Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) установиха, че нямат противоречива практика за това дали поръчителят трябва да е изплатил целия дълг, за да може да предяви регресен иск за платеното срещу главния длъжник и от кога тече давността за това, когато погасяването става на вноски (пълния текст на определението виж тук).

Затова върховните съдии единодушно отклониха искането на трима свои колеги да постановят тълкувателно решение по следните два въпроса:

„1.При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, необходимо ли е за възникване на регресни права между солидарните длъжници, в т.ч. между поръчителя (за платеното от него) и главния длъжник, да бъде погасен целият дълг или е достатъчно да е изплатена част от общото задължение?

2.Кой е началният момент, от който започва да тече давност за вземанията по договор за банков кредит, при уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, в отношенията между солидарните длъжници, в т.ч. между поръчителя (за платеното от него) и главния длъжник?“.

Както „Лекс“ писа, върховните съдии Василка Илиева, Борис Илиев и Ерик Василев поискаха те да бъдат присъединени към питането, заради което беше образувано тълкувателното дело за началния срок на давността на вноските по кредит – №3/2023 г. на Гражданската и Търговската колегии на ВКС (повече за искането на тримата върховни съдии виж тук).

Двете колегии са анализирали представената от колегите им практика на ВКС и са заключили, че тя всъщност не съдържа противоречиви разрешения нито за това дали е необходимо поръчителят да е платил целия дълг, за да предяви регресния си иск, нито за момента, от който тече давността за това, когато погасяването става на вноски.

В определението, с което се отклонява искането за постановяване на тълкувателно решение, първо се анализират две решения – от 1959 г. и от 2016 г., посочени от съдиите Илиева, Илиев и Василев.

„…в нито едно от посочените решения (доколкото изобщо може да се приеме, че решение № 74 от 01.07.1959 г. по гр.д.№ 51/1959 г., постановено от ОСГК на ВС формира противоречива практика по смисъла на чл.292 ГПК) не е обсъждано дали е налице погасяване на целия дълг или на част от него и от кого, и кога е било извършено погасяването. В решенията не се съдържат изводи, че необходима предпоставка за възникването на регресните права на поръчителя срещу главния длъжник, е погасяване на целия дълг към кредитора (от поръчителя и/или от главния длъжник), респективно, че регресно право на поръчителя срещу главния длъжник по отношение на заплатена от поръчителя част от задължението, не може да възникне, преди дългът към кредитора да бъде погасен изцяло“, посочват двете колегии.

И подчертават, че от мотивите на двата акта не може да се приеме и имплицитен извод в тази насока.

„Напротив – изрично е посочено, че поръчителят придобива правото да събере от длъжника онова, което е изплатил срещу задължението на същия към кредитора, като вземането на поръчителя винаги има за свое основание изпълнението на чуждо задължение. Размерът му обхваща само действително заплатеното от поръчителя и възниква в момента, когато поръчителят е изпълнил задълженията на длъжника към кредитора (което и да е от задълженията, а не на всички задължения, вкл. и при суброгирането на поръчителя в правата на кредитора)“, се обяснява в определението.

За останалите актове, цитирани в искането за приемане на тълкувателно решение, Гражданската и Търговската колегии изтъкват, че техен предмет не са спорове, свързани с поръчителството, а са във връзка с други солидарни задължения.

„…предвид различието в законовата регламентация на поръчителството и общата уредба на солидарността (която уредба е приложима спрямо поръчителството, доколкото няма специални правила), в частност различието в правното положение на поръчителя и на солидарния съдлъжник, формираните правни становища в цитираните в определението по чл.292 ГПК решения, не обосновават наличие на противоречива практика по първия от въпросите“, заявяват върховните съдии.

Що се отнася до това кой е моментът, от който започва да тече давностният срок за регресните вземания за главница по погасителни вноски по договор за банков кредит, в определението на тричленния състав на ВКС се сочеше, че в решение от 2020 г. на състав на Търговската колегия е прието, че „началният момент, от който започва да тече давностният срок за регресните вземания за главница по погасителни вноски за банков кредит, е моментът на изискуемостта на съответната вноска“. Двете колегии обаче са установили, че цитирането е неточно и във въпросното решение думата „регресните“ не съществува.

Те коментират серия от решения на различни състави на ВКС, в които се посочва, че по отношение на кредитора поръчителят отговаря за чуждо задължение и затова, ако плати, има регрес срещу длъжника за всичко, което е платил със законната лихва от деня на плащането. „Поръчител, който заплати дълга, придобива вземания срещу длъжника. При частично изпълнение регресните права на поръчителя няма да бъдат в пълен обем. Регресното вземане на поръчителя спрямо длъжника по главния дълг възниква с първото извършено плащане. От този момент той става кредитор на длъжника на лично основание за свое вземане“, приема в практиката си ВКС и Гражданската и Търговската колегии не са установили актове, в които се сочи нещо различно.

След отклоняването на двата въпроса, предмет на тълкувателно дело №3/2023 г. остава първоначалният, заради който беше образувано: „При уговорено погасяване на главното задължение на отделни погасителни вноски с различни падежи, откога тече съгласно чл. 114 ЗЗД давностният срок за главницата и/или за възнаградителните лихви – от датата на падежа за всяка вноска или от настъпване на изискуемостта на целия дълг, включително в хипотеза на предсрочна изискуемост?“ (повече за него и за развитието на практиката виж тук и тук).

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
allon
allon
31 май 2024 15:30
Гост

Good Article….. Visit us

PaulaFox
PaulaFox
16 декември 2023 13:57
Гост

🍓Здравейте) Аз съм на 23 години и се казвам Паула) Аз съм млад, амбициозен еротичен модел 18+) Обичам да правя голи снимки) Моля, разгледайте, оценете работата ми на линка ➤ https://da.gd/id383096

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 декември 2023 8:44
Гост

Лекс, айде дайте някоя интересна статия де, принуждавате ме да чета стари разработки на проф. Русчев, смилете се над Бухала, докарвате му излишен стрес.

Чавдар
Чавдар
14 декември 2023 22:05
Гост

Не виждам да има противоречива практика. Защо е това искане?

Стареца
Стареца
14 декември 2023 21:18
Гост
Анонимен
Анонимен
14 декември 2023 18:00
Гост

Добре, а за давността между кредитора и кредитополучателя кога?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 декември 2023 16:22
Гост

Пак се изнизаха по терлици без да дадат категоричен отговор на въпростите, ама нали идват празници, за какво им е да се главоболят излишно.

Щерев
Щерев
14 декември 2023 22:06
Гост

Да! Имат си приоритети хората.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 декември 2023 8:41
Гост

Ново име на ВКС – Върховна касационна скатавка.

123
123
14 декември 2023 16:06
Гост

Важното е да се пита.

Филип
Филип
14 декември 2023 22:12
Гост

Да тече тълкувателната дейност.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2023 15:18
Гост

Страхотно

Симо
Симо
14 декември 2023 22:13
Гост

Стеахотно измъкване.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2023 15:17
Гост

Добър анализ

Анонимен
Анонимен
14 декември 2023 15:16
Гост

Да се надяваме, че това ще разреши въпроси

Анонимен
Анонимен
14 декември 2023 15:16
Гост

Похвално

Лишев
Лишев
14 декември 2023 15:15
Гост

Еми щом казват. Не е зле

Кеаси
Кеаси
14 декември 2023 22:14
Гост

Добра обосновка.

Пашов
Пашов
14 декември 2023 15:15
Гост

Добре