Този, който излъчва множество музикални произведения в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, извършва едно нарушение. Това постановиха Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховният административен съд (ВАС) и сложиха край на практиката да се налага административна санкция за всяка отделна песен.

В съвместно тълкувателно постановление (пълния му текст виж тук) те приеха: „Който в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права използва чрез публично изпълнение на запис повече от едно музикално произведение, включително и когато използването е без необходимото по закон съгласие, извършва едно административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП и разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН не намира приложение при квалификацията на деянието“.

ВКС и ВАС бяха сезирани, че за противоречива практика на съдилищата от служебния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов, който е бил уведомен за проблема от министъра на културата (повече за противоречията в практиката виж тук).

Според тълкуваната разпоредба от ЗАПСПчл. 97, ал. 1, т. 5, който в нарушение на този закон използва „чрез публично изпълнение на запис произведения, записани изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения, радиопрограми или телевизионни програми“, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. или с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. (когато нарушителят е ЕТ или юридическо лице).

Типичен пример за нарушението е, когато заведения пускат записи на песни, без да са уредили правата за това.

„…тази норма (в алтернативата на публично изпълнение на записани музикални произведения) регламентира състав на административно нарушение, чието изпълнително деяние се състои в нарушаване на законовия режим на дейността по използване на записани музикални произведения чрез публичното им изпълнение, при което се осъществява достъп до записа на произведението от неограничен кръг лица, които присъстват на мястото на неговото изпълнение (за разлика от публичното съобщаване, което не изисква лично присъствие на публиката)“, обясняват върховните съдии.

В тълкувателното постановление се подчертава, че чл. 97, ал. 1, т. 5 защитава „обществените отношения, предмет на уреждане от закона, срещу действия по неправомерно използване на записани музикални произведения, в нарушение на законовия режим за тяхното публично изпълнение“, а не дава защита на използването чрез публично изпълнение на запис на конкретно музикално произведение без съгласието на автора или носителя на сродното на авторското право като техни имуществени права. И се изтъква, че „нарушение на разпоредбите на този закон“ включва, но не се изчерпва с липсата на съгласие от носителите на права. Освен това ВКС и ВАС посочват, че в случая става дума за защита на вече разгласени произведения.

Върховните съдии анализират понятието „публично изпълнение“, което няма легална дефиниция. И сочат, че „публично изпълнение“ е налице, когато музикалното произведение се представя пред публика на живо или на запис и изпълнението се извършва по начин, даващ възможност произведението да бъде възприето от неограничен брой лица.

„Съобразяването на тази регламентация на използване на защитени интелектуални права при анализа на фактическия състав на разпоредбата на чл. 97, ал. 1, т. 5 от ЗАПСП води до извода, че когато едно лице използва чрез публично изпълнение на запис две или повече музикални произведения, които са защитени обекти от ЗАПСП, без да е получило съгласие от носителите на права по въведения в закона ред и/или в нарушение на нормативните изискванията на ЗАПСП, относими към тази форма на използване (под формата на публично изпълнение на запис), извършва едно, а не няколко отделни административни нарушения. Това е така, защото предмет на нарушение, подлежащо на санкциониране съгласно цитирания текст от закона, е неразрешеното (в нарушение на ЗАПСП) действие по използване на защитени от закона записи на авторски музикални произведения, които се изпълняват публично и могат да бъдат самостоятелен обект и на сродни на авторското права, а не самото публично изпълнение на конкретна музикална творба или творби без надлежно разрешение от оправомощените за това лица, заявяват ВКС и ВАС.

И заключват, че при тази регламентация на формата на изпълнителното деяние, чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания (в който е въведен принципът, че когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях) не намира приложение.

В тълкувателното постановление се напомня, че защитата за неправомерно използване на обекти на авторското или сродните му права без съгласието на техния автор или носител е наказателноправна – чл. 172а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
uno online
uno online
21 март 2024 10:28
Гост

It’s amazing! Your article is very good and very useful to us! Thank you so much for taking the time to share with us! Have a good time with uno online free.

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 23:06
Гост

Що “народ” “изгоря” досега… 🙂

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 20:16
Гост

До автора- заключвам- превъртам ключа в ключалката , така че вратата да не се отваря
Заключавам – правя заключение
В случая върховните съдии не заключват, а заключават
Език мой, враг мой

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 20:07
Гост

Това значи, че и вредите , претендирани по исков ред от господин Заки ще се присъждат в минимален размер като да едно нарушение- 500 лева!Приемам изцяло, време беше!

Ники
Ники
20 март 2024 19:06
Гост

Логично. Все пак защитата за неправомерно използване на обекти на авторското или сродните му права без съгласието на техния автор или носител е наказателноправна .

Мохаил
Мохаил
20 март 2024 19:02
Гост

Мъдро решение!

Лозан
Лозан
20 март 2024 19:04
Гост

Спорно! Поне уеднаквиха практиката.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
20 март 2024 18:24
Гост

Решението става, все пак санкцията е между 2к и 20 к, така че има поле за индивидуализирането му.

Дали данъкоплатеца не си плати за песните?
Дали данъкоплатеца не си плати за песните?
20 март 2024 17:54
Гост

ВЪПРОС: След като данъкоплатеца ще плаща пенсии на естрадните певци, без те да имат нужния стаж за пенсия, дали това не значи, че всеки може да пуска когато си иска песните на пенсионираните не по каналния ред, защото си е платил, чрез отпуснатите пенсии, плащаните хонорари до 1989г-отделно? Защото архивът на концертна дирекция НЕ е изчезнал, Не е изгорял, НЕ е изгубен, Не е наводнен. Архивът е напълно наличен, но този архив не помага за пенсионирането на певците, защото свободните професии сами е трябвало да се осигуряват, чрез ежемесечни осигурителни вноски, надлежно вписани в осигурителната книжка. Или искат и авторски… Покажи целия коментар »

Antonov
Antonov
20 март 2024 15:59
Гост

А така

Марина
Марина
20 март 2024 15:59
Гост

Защо не питат музикантите и специалистите, а гадаят, не мога да разбера

Дали данъкоплатеца не си плати за песните?
Дали данъкоплатеца не си плати за песните?
20 март 2024 17:58
Гост

Абе те музикантите говориха,че архивът на концертна дирекция е изгорял, наводнен, изобщо е изгубен поради потоп, а се оказа,че нито пожар, нито наводнение, нито потоп е имало. Архивът е наличен.

Питам-като данъкоплатецът ще плаща пенсии, ще бъде ли записано в закона,че всеки пенсиониран, без оглед на платени осигуровки неговата музика може да бъде свободно пускана от данъкоплатеца?

Или и пенсии, и авторски права в добавка-и двете? Нищо,че данъкоплатеца си е платил -и с хонорарите, и с пенсиите-без оглед плащането на осигуровки.

Ето къде е архивът на концертна дирекция https://www.ploshtadslaveikov.com/po-sledite-na-izgorelite-navodneni-dokumenti-za-trudov-stazh-na-estradata/

Бобев
Бобев
20 март 2024 15:58
Гост

Българина е тарикат човек. По-добре да го глобяват за всяко излъчване на крадена песен, а не да се тарикати да си плати един път глобата и да си пуска песента стотици пъти

И пенсии, и авторски права-две в едно
И пенсии, и авторски права-две в едно
20 март 2024 18:03
Гост

Така де-тарикатско е, когато 30 години беше повтаряно,че архивът на концертна дирекция е изгорял. Но архивът не е изгорял, а е на 100 процента наличен. Защо да се плаща за песните на певци, за които данъкоплатецът е платил с данъците си -като им е отпусната пожизнена пенсия, не по реда на КОО? Пенсиите бяха отпуснати ,след многократкото повтаряне на лъжата,че авхивът на концертна дирекция е изгорял. Но пожар не е имало, архивът е наличен изцяло: https://www.ploshtadslaveikov.com/po-sledite-na-izgorelite-navodneni-dokumenti-za-trudov-stazh-na-estradata/

Николов
Николов
20 март 2024 15:58
Гост

Има резон.

Андриана
Андриана
20 март 2024 15:57
Гост

Е така де. Ти си откраднал едно нещо, а това, че го ползваш десетки пъти си е пак едно нарушение

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 15:57
Гост

Малеее това е много тегаво

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 15:57
Гост

Едно или петдесет е все тая. Нарушението си е нарушение

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 15:56
Гост

Сложно е щом заговорим за тези неща

Филип
Филип
20 март 2024 19:02
Гост

Kое точно му е сложно?

Анонимен
Анонимен
20 март 2024 15:56
Гост

Тука да си коментират специалистите. Това с авторските права и сродните им е много щекотлива тема