Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Върховен касационен съд (ВКС)

Ново тълкувателно решение на ВКС:

Когато апелативният съд потвърди преграждащо определение на въззивен окръжен съд, няма касация

Когато окръжният съд действа като въззивна инстанция и постанови определение или разпореждане, което прегражда развитието на делото, и апелативният съд…

ВКС и ВАС решават в тълкувателно дело:

Наказва ли се с отнемане на книжката шофьор, чиято кола без той да знае е дерегистрирана, защото няма „Гражданска отговорност“

Образувано е и съвместно тълкувателно дело за отговорността по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове

Наказва ли се и с отнемане на книжката за от 6 до 12 месеца шофьор, чиято кола е със служебно прекратена регистрация…

Върховният касационен съд:

Нотариусът не търси на местоработата, за да връчи уведомление за предсрочна изискуемост на банков кредит

Когато по договор с банката длъжникът е посочил адрес за кореспонденция и се задължил да я уведомява при промяната му,…

Адвокатурата предлага на ВКС нов подход при доказването на пропуснатите ползи

Защо трябва да бъдат изоставени принципните постановки в тълкувателно решение №3/2012 г. на ОСГТК, обяснява Висшият адвокатски съвет

Върховният касационен съд (ВКС) да обяви за загубило сила тълкуването си от 2012 г. за доказването на пропуснатите ползи при…