Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен касационен съд (ВКС)

Адвокатурата: Погасителната давност не се прекъсва от изпълнително действие след настъпила перемпция

Погасителната давност не се прекъсва от поискано или извършено изпълнително действие по изпълнително дело, за което е настъпила перемпция. Това…

Ново тълкувателно решение

ВКС постанови как прокурорът прекратява производството, когато престъплението е от частен характер

Какво трябва да съдържа постановлението, с което прокурорът прекратява наказателното производство, след като установи, че престъплението е от частен характер…

В първо съвместно тълкувателно дело за годината

ВКС и ВАС решават за правото на юридическите лица да получат обезщетение за неимуществени вреди

Допуска ли обективното ни материално право присъждане обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица? Произтича ли тази възможност…

В ново тълкувателно дело

ВКС решава: Намалява ли се обезщетението за неимуществени вреди от трудова злополука с платеното от НОИ

„При определяне размера на дължимата от работодателя разлика съгласно чл. 200, ал. 3 КТ, следва ли и обезщетението за неимуществените…

Върховните и градските съдии се разминаха за личния фалит

ВКС отправи критики, но оцени проекта положително. СГС предупреди за сериозни проблеми и поиска преосмисляне на основни постановки

Върховните и градските съдии се разминаха в оценката си за предложенията в проекта на Закон за несъстоятелност на физическите лица…

Хроники

ВКС и ВАС няма да решават за спирането на дело заради преюдициално запитване от друг съд

Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) отклониха искането да приемат съвместно тълкувателно…