, защото няма как да учредиш нов самостоятелен орган, който не съществува по Конституция, криейки се зад преходна разпоредба, създавайки юридическо лице с обикновен закон, за чието издаване не са ти делегирани правомощия по
репрганизация на завареното положение.
Органът може да е И юридическо/физическо лице, но не всяко юридическо/физическо лице е орган – т.нар. правосубектност, за което говорят е структурна, а не оригинерна/същностна и в този смисъл първата се явява подчинена на втората.
#качествотоеподвсякаквакритика

Поредния юридически гаф баси щраусите
Поредния юридически гаф баси щраусите
01 март 2024 12:33
Гост

Странно ми е как тези промени или по точно подобни бяха нелигитимни в ПЗР на НПК. тия дни и се зави, че не може с обикновен закон да се променя Конституцията, а сега с промени в ЗСВ /обикновен закон/ се допуска????????? Това отново си е недопустимо и нарушение на Коституцията. Няма как да се санират допуснатите гафове от вносителите за промени на Коституцията с по- нисък закон промени в Коституцията . Те се правят с промени в самата Коституция по специлания ред! Не такъв реда !

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:55
Гост

Предполагам, че предстои голяма патардия

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 10:27
Гост

Може и патърдия да стане

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:55
Гост

Чудесно

Анонимус
Анонимус
01 март 2024 9:47
Гост

Вече я няма формалната пречка да се вдигнат заплатите и да се раздадат (евентуално) парите за дрехи. Големият въпрос е коя колегия (и. ф. на съвет) какъв дял от общия бюджет ще вземе.

Христо Иванов, пишман адвокатин
Христо Иванов, пишман адвокатин
01 март 2024 10:33
Гост

Няма голям въпрос. Мисли и чети. Има си приет и публикуван ЗДБРБ за 2024, в който парите за системата са разбити по пера- толкова за ПРБ, толкова за съдилища и т.н. Така че тук голям въпрос няма. Въпросът е по- скоро бюджетът на бившия пленум, как ще се разбие между двата съвета. Но предполагам, че комисия бюджет и финанси вече е готова и всичко е измислено. Няма въпрос и относно парите за ДМС, в бюджета са включени 56 милиона, като при изготвянето на проекта от страна на ВСС Магдалинчев обясни за кого колко е предвидено (виж протоколи от заседанията на… Покажи целия коментар »

Анонимус
Анонимус
01 март 2024 11:23
Гост

Извинявам се за неуместното използване на словосъчетанието „голям въпрос“, което явно е породило нескритото Ви недоволство. Приятен ден и честита Баба Марта!

ПП (Прах за пране)
ПП (Прах за пране)
01 март 2024 9:41
Гост

Вечен позор за набедените юристи на ППДБ, които се оказаха по вредни за законодателството от Барни Ръбъла и компания. Да се чуди човек как това изобщо е възможно, но ето – достигнаха неподозирани дъна.

Конституцията, ЗСВ и кое ли не заприличаха на носни кърпи. Всичко е от днес за утре и с визия за след 10 минути.

Четири и пайсе
Четири и пайсе
01 март 2024 10:33
Гост

Само да напомня, че ППДБ са 63 човека. Нали помним колко гласа са нужни за приемане на закон? Това, че положението с нормотворчеството е катастрофално в момента не се дължи само на капацитета на юристите на ППДБ, за който мога да изложа немалко полжителни лични впечатления. Разбирам сантимента, но реалността е съвсем различна от него. За съжаление, резултатите са нелицеприятни.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 11:54
Гост

Изобщо не ги оправдавайте, те са виновни за цялата бъркотия, бъдете обективен, К им проект беше разбит на пух и прах от всички заинтересовани, дори главния им пропаганден пакет ВК, Да реалността е различна от това, което виждат те, а то не е правосъдие, а овладяване, реформа – слагаме нашия човек – свършва реформата. Никой не се е доказал от тях като юрист на високо ниво! Самия факт, че игнорираха Решение 3 от 2003, което ясно казва, коет е в компетентност на ВНС и НС, а те направиха точно обратното, хич не ми ги хвалете!

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 12:19
Гост

Не пропускайте да споменете и коалиционните им партньори ГРОБ – ДПС, които играят същата скапваща държавата и правото роля. Понеже неграмонтиците от ПП ДБ не си гласуват сами законите, а го правят с вещата помощ на тези.

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:28
Гост

Бравос

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:26
Гост

Ставамв ли нормална държава?

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 10:28
Гост

Да, щом дойдоха Кирча, кокорча и Лена! Отсекаде станахме „нормални“

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:25
Гост

Успех на всички с нововъведенията

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:25
Гост

Да става каквото ще, а?

Анонимен
Анонимен
01 март 2024 9:25
Гост

Честито ни

Милушев
Милушев
01 март 2024 9:25
Гост

Вече е официално