Председателите на съдилища стриктно да следят не само за случайното, но и за равномерното разпределение на дела, защото то е от значение за разглеждането им в разумен срок. Такова правомощие им дават и Законът за съдебната власт (ЗСВ), и Единната методика за случайно разпределение на делата в съдилищата.

Такъв дебат се разви на заседанието на Съдийската колегия по повод проблем в Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), заради който голям брой дела „затрупват“ съдиите, които се завръщат на работа след по-дълго отсъствие.

През декември СК на ВСС обсъди сигнал от инспектора Любомир Крумов, който заедно с двама експерти от ИВСС е извършил проверка на случайното разпределение на делата в Гражданското отделение на Софийския апелативен съд. Ревизията на свой ред е по сигнал на съдия Елена Тахчиева, която след продължително отсъствие на работа, получила огромен брой дела. Тогава се появиха съмнения, че проблемът е в ЕИСС, която затрупва с дела съдии, завърнали се на работа след отпуск или отсъствие по други причини. На заседанието беше посочено, че този проблем съществува не само в САС, но и в останалите съдилища.

Кадровиците възложиха на работна група от Върховния касационен съд (ВКС) до 30 януари 2024 г. да изготви доклад за проблемите и да предложи решения (виж повече по темата тук).

На заседанието на колегията беше представен въпросният доклад.

Работната група не е установила проблеми в ЕИСС. Ето какво са написали зам.-председателят на ВКС и ръководител на Търговската колегия Евгени Стайков и Тотка Калчева в доклада:

При ползване на модула в ЕИСС за отразяване на отпуските на съдиите и завръщане от отпуск на този съдия системата отчита периода на отсъствието. ЕИСС позволява изключване и последващо включване в разпределението на съдии, както и промяна в процента на натоварване.

При констатация, че нов съдия или съдия, завърнал се от продължителен отпуск, не получава равномерно спрямо останалите съдии разпределение на дела (разпределени са му в кратък период от време много на брой дела или не са му разпределени дела, приблизително съответни по брой на делата на останалите съдии), може да се извърши корекция в процента за разпределение или този съдия да се изключи за определен период от разпределение. Тези възможности обаче не позволяват първоначална точна прогноза, поради което следва регулярно да се следи равномерността на разпределението“.

Заради това от ВКС са на мнение, че модулът в ЕИСС не се нуждае от промяна, защото алгоритъмът за случайно разпределение на съдия (съдия-докладчик и член на съдебен състав), е съобразен с принципите на равномерност и случайност при разпределение на делата, като се отчитат отсъствия (ако са заявени) и се предоставя възможност за ръчни включвания/изключвания на съдии от разпределение.

Според върховните съдии установените нередности вероятно се дължат на конкретен технически проблем, на неподходящо за случая използване на опцията „Разпределение по дежурство“ (за разпределение на дела на новопостъпили съдии), както и на незаявяване своевременно на дългосрочни отсъствия.

При все това, за да няма повече такива проблеми, те посочват следното: „Независимо от тези констатации, работната група приема, че не съществува сигурност, че и в бъдеще не биха възникнали подобни на описаните проблеми, поради което административните ръководители следва не само да спазват принципа на случайното разпределение на делата по чл. 9, ал. 1 ЗСВ, но и да следят за равномерното разпределение на делата между съдиите. Равномерното разпределение е от значение за разглеждане на делата в разумен срок, поради което не следва да се отдава приоритет само на случайността при разпределението, тъй като двата принципа случайност и равномерност, както и разпределение по поредност на постъпване на делата, са изрично предвидени от законодателя“.

Според ВКС единната методика за случайно разпределение на делата в съдилищата, както и методическите указания за работа на съдилищата с ЕИСС не забраняват извършването на корекции при установено неравномерно разпределение, като и двата документа изрично предвиждат хипотези за прилагане на подбора без участието на определени съдии, подбор „по дежурство“, повторно разпределение и разпределение при заместване.

В единната методика е предвидено изработването на вътрешни правила от председателите, съгласувани с общото събрание на съдиите, за други случаи на преразпределение.

В тази методика би могло изрично да се предвиди, че на основание на вътрешни правила, съгласувани от общото събрание на съдиите, с мотивирани разпореждания административните ръководители да предприемат мерки при констатиране на неравномерно разпределение на делата между съдиите като целта е разглеждането на делата в разумен срок“, се казва в доклада на ВКС.

За да не се допускат повече случаи на съществена неравномерност при разпределение на делата поради технически или организационни причини, върховните съдии предлагат в Единната методика за случайно разпределение на делата да се предвиди възможност за председателите на съдилищата да преодолеят неравномерно разпределение чрез прилагане на подбора без участие на определени съдии и чрез повторно разпределение на вече разпределено дело. „И в двата случая (изключването на определен съдия/съдии и преразпределяне на дело/дела), делото се разпределя на случаен принцип, като следва разпореждането на административния ръководител да е мотивирано“, изтъква ВКС.

В тази връзка Атанаска Дишева предложи идеите на ВКС да бъдат обсъдени със съдиите, които може да дадат и други разрешения на проблема.

Даниела Марчева на свой пред напомни, че според чл. 106, ал. 1, т. 18 от ЗСВ председателят на апелативния съд осъществява общо организационно и административно ръководство на апелативния съд, като в съответствие с приетите от общото събрание правила определя натовареността. Такова правомощие имат и шефовете на другите съдилища, каза Марчева.

Тя предложи Съдийската колегия да излезе с указания към административните ръководители да прилагат тези разпоредби от ЗСВ като стриктно следят не само за случайното, но и за равномерното разпределение на дела и да предприемат мерки, когато се налага, стига конкретният съд да има правила за определяне на натовареността.

Председателите на съдилища много предпазливо прилагат възможностите, които им предоставя закона и единната методика. Бих се ангажирала с възможността да комуникирам с административните ръководители, в чиито съдебни органи е възникнал проблем по технически или организационни причини.

Ако ние, в качеството ни членове на съвета, дадем ясен знак на колегите, че единната методика и законът позволяват намеса на председателя при осъществяването на общо ръководство на съда, това ще бъде добър знак да използват всички възможности, които им се предоставят от методиката и закона“, заяви председателят на ВКС Галина Захарова.

Тя допълни, че преразпределението, уравняването на делата при неравномерно разпределение са обстоятелства, които трябва да се следят всекидневно и като възникне проблем, да се предприемат организационни мерки.

Да подкрепим административните ръководители в тяхната относителна организационна самостоятелност да се справят с проблемите на неравномерното натоварване във всеки от съдебните органи“, призова Захарова.

Олга Керелска се присъедини към призива, но предложи въпросът първо да бъде обсъден в комисията по натовареност, която да даде конкретни предложения за указания към председателите на съдилища за използване на възможностите, които дават ЗСВ и методиката.

В крайна сметка колегията реши най-напред да даде седем дни на председателите на съдилищата да се запознаят с доклада на ВКС, да го обсъдят с колегите си и най-вече с тези, които разпределят дела, след което да изпратят становищата си във ВСС.

После комисията по натовареност ще има седем дни да ги обобщи и да предложи указания към председателите на съдилища как да действат, когато някой съдия бъде затрупан с дела.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
07 февруари 2024 20:11
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 0:36
Гост

Пилат Понтийски може да яде ряпа с кебапчета на Женския пазар, докато на две-три преки оттам Вечният съдийски съвет си измива ръцете. Председателят на съда ще се превърне в един Вселенски Парнаджия, който с едно копче ще менажира математическата случайност, така че ако замръзне инсталацията – той да е виновен, ако тя работи що-годе нормално – това да е много съмнително за всякакви проверяващи тунеядци, а ако инсталацията избухне – естествено, пак той да е виновен.

Didier
Didier
31 януари 2024 20:48
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €10,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.

Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас по имейл:

Имейл: didierdf93 @gmail.com

Имейл: didierdf93 @gmail.com

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 15:13
Гост

Докато отчитането на натовареността не стане както е редно – не според гола бройка дела, а според реалната натовареност, която зависи от обема на делото, материята, страните и т.н. обективни критерии, всяко отчитане на натовареността е тотално безсмислие.

Служител
Служител
31 януари 2024 13:07
Гост

Искам главният счетоводител на СГС да го махнат, щото последният път получихме орязани заплати! На въпроса, защо, главният каза, че разходите за поддържане на сградата, документации и бонуси за магистратите допълнително натоварили бюджета и е трябвало отнякъде да се съкратят пари! Измамнициии!

поредната каша за оправяне
поредната каша за оправяне
31 януари 2024 13:05
Гост

Леко полеко се доказва, непригодноста на това електронно разпределение, което си важи за всичко електронно. И така леко полеко всичко ще си дойд ена мястот о, както си ебило дълги години ръководителите да разпределят. Такъв е европейския и световен опит. Никъде няма случайно разпределение . Това е отговорност на ръководителя,т.е ако има пронлем, той ще е виновен. Сега се чудят всички как да се оправя кашата забъркана от револючионни, но необмислени и наивни идеи

Вече не дотам младия адвокат
Вече не дотам младия адвокат
31 януари 2024 12:28
Гост

Безпристрастният наблюдател все пак склонен да предположи, че разпределението ще е също толкова „равномерно“, колкото е и „случайно“. В държавата на условностите всичко е абстрактно, освен праха в очите, който винаги е насочен със свръхестествено точна конкретика и нарочност.

...
...
31 януари 2024 11:32
Гост

ВСС да вземе да прегледа какви безобразия се вършат на места с намалената натовареност в полза на някои съдии,така,че едни реално работят на 60 – 70% натовареност, докато други работят двойно,та и тройно и реално много над 100%. Да не говорим,че тази намалена натовареност се прилага преимуществено за най-тежките дела,така,че някои пишат и разглеждат хем по-малко, хем по-леки дела,а се водят равномерно натоварени, за сметка на други…

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 15:15
Гост

Същото е в прокуратурите – едни се гърбят с работата на всички останали, които са все приближени на някого и ходят на фризьор и за риба в работно време. Без пълна проверка на работата с програмата нищо не сте свършили, господа управляващи. Вършат се по места тотални безобразия.

Хадес
Хадес
31 януари 2024 19:37
Гост

Отдел 6 – бившата ДС, сега инспекторат при ВП – София са такива некадърници. Събрани от кол и въже като дружината на Инже войвода, правно неграмотни – не са влизали в зала, колят и бесят като османлии. Кой ги назначава тези боклуци, кой им дава власт?!

орел
орел
31 януари 2024 11:07
Гост

някои „шефове“ го правят съвсем умишлено, защото така им се виждало „справедливо“

Милорад
Милорад
31 януари 2024 11:03
Гост

Бе те да следят. А дали ще е стриктно

Милорад
Милорад
31 януари 2024 11:02
Гост

Успех с идеята

Джепи
Джепи
31 януари 2024 11:02
Гост

Струвами се логично

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 11:02
Гост

Оооо то сега какъв вой ще надигнат тия ми ти шефове.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 11:02
Гост

Да се надяваме, че ще стане

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 11:00
Гост

Правилно

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 10:57
Гост

Смешна работа

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 10:57
Гост

А дали и тогава няма да има натрупвания

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 10:57
Гост

Че те не ли го правят сега? Егати. Какво правят тогава

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 11:00
Гост

А, де?! Нали те разпределят делата. То си им е и сега ангажимент. Ноняма контрол и там е скрит ключът – няма обективен надзор върху нарушенията в разпределението. Понеже така е удобно.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 10:56
Гост

Еми редно е