Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да продължи да съществува и да осъществява правомощията си съгласно действащото законодателство до избирането на нови състави на ВСС и на Висш прокурорски съвет. Такава промяна в Закона за съдебната власт (ЗСВ) чрез преходните разпоредби на проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс прие днес на второ четене правната комисия.

Предложението е на депутатите Анна Александрова и Екатерина Захариева от ГЕРБ, Надежда Йорданова и Стою Стоев от ПП-ДБ и Хамид Хамид и Ертен Анисова от ДПС, като то беше подкрепено от 11 от членовете на комисията, седем бяха „против“, а Бойко Рашков (ПП-ДБ) се въздържа.

Така в §32 от ЗСВ правната комисия записа: До избирането на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет, настоящият Висш съдебен съвет продължава да упражнява правомощията си съгласно действащото законодателство, при спазване ограниченията, предвидени в разпоредбата на § 23, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 106 от 2023 г.) чрез пленум, съдийска и прокурорска колегия“.

Вносителите на предложението се мотивираха с изказвания на членове на ВСС от проведената на 28 декември миналата година работна среща с министъра на правосъдието Атанас Славов.

Както е известно, с измененията в Конституцията беше премахнат Пленумът на ВСС, като бяха създадени два отделни органа – Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет.

И тъй като в преходните разпоредби на основния закон не се изясняваше въпросът за правосубектността на двата нови съвета, на 28 декември 2023 г. кадровици проведоха работна среща с министъра на правосъдието. На нея мнозинството от ВСС изтъкна, че след промените в Конституцията Пленум вече не съществува и настоя в ЗСВ да се уреди правосубектността на двата нови органа. Т.е. да се запише, че те са юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства (виж повече тук).

Сега идеята на депутатите е Пленумът да продължи да съществува, докато не бъдат приети съответните изменения в законите, свързани с промените в Конституцията, за което е заложен шестмесечен срок, и последващото избиране на състави на ВСС и ВПС.

Надежда Йорданова обясни днес, че идеята е да се внесат яснота и спокойствие в работата на съдебната власт през преходния период от влизането в сила на промените в Конституцията до приемането на изцяло нов ЗСВ.

Наред с това правната комисия подкрепи и още една промяна в ЗСВ, според която главният прокурор и неговите заместници ще могат да упражняват съответно на изменената структура на прокуратурата функциите и правомощията си по чл. 138 и чл. 139 от съдебния закон.

Смятаме, че е правилно да се даде възможност на главния прокурор и неговите заместници да могат да упражняват съответно на изменената структура на прокуратурата функциите и правомощията си по чл. 138 и чл. 139 от Закона за съдебната власт до приемането на законите по § 22 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България“, се казва в мотивите към предложението на шестимата вносители, които бяха подкрепени от мнозинството в правната комисия.

В чл. 138 от ЗСВ са уредени правомощията на главния прокурор, а в чл. 139 се казва, че той се подпомага от заместници при Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура (ВАП).

С измененията в Конституцията ВАП беше закрита и остана само Върховна прокуратура.

Поправка на поправката на поправката

Народните представители от трите опозиционни партии – БСП, „Възраждане“ и „Има такъв народ“, възразиха остро срещу предложението Пленумът да продължи да съществува, както и срещу факта, че се предлага промяна, която е извън обхвата на измененията в НПК.

Мая Димитрова (БСП), Петър Петров („Възраждане“) и Гроздан Караджов (ИТН) бяха единодушни – недопустимо е чрез промени в кодекс или закон да се изменя Конституцията.

Това е поправка на поправката на поправката на Конституцията и ЗСВ, защото „сглобката“ направи точно това, което направи и със ЗСВ няколко пъти – забравили да уредят някои отношения и правят поправка на поправката“, каза Петър Петров.

Мая Димитрова заяви, че само преди месец са били гласувани промените в основния закон като в преходните разпоредби е предвидено, че двете колегии осъществяват правомощията на новите два органа – Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет. И Пленумът вече не съществува.

С предложението искате да върнете едно старо положение, а именно действието на ВСС чрез Пленум. Нали не бива да забравяме, че Конституцията е първа в йерархията на нормативните актове. В преходните разпоредби не е предвидено отложено действие на промените“, заяви Димитрова.

Тя попита защо на заседанието на комисията не са поканени членове на ВСС и главният прокурор Борислав Сарафов, за да изразят становището си.

Председателят на правната комисия Анна Александрова заяви, че е отправена покана към членовете на съвета и че тяхното становище по предложението е положително. Тя каза още, че председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова подкрепя идеята на депутатите засега Пленумът на ВСС да остане (пълния текст на становището на Захарова виж тук).

Последва изказване на Атанаска Дишева, от което стана ясно, че във ВСС не е получавана покана за участие в заседанието на комисията, нито пък съветът има становище по предложението.

Дишева разказа, че колегата ѝ Боян Магдалинчев е изпратил писмо до министъра на правосъдието и до народни представители, с което предлага промяна в ЗСВ именно в смисъла на внесеното от шестимата депутати предложение. В писмото се сочело, че тази идея се подкрепя от още 13 членове на съвета, без да се споменават поименно. Дишева обаче заяви, че тя не е била обсъждана на заседание, на работна среща или на съвещание на кадровия орган и съответно няма официално становище на ВСС.

Дишева напомни, че на проведената работна среща с министъра на правосъдието на 28 декември 2023 г. са се изказали петима членове на съвета, като само един е поддържал тезата, че няма пречка Пленумът да остане. Другите четирима са били на позиция, че Пленум вече не съществува и че трябва да се уредят въпросите за правосубектността, правоприемството и представителството на двата нови органа.

Самата тя заяви, че направеното предложение противоречи на приетите изменения в Конституцията, според които Пленум вече не съществува. И обясни: „Основната причина да съм тук е, че не съществува практическа пречка за функционирането на съдебната система при действието на Конституцията. Най-големите доводи за евентуални проблеми са свързани с управлението на бюджета, но такива не съществуват от чисто техническа гледна точка. Бюджетът и в момента е разделен – има на съдилищата, на прокуратурата, на НИП и за ИВСС. Има способи, които да се приложат, за да се раздели в останалата част“, каза Дишева.

В този ред на мисли тя припомни, че Законът за държавния бюджет за 2024 г. беше приет на 30 декември, т.е. след измененията в Конституцията. И използването в него на понятие „Пленум на ВСС“ противоречи на основния закон и няма приоритет в конкуренция при прилагането.

За да онагледи липсата на необходимост за промени в ЗСВ, Дишева попита депутатите следното – ако Пленумът бъде „възкресен“, кой и как ще упражнява правомощието по управлението на сградите и бюджета, при положение че по Конституция тези правомощия са разделени между двата нови съвета.

Ако този текст бъде приет, имам опасенията, че конституционната реформа няма да бъде проведена по начина, по който е замислена, защото само ако се съсредоточим върху избора на съставите на ВСС и ВПС, имайте предвид, че този Пленум ще трябва да ги организира и проведе, да приеме информационна система за гласуване и да определи секционните комисии“, завърши Дишева.

Гроздан Караджов (ИТН) също реагира остро на предложението: „Една нормална правна комисия трябва да отказва да прави поправка на поправката на поправката. Сега се каните да направите пак поправка на Конституцията. Вие не слушате. Сглобката по някакъв начин е решила, че всичко глупаво, което може да се направи в правната сфера, ще бъде направено. Безобразие е с преходни разпоредби на закон да променяте Конституцията. Срамота е. Само ще задълбочите хаоса с тази промяна. Ще се опитате да извадите един орган от пепелта и да го направите действащ, въпреки че го няма в правния мир. Членството в тази комисия ще се превърне в дамга – на хора, които предлагат коя от коя по-глупава поправка“.

Караджов заяви, че от 26 декември 2023 г. няма Пленум на ВСС и като няма, значи няма и правомощия, които да упражнява, а колегите му записват в закона, че ще упражнява такива.

Моят гняв срещу това е огромен – както човешки, така и юридически. Оттеглете го това нещо, да не стига в зала, това е срамота“, заключи Караджов.

Бранимир Балачев (ГЕРБ) не пожела да влиза в спор по въпроса дали въпросната промяна е законосъобразна или не. По думите му това бил много голям теоретичен въпрос.

Той обаче заяви, че са възникнали практически проблеми, които трябвало да бъдат решени като най-важният от тях е разпределението на съдебния бюджет. Напомни, че бюджетът на съдебната власт е над 1 млрд. лева, в това число са парите за ВСС, НИП, ИВСС, за инвестиционната програма, която трябва да бъде развита.

Ако чакаме да мине обсъждането на новия Закон за съдебната власт ще мине половината година. А фактическото разпределение на бюджета на съдебната власт трябва да се случи и всичко друго трябва да остане на заден план“, каза Балачев.

Зам. главният прокурор Елена Каракашева отказа да коментира предложението за възстановяването на Пленума. Тя се спря само на поправката, свързана с дейността на прокуратурата като заяви, че ръководството на държавното обвинение я подкрепя.

Промените в Конституцията са факт и ние в прокуратурата трябва да работим съобразно новата конституционна рамка. Ако не се направи това изменение, няма да може понастоящем за изпълняваме функциите си, защото структурата на прокуратурата е променена. Знаете, че прокуратурата е органът с най-радикална промяна, въпреки нашите възражения. Не е ясно дали Конституционният съд по-скоро ще разреши този щекотлив въпрос, който създава драматизъм. В момента прокуратурата няма друг изход, освен да иска тази промяна да бъде извършена. Поставихте ни в ситуация да търсим възможност как да работим и заради това припознаваме във внесените изменения възможност да работим“, заяви Каракашева.

След тази дискусия правната комисия „възкреси“ Пленума на ВСС, който иначе не съществува в Конституцията.

 

49
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Смях в залата!
Смях в залата!
01 февруари 2024 14:10
Гост

Правовата държава на Христо Иванов, хахаахах искам да видя сега Правосъдие за всеки, които лансираха ПП–ДБ какво мислят за промяна с преходни и заключителни разпоредби на НПК на Конституцията, макар и временно и харесва ли им така правовата държава и разаделението на властите, все пак техните хора са на власт „реформаторите’ им и те все се слагат, пародия, на пародията е всичко!

Малейййй
Малейййй
01 февруари 2024 13:54
Гост

Идиотите освен идиотщини друго не могат да „измислят“!

b.m.
b.m.
01 февруари 2024 12:33
Гост

Нищо не е възкресено. Поправете заглавието. И второкурсниците в ЮФ знаят, че след като КРБ не е уредила орган на която и да е от разделените власти, със закон не може да се създава такъв. И да има такава норма, прилага се КРБ заради прякото действие на конституционните норми. Така че пленум няма и ако главанаците -членове на съвета решат да заседават в пленум, да си подават оставките заради липса на елементарни професионални качества.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 13:22
Гост

дрън-дрън. В законът за държавния бюджет / приет след промените в Конституцията/ е записано, че първостепенен разпоредител с бюджетни средства на съдебната система е ВСС, а в преходните му разпоредби дори пише, че е Пленума на ВСС. Така е още в стотина закона, които не са променени, вкл. и ЗСВ. И ако следваме тази логика с какви средства ще оперират двата съвета? С никакви. Просто депутатите направиха огромна глупост, гласувайки промените в Конституцията да не уредят правоприемство или поне да уредят правосубектността на стария ВСС. И сега, за да излезат от тъпата ситуация, която сами създадоха си измислиха в преходни… Покажи целия коментар »

b.m.
b.m.
01 февруари 2024 14:01
Гост

Ами отговора на въпроса е ясен: всички закони, приети след ЗИД на КРБ, в частта, в която говорят за пленум, не са породили действие, не се прилагат поради това, че се прилат директно конст.норми. Казус от 2-ри курс на ЮФ.

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 14:26
Гост

е, хубаво, де! Кой и с какви пари ще плати тока в съдебната сграда?

Анонимен
Анонимен
01 февруари 2024 6:52
Гост

Много е важно за лекс да напише какво била казала Дишева. А като каква точно се е явила вчера на това заседаниие не е ясно. Като независим самостоятелен неуправляем ракетен снаряд, ли? Малко прекалявате.

До къде е стигнало копането на дъното?
До къде е стигнало копането на дъното?
01 февруари 2024 10:58
Гост

ЛЕКС и Дневник единодушно са се хванали за клюките в комисия.

„предупредиха многократно всички от опозицията – „Има такъв народ“, „Възраждане“ и Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет, която присъства на заседанието в лично качество.“ – https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2024/01/31/4582639_deputati_vurnaha_sus_zakon_plenuma_na_sudebniia_suvet/

Didier
Didier
31 януари 2024 20:46
Гост

Здравейте г-н/г-жо

Аз съм индивидуален финансов експерт, който мога да ви дам бърз заем, вариращ от €2000 до €10,000,000 при лихва от 2% с условия, които ще улеснят живота ви.

Така че, ако имате нужда, не се колебайте да се свържете с нас по имейл:

Имейл: didierdf93 @gmail.com

Имейл: didierdf93 @gmail.com

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 19:55
Гост

Когато манията за величие и претенциите за уникалност, непогрешимост и свръхквалификация се сблъскат челно с некадърността, некомпетентността и безотговорността… Всичкото дупедат от ППДБ трябва да бъде поставено под пълно запрещение!!!

Смехурко
Смехурко
31 януари 2024 19:45
Гост

Хм, гледам ЛЕКС и Дневник единодушно са се хванали за найстия косъм от опашката на ЗИД на ЗСВ и клюките в комисия. Той пък още го няма в правния мир. Може само да се съди до къде е стигнало копането на дъното.
В правния мир вече е за обсъждане ЗИД на НК. За него обаче пълна тишина. Що така бре?
За любознателните:
https://justice.government.bg/home/index/943238a7-80f0-41ae-9a4d-c6e035612e5e
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8117

Лена толкова си може
Лена толкова си може
31 януари 2024 19:14
Гост

Кoгато гласуват това велико творение и в зала – през ПЗР на НПК да съзаваш орган, който си закрил преди месец с промени в Конституцията, Президентът трябва незабавно да го атакува в КС. Просто за пореден път му вдигат топката за гол от воле и от другия край на терена.

Позор
Позор
31 януари 2024 18:37
Гост

Великите промени в Конституцията се спихнаха за три седмици. Пълен цирк и юридичека немощ. Христо Иванов, Надето, Славов – вие сте пълен резил. А набедените за млади и завършили западни университети „юристи“ на ПП и ДБ да си върнат дипломите за вторични суровини.

Ad nauseam
Ad nauseam
31 януари 2024 18:06
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 17:58
Гост

Недоумявам защо цялото магистратско съсловие не е на улицата да протестира срещу този скандал? Какви решения ще взима орган, чието съществуване противоречи на конституцията? Толкова ли ги е страх всички от едно дебело момче в парламента, че ще приемат тотална незаконност на всички решения на несъществуващото ВСС???

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 18:01
Гост

Или може би целта на законодателя е да си подсигури съществуването на ВСС, след като промените в конституцията бъдат обявени за противоконституционни от КС??????????

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 18:07
Гост

И това е вариант.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 17:54
Гост

Ама днес Дишева беше достойна в Парламента.! Възраждане да си я приберат при тях като Ченалова! Лика- прилика. Ама и те не я искат за съжаление на всички останали, които се чудят как да я шкартират надалеч.

Жан Валжан
Жан Валжан
31 януари 2024 17:49
Гост

„Законодатели“?

Тотални боклуци и некадърници!!!

Голям срам за законотворците
Голям срам за законотворците
31 януари 2024 16:34
Гост

Аз мисля, че Христо Иванов трябва да си разпусне партията, защото нейната основан цел е изпълнена. Конституцитя и главният прокурор са осакатени , кашите теъпрва ще излизат на повърхостта. Идеите на Христо Иванов се изпълниха и сега някой трябва да ги оправя, но централният въпрос или въпроси са на чии гръб???? на прокуроските и съдийските гърбовели и дали гражданите са доволни в крайна сметка от постигнатото. А то се вижда още в началото, просто всичко е блокирало и не може да се мръдне и работи, т.е обществото и гражданите няма да получат така жадуваното правосъдие и справедливост

бившото педи Б. Велч
бившото педи Б. Велч
31 януари 2024 16:32
Гост

Тези видни конституционалисти да сформират една рота и в пълно бойно снаряжение немедленно на украинския фронт – да воюват за евроатлантическите ценности. Командир на ротата – генерал Гном. Политкомисар – Ристо Мазния Бойкикев. Помполит – Наско Уйгуреца. Медсестра – Натка Минетчук и так далее

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 16:09
Гост

Ех, Барни! Къде си? Беше си направо титан на фона на тези идиотизми! Ние му се смеехме, но на какво се натресохме! Признавам си, не бяхме прави! Публично моля за извинение! Та неговата конституция си беше цвете пред тези изменения!

Оставки Оставки трябват
Оставки Оставки трябват
31 януари 2024 16:08
Гост

Редно е сега тези, които сътвориха тези промени на коляно да излязат и да се извинят на всички. Първи трябва да са Христо Иванов и Министъра Славов. Те гарантираха, а Боко и Пеевски им услужиха с гласовете си. Така ще и тук каша и ремонт на ремонта. Според мен трябва задължителни оставки от министъра Славов и Христо Иванов. Все пак някой трябва да понесе някаква отговорност. Поне тази, т. нар. политическа отговрност понесат за тази каша.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 15:43
Гост

Законодателна немощ – това е причината да не се сложат преходни разпоредби в промените на Конституцията за действащия ВСС. И сега с очевидно противоконституционни законови разпоредби ще уреждат дейността на закрития с конституцията пленум. Нека депутати, дори невлизали в съдебна зала и незнаещи право, да не се занимават със законодателна дейност!

Мирча Кришан
Мирча Кришан
31 януари 2024 17:51
Гост

Не „немощ“, а ИМПОТЕНТНОСТ!

От пусто в празно
От пусто в празно
31 януари 2024 15:06
Гост

Пишат, бришат – файда йок…

Офчу Гуведуф
Офчу Гуведуф
31 януари 2024 12:38
Гост

С преходна разпоредба на НПК отменят Конституцията. Това е юридическото творчество на тримата министри на правосъдието: Бойкикев Коминтерната, Натка Минета и Атъ. Славов Уйгуреца. Пази Боже сляпо да прогледа.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 12:12
Гост

По ЗНА тълкуването от НС не се ли правеше с нарочен акт за тълкуване, а не с промяна в ПЗР на НПК да дописват стария ЗСВ, който ще го отменят скоро и да добавят несъществуващи по Конституция органи??? Какво е това чудо? Правото го направиха пълен мармалад

Защо закриха спец правосъдието?
Защо закриха спец правосъдието?
31 януари 2024 11:52
Гост

Или „Кадры решают всё“ ???
Сталинизъм ???

Проектът за ЗИД на НК:
„Създаване на нова глава „Тероризъм“ в НК и по-високи санкции за юридически лица в ЗАНН предлага Министерството на правосъдието…
За първи път се регламентира възможността за образуване на производство за реализация на отговорността на юридическото лице в случаите, когато то е създадено или използвано за тероризъм, изпиране на пари или за престъпление, извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.“ – https://justice.government.bg/home/index/943238a7-80f0-41ae-9a4d-c6e035612e5e

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 11:40
Гост

Трогателно.Автентичното тълкуване на КРБ се извършва по определен ред.Или както се казва в едно решение на КС, постановено по време, по което един от вносителите на законопроекта може би не е бил роден, „Посочените разпоредби съдържат задължително тълкуване на конституционни разпоредби. Такова задължително тълкуване на Конституцията дава Конституционният съд съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за Конституционен съд. Тълкуване на конституционни текстове може да се направи в процеса на правоприлагане на съдебни и административни органи; тълкуване на общо основание е възможност и в правната теория. Не може да… Покажи целия коментар »

Същината я няма тук!
Същината я няма тук!
31 януари 2024 10:36
Гост

„Проектът /за ЗИД на НК/ има за цел да изпълни препоръките в Доклада от Петия оценителен кръг на MONEYVAL (Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа) от 18 май 2022 г. Постига се и пълноценно съответствие на българския наказателен закон с всички действащи международни и европейски актове в областта на тероризма и изпирането на пари. …“

В ЛЕКС – нищо по тази част от темата. Съдебен сайт ли? Агитпроп, пар екселанс.

Смях в залата!
Смях в залата!
31 януари 2024 11:32
Гост

Като знам как постигат съответствие сегашните „законотворци“ по-добре да се прекръсти човек, цялата им пропаганда се вирееше около един консултативен орган на Съвета на Европа, те им били казали и накрая и те ги разцепиха от критики, и още по-лошото е, че това, което направиха с нищо не допринася за подобряване на съдебната система, така че тези препоръки са силно казано нещо съществено, а да не говорим да променяш през преходни и заключителни разпоредби основен закон, всеки просто без коментар! Ще противодействат на тероризма освен да ти стане смешно друго не виждам какво може!

Ами
Ами
31 януари 2024 9:58
Гост

Правото не е за курви и простаци.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 11:31
Гост

Е да, ама сега законите се пишат точно от такива

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 9:33
Гост

Напълно противоконституционно е това! Но като гледам кои са предложителите, всичките кръгли нули като юристи.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 9:12
Гост

В КРБ пленум на ВСС няма, но няма и забрана за общи заседания на двете колегии.

А основното в измененията е записването на неписаните досега правила за това, че служебните правителства провеждат избори, а не сключват дългосрочни договори, ангажиращи страната.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 12:09
Гост

Какви глупости пишеш бе? Нямало забрана за общи заседания на двете колегии!! Това не ти е частно право, където да важи принципа „това, което не е забранено, е разрешено“, тук действат съвсем други ПРАВИЛА! УЧАТ СЕ В ПЪРВИ И ВТОРИ КУРС!
И е крайно време даги научите най-.накрай!
ЙОРИЗТИ!~!

.....
.....
31 януари 2024 9:08
Гост

Не си спомням за по-голямо погазване на КРБ. Тук даже не става за възкресяване, а за орган, който го няма в КРБ. Там пише съвсем друго
И сега онези клети създания- членовете на съвета, ще трябва да мислят дали отново да заседават в пленум- орган, който го няма по КРБ и в която даже пише съвсем друго.
Няма по-грандиозен политически скандал от създателите на съдебната реформа. Едва ли са толкова глупави, че да не съзнават какво са направили.
Питам се- каква е цената за това престъпление към КРБ.
За ДБ и ПП говоря.

Hells kitchen !
Hells kitchen !
31 януари 2024 9:03
Гост

Като разбъркваш една каша, става по-голяма каша…

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 8:58
Гост

Бай Боян се връща на бял кон!
Ура!
Щерката скача от радост във ВКС

ПП (Прах за пране)
ПП (Прах за пране)
31 януари 2024 8:50
Гост

Съдебна реформа ала Киро Простото и Лена Парапета:

1. Махаме ВСС, но не го махаме и го възкресяваме
2. Трябва ни нов ВСС, но не ни трябва и ще си стои стария състав до второ пришествие
3. Ще попълним ВСС с нови членове някой ден. Евентуално. Може би…
4. Премахваме политическата зависимост на ВСС, като… правим политическата квота за назначаване на членовете му абсолютно мнозинство и слагаме там наши хора с ДПС.

Клета клетос
Клета клетос
31 януари 2024 8:44
Гост

Само преди месец цялото юридическо съсловие им казваше на великите конституционопроменители, че забъркват каша с ВСС. Но те твърдяха, че са извор на божията мъдрост и няма никакъв проблем. Сега, понеже бавно стоплят, защото са с по два петъка стаж като юристи, измислили поредната простотия. Ама с набедени юристи като Бузанчо Стоев, Мамин Никола, Миро Елена, Пешо Резервата в София и подобни – толкова

Проскубания бухал
Проскубания бухал
31 януари 2024 8:37
Гост

Сглобката продължава практиките отпреди „революцията срещу системата“ като не променя кадровия състав на важни държавни органи или просто не искат да си признаят, че когато им трябва намират по спешност мнозинство от 2/3 за конституционни съдии, ама иначе не е толкова лесно – все пак се иска акъл да промениш из основи законите.

П.С. Чакам Андрешко Гошков да се възмути открито срещу тези порочни практики на ППДБ, за да компенсира мълчанието си във връзка с опорочената бърза процедура при избора на Дуловска и Чернобелков. Принципите над всичко, нали така?

Смях в залата!
Смях в залата!
31 януари 2024 8:35
Гост

ХАХахахахахаааааххахаахахаха, е добре защо не го направиха като изменяха Конституцията, тези хора са пародия на юристи, жалко е за всички, които са се доказали, работят и са наистина добри юристи, тези да са им законотворци! A kaквo шоу ще е на парламентарната квота и как бацко и делян ще изиграят Христо Иванов какт се е наточил за прокуратурата!

ПП са юридическите наследници на Барни Ръбъла
ПП са юридическите наследници на Барни Ръбъла
31 януари 2024 8:30
Гост

ПП станаха 100% копие на уж най-големите си врагове от ДПС и ГЕРБ. СъдебнаТА реформа не изтрая и седмици и по-най изпитаните ЙОридически техники се прави противоконституционен опит за замазване на проблема. Жалки сте!

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 8:19
Гост

В тоя парламент кой от кой е “по-умен”

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 7:54
Гост

чрез ПЗР на НПК, класика в жанра, дерзайте нови гербаджии

безумие
безумие
31 януари 2024 7:43
Гост

Уважаеми, гении на законотворчеството, подобна разпоредба трябваше да вкарате в ЗИД на КРБ, а не в ПЗР на ЗИД на НПК. Тя няма да се явява противна на Конституцията само ако е в самата Конституция. Сега обаче в КРБ Пленум НЯМА, вари го, печи го – НЯМА. И хоп в ЗСВ чрез НПК той възкръсна един месец след влизането в сила на измененията в КРБ като съши феникс. Просто безумие.

Анонимен
Анонимен
31 януари 2024 7:33
Гост

Хахаха, че това е напълно противоконституционно, как им го родиха главите!