Заплатите на магистратите и служителите да се увеличат с 15% от 1 април , а тези на младшите съдии, младшите прокурори и младшите следователи – с 16% от 1 януари тази година. Това реши днес Висшият съдебен съвет. Предвижда се и ръст на парите за ранг.

С тази актуализация основните възнаграждения на върховните съдии и прокурори и следователите от Националната следствена служба стават 6914 лв. при сегашните 6012 лв.

Магистратите на апелативно ниво ще получават 5720 лв. (сега 4974 лв.), съдиите и прокурорите в столицата ще вземат 5115 лв. (4448 лв.), а възнаграждението на колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури става 4729 лв. (4112 лв.).

Заплатите на магистратите от Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура ще бъдат 4154 лв., вместо сегашните 3612 лв., а на колегите им от страната – 3731 лв. при 3244 лв.

Възнагражденията на младшите магистрати се увеличават с 16% от 1 януари и те вече ще получават 3471 лв., досега вземаха 2992 лв. В проекта за бюджет на съдебната власт за 2023 г. ВСС беше предвидил ръст на техните заплати с 15.6%.

Освен основните възнаграждения, има увеличение и на парите за ранг.

За първи ранг магистратите ще получават 360 лв. вместо 310 лв., за втори – 500 лв. при 430 лв. сега, а за трети – 570 лв. вместо 490 лв.

При служителите има пет ранга, като най-високият е първи. В момента за него те получават 300 лв., а сега ще вземат 345 лв. Парите за втори ранг вече ще са 270 лв. при 230 лв. сега, за трети ранг – 180 лв. вместо 160 лв., за четвърти – 130 лв. при 110 лв. сега, а за пети – 75 лв. вместо 60 лева.

15-процентният ръст на заплатите не е този, който предвиди ВСС в проекта си за бюджет за тази година, където заложи 20%. Основният аргумент за това е високата инфлация.

Народното събрание обаче подкрепи предложението на Министерството на финансите и прие по-нисък размер на съдебния бюджет. ВСС поиска 1 192 646 000 лв., но депутатите дадоха 1 087 529 000 лв., каквито средства беше предвидил финансовият министър Асен Василев.

При обсъждане на предложението на Василев, кадровиците посочиха, че заложените от МФ средства ще стигнат за увеличение на заплатите с 10% и то от 1 април 2023 г., а не както ВСС иска – от 1 януари т.г. (виж още тук).

Освен увеличението на заплатите, ВСС днес реши да се изплати разликата в парите за облекло на служителите. По закон служителите получават до две средномесечни заплати в бюджетната сфера. През март ВСС определи служителите да получат 3085 лв. за облекло, което представлява 78% от пълния размер – 3938 лв. Тогава кадровиците заявиха, че разликата от 853 лв. ще им бъде изплатена след приемането на бюджета за 2023 г.

Днес стана ясно, че средства има и ВСС указа на административните ръководители да изплатят въпросната разлика от 853 лв. на служителите.

Наред с това има и близо 27.5 млн. лева за изплащане на допълнителни възнаграждения за натовареност (чл. 233, ал. 6 от ЗСВ).

След като Пленумът на ВСС гласува увеличението на заплатите, двете колегии се събраха извънредно, за да одобрят класификаторите на длъжностите в администрацията на съдилищата и прокуратурата с новите възнаграждения.

В Съдийската колегия отново беше поставен въпросът за заплатите на деловодителите и секретарите. Олга Керелска отбеляза, че те продължават да бъдат ниски в сравнение с някои други, например тази на съдебния администратор.

С 15% ръст деловодителите и секретарите ще получават 1466 лв., което е малко, стана ясно от думите на Керелска. Тя призова увеличението да не бъде еднакво за всички, а да се подходи персонално и заплатите на тези служители да се „вдигнат“ още. „Всички знаем колко са важни за нашата работа“, каза тя.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков се съгласи с нея, като допълни, че възнагражденията на деловодителите и секретарите са много изостанали и ВСС трябва да търси други опции за увеличение в рамките на бюджета.

Що се отнася до съдебните администратори, той заяви, че техните заплати са определени в Закона за съдебната власт и са 80% от възнаграждението на съдия в съответния съд.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който е и председател на бюджетната комисия, на свой ред заяви, че всичко е обвързано със заплатите на главния секретар и съдебния администратор, чиито възнаграждения са определени в ЗСВ. Той добави, че за 2023 г. съдебната власт е получила бюджет със 105 млн. лева по-малко, отколкото заложи ВСС. Магдалинчев каза още, че с днешния ръст ще се увеличи и базата, която ще послужи за актуализация на заплатите за 2024 г.

Даниела Марчева обаче отбеляза, че е от компетентността на Пленума да определи възнагражденията на деловодителите и секретарите.

Керелска настоя да се помисли за увеличение на възнагражденията на деловодителите и секретарите, на което Магдалинчев ѝ отвърна, че ще я покани на заседанията на комисията през септември, когато ще се изготвя проект на бюджет на съдебната власт за 2024 г. А шефът на ВАС на свой ред ѝ отправи друга покана – да присъства на срещите с представителите на изпълнителната власт и да ги убеди да определят по-голям бюджет.

Керелска отговори, че никого няма да убеждава, защото става дума за разпределение на вече гласувания бюджет, а не за неговия размер.

В крайна сметка СК подкрепи промяната в класификатора, само Керелска гласува „против“ по-високите заплати на главния секретар и на съдебния администратор.

Въпросът за по-високи възнаграждения за деловодителите и секретарите не се поставя за първи път, но до момента ВСС не е направил нищо по въпроса.

75
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Бивш служител с адекватно мнение от кухнята
Бивш служител с адекватно мнение от кухнята
24 август 2023 12:11
Гост

Новината за увеличението е чудесна, коментарите както винаги потресаващи. Позволявам си да изкажа мнение от кухнята като бив съд. служител. Лично аз се радвам за увеличението на магистратите – те наистина са учили и са се трудили дълги години, за да постигнат настоящото си положение. Тези хора заслужават стимулираща причина за отговорността, която поемат и времето (целият живот), което отдават на професията. Разбира се, има и доста „побутнати“ сред тях, но такива хора има навсякъде. Работила съм с много магистрати и имах удоволствието да работя пряко с един, който ще остави добър пример в съзнанието ми за съдебната система. Сигурна… Покажи целия коментар »

Никол
Никол
23 август 2023 13:43
Гост

Ако се махнат излишните длъжности „специалист“ и „връзки с обществеността“ ще има пари за заплати на съдебни служители. Също не е отстранена крайната несправедливост със заплатите на съдебния администратор- взима почти колкото съдията, а не носи отговорност и пренасочва работата си съм някой служител. Да не говорим, че нищо не разбират от програмния продукт и дейността на служителите. Разликата в заплатите между служителите и администратора е огромна, а и те са служители и постъпили с конкурс. Съдебен администратор да е мандатна длъжност, като Председател, например. Иначе всички те вземат 5 000 заплата и чакат пенсия.

в частния сектор нама пари за дрехи
в частния сектор нама пари за дрехи
21 август 2023 13:28
Гост

Много ми е интересно като заплати по от 4000 нагоре не ви задържат, тогава на къде

Частен сектор
Частен сектор
21 август 2023 22:39
Гост

Да, в частния сектор гл.готвач 4500-5000 лв заплата и повече, готвач 3000-3500 лв., помощник 1800-2000 лв.

Георги Тушев
Георги Тушев
07 март 2024 20:35
Гост

Споделям. Тяхното е смешен плач. Средно статистически адвокат има наполовина дохода на деловодителка! Ето това е парадокс! У нас много неща са парадокс. Днешните магистрати, голям процент назначени с протекцията на Красьо, Пепи и „Нотариуса“, завършили за три години право в ЮЗУ, някои със съмнителни дипломи, правораздават! По скоро правовземат!

Заплатаджии
Заплатаджии
21 август 2023 13:24
Гост

Ей малумници, не е нормално да получавате повече от хората в производството, не мраза държавния служител защо нищо не ми направил той въобще никога нищо не прави

Служител
Служител
21 август 2023 1:19
Гост

Керелска повдигнала въпроса за заплатите на секретари и деловодители, трябвало да измислят нещо в рамките на бюджета. Еее много е трудно да го измислите. За този бюджет е ясно, че няма да стане, но от януари 2024 г.увеличете заплатите на секретари и деловодители с 30%, за да стане заплатата едни 1770 лв., колкото получава продавачка в мола например,за да мотивирате и малкото останали обучени кадри да останат в системата. На времето съдебните секретари са били 2 кат.труд, заради тежките артритни и гръбначни заболявания, които се получават от дългите години работа. Сега ги имаме същите проблеми, въпреки че не ползваме пишещи… Покажи целия коментар »

Дечо
Дечо
21 август 2023 10:27
Гост

Служителко, какви 1770 лева искате? Тази сума+първи ранг 345 лева+40% клас прави близо 3000 лева. Ами те някои магистрати, които са учили 6 години, явявали са се на конкурси и изготвят ежедневно документи, под които полагат подписите си, вземат почти толкова. Парите за дрехи+ бонусите, които вземате, разпределени на 12 месеца са по още към 400-500 лева на месец към заплатата. Какъв интелектуален труд полагате, за да имате подобни претенции? Безплатни прегледи ви се полагат всяка година, болнични може да ползвате колкото искате. Не пишете глупости! Заплатите в момента напълно отговарят на дейността, която извършване. Като не ви е угодно… Покажи целия коментар »

Служител
Служител
21 август 2023 23:20
Гост

Напълно заслужени 1700 лв искаме. Може би не сте наясно, но за да получи първи ранг на един служител му трябват доста години стаж в системата, а много често колеги се пенсионират неполучили заветния 1-ви ранг. За да вземеш 40% клас, трябва да имаш поне 20 г.стаж. Учили сте 6 години, олеее аз се оказва, че съм учила повече от вас, явявали сте се на конкурс- аз също, подписвали сте ежедневно документи- и аз подписвам, мога да се закълна, че са повече на ден, отколкото вие подписвате. Носите отговорност, аз също нося. Пари за дрехи – и вие взимате, но… Покажи целия коментар »

Мимо
Мимо
22 август 2023 8:24
Гост

Мързелан,я не раздавай акъл из интернет.Видимо горкия нито си наясно с естеството на работата,нито със задълженията.Някой безделник си,че чак и сметка на парите направил.

Служител
Служител
22 август 2023 8:58
Гост

Каква наглост. А без служителите в администрацията, много искам да видя как всички магистрати ще се справят с работата си и ще вършат всичко. Ще вършат, ама друг път. Без обикновения служител, който за жалост все още се третира като нискоквалифициран персонал, са загинали всички. Отношението е потресаващо, а заплатите още повече. Системата има нужда от модернизиране, млади кадри и актуализация на заплатите и от така наречените ниски нива, което е потресаващо дори като определение. Та чак ще питаш какъв интелектуален труд сме полагали, след като не малко пъти ние оправяме проблемите, а прокурори и съдии дори имат помощници. Аре… Покажи целия коментар »

666
666
22 август 2023 14:06
Гост

Абе, Дечо, как ги сметна! Ад съм от 20 години в системата и ранг 345 не съм видяла. Да не говорим, че и с 13-тата заплата, не стигаме 3000.00 лева. Та ако може, дай твоите разчети, че да видим къде е грешката. Малоумник.

Служител
Служител
22 август 2023 16:59
Гост

Интелектуален труд ли?!? Направо сте смешни, та вие едно определение не можете да напишете в ЕИСС. За всичко ви трябва секретаря и деловодителя. Да не говорим за правопис и пунктоация. Иначе много сме умни. Идват адвокати в деловодствата да им разтълкуваме определенията, не могат да разберат какво е имал предвид съда, ами то така написано, че как да разберат.

семир
семир
21 август 2023 13:25
Гост

Отивай в мола, няма толкова стрес като на държавна работа
Поздрави

Частен сектор
Частен сектор
21 август 2023 22:49
Гост

По младите напускат системата без да им дреме. В София работа колкото искаш. Може би тези колеги в малките градчета стоят и търпят, защото там работа няма.

Студент
Студент
26 август 2023 22:48
Гост

С увеличението 1466 лв чисто ли ще взимат деловодителите или това е е бруто

Анонимен
Анонимен
20 август 2023 17:46
Гост

Както заплатите на магистратите на районно ниво, така и на служителите в РС и РП са унизително ниски и несъразмерни на огромния брой дела, които са им подсъдни. Определено трябва разликата във възнаграждението на магистратите от различните инстанции да не е такава. Що се касае до възнаграждението на съд.служители то те трябва да са еднакви за РС, ОС, АС и ВКС, защото работата им е еднаква във всчки нива, да не говорим, че в АС и ВКС, респективно ВАС и по-малко. Никой обаче от ВСС, МП и МС не повдига този въпрос. Затова скоро в РС няма да има съд.служители.

Анонимен
Анонимен
20 август 2023 17:12
Гост

Липса на виждане в далечен период. Застаряващи деловодители и секретари. Не атрактивни заплати за младите . Унизително ниски заплати за такава институция. Раздут щат от обща администрация с високи заплати. Размива се същината на правораздавателната система. Разлика в заплата на съд.админитратор,адм.секретар,човешки ресурси, различни специалисти .. заплатаджии и т.н. и съд.деловод.и секретари е огромна. Нито един деловодите и секретар не се изгражда за една година. Темата е дълга и по скоро трябва стратегия в тази насока защото това е екипна работа между съдия,деловодители и секретар. Как да се привлекат знаещи и можещи млади хора , владеещи езици, компютърна грамотност и висше… Покажи целия коментар »

Служител
Служител
20 август 2023 13:59
Гост

При 30% инфлация за 2022 г. и още около 10% за тази година, гласуваните 15% увеличение на заплатите са поредната подигравка с всички ни. От дълги години заплатите ни не са атрактивни. Едни пари за дрехи няма да задържат младите в системата.

Петя
Петя
19 август 2023 14:02
Гост

Основната заплата на секретаря и деловодителя трябва да е поне 2000 лв. Защо съдията, с който работим едни и същи дела получава 5000 лв основна заплата , а аз малко под 1200 лв. Работим едни и същи дела. Разликата в заплатата е огромна. На съд.секретар трябва да се плащат и пари за работа в стресова среда или да им се предоставят допълнително 10-тина дни отпуск за откъсване от стресовата среда.

Ази
Ази
19 август 2023 15:04
Гост

Трябва да се вдигнат парите и на тези хора определено.Разбира се,следва да се има предвид отговорността на съдията и прокурора,все пак те взимат решения,поради което едно сравнение е с тях е не на място.Всяка длъжност си има своа принос и тежест.

Ppp
Ppp
20 август 2023 13:32
Гост

Защо да не могат да се сравняват заплатите между магистрат и съд.служител. Съдията пише делата, но абсолютно всичко по едно дело се работи от съд.служител. Имате ли идея колко труд се полага за изготвяне например на съд.поръчка по регламент. Съдията пише два реда определение, всичко друго го изпълнява деловодителя или съд.секретар. Знаете ли каква отговорност носим за всяко нещо. Съдията иска всичко да му е готово, подписва се и толкова и отговорност носи служителя, чиито име и подпис също стоят на документа и ако има грешка се наказва служителя, не съдията. Малко са съдиите, които ще те защитят, защото не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 август 2023 23:45
Гост

Никакво увеличение за ПК на ВСС! Тези се подиграха с класираните участници в конкурса за първоначално назначаване на прокурори в районните прокуратури от 2022 г. и отказаха да ги назначат при трето класиране. Мотивите им, ако може изобщо така да се нарекат, са пълна лъжа. Напълно не отговарят на реалността.. Жертваха 28 класирани кандидати, заради 1-2 помощници, които не са се класирали. Стига с тези задкулистни игри и да инсталирате там само вашите хора, на които им липсват дори елементарни познания! Стига с тези договорки с шефа на ВАСС да отсъди във ваша полза. Вие сте опорочени, а не конкурса!

Мефисто
Мефисто
18 август 2023 20:42
Гост

Малко е 15, поне 30 трябва и аз имам семейство и ние сме хора и трябва да живеем, с 6 бона на месец е трудно

111
111
18 август 2023 16:35
Гост

Как точно ги изчислихте 1466 лв за служителите. В момента заплатата е 1187 лв. С 15-те % стават 1365 лв. От къде идват тези 100 лв в повече.

Violet
Violet
18 август 2023 12:52
Гост

ТЕ ХУБАВО им дават 4000 лв. За дрехи ами да вземат да си купят някоя сносна дрешки особено служителките в малките РС и РП ходят като повикани с дрехи от битка в Димитровград

Марги
Марги
17 август 2023 23:20
Гост

Заплатите на съдебните секретари и деловодители задължително трябва да се увеличат. Нуждата вече е крещящо наложителна. Няма кандидати за позицията съдебен секретар. Съдебната система започна да се изправя през изключително тежка нужда от кадри. Масово съд.секретари са в предпенсионна възраст. До няколко години няма да има достатъчно подготвени кадри и работата ще забоксува.

Наблюдател
Наблюдател
18 август 2023 16:34
Гост

съдебните помощници да бъдат препразпределяни за секретари!!! Къде дават 3000 лв чисто без ГРАМ отговорност??!?! Никъде не се подписват, деловодители секретари носят по – голяма отговорност за работата си

Секретарка
Секретарка
18 август 2023 22:35
Гост

И те с 3000 лв., А ние, секретарките с 930?! Нещо не ми се връзва! А, или ще им го намалят?! Да, ама НЕ!

Анонимен
Анонимен
18 август 2023 23:07
Гост

Или просто да я закрият тази безмислена длъжност. И без това е
само за съпруги, деца и любовници на магистрати.

Анонимен
Анонимен
18 август 2023 23:08
Гост

За съдебните помощници говоря.

Секретарка
Секретарка
18 август 2023 22:32
Гост

Секретарка съм от 24 години. Видяла съм много. Но… чистачката на заварено положение взема повече от мен… Някой нещо да коментира?! И, между другото, много колежки секретарки станаха деловодителки, а обратното НЕ. Мнения по въпроса?

Деловодителка
Деловодителка
18 август 2023 23:46
Гост

Парите, че са малко, малко са. Особено за позицията в натоварените съдилища. Но и от шефките ви една не става за това, за което е сложена на тоя стол…

Гггкаъфх
Гггкаъфх
19 август 2023 9:44
Гост

Секретар съм от 18 години. И на мен ми прави същото впечатление. Чистачките с повечко стаж ме бият по заплата. Отговорност никаква. Няколко часа сутрин работят, после си тръгват и няколко часа следобед. Пари за дрехи получават, всякакви ДМС-та. Чистачка да си в съда. Относно съдебните помощници – тази длъжност е излишна, преди години тяхната работа я вършеха секретарките.

Гггкаъфх
Гггкаъфх
19 август 2023 9:57
Гост

И при нас масово секрекари станаха деловодители. Истината е, че всеки иска спокойствие в работата си, а като секретар няма спокойствие. В залата е напрежение, много съдии си позволяват да нагрубяват секретаря, да го унижават и излагат пред страните, прокурорите, обвиняемите и охраната и това с едничката цел да покажат колко са велики. Иска се всичко да се случва супер бързо, протоколи от 20-30 стр. ти ги искат веднага готови, а то си е необходимо технологично време да се обработи. Стресът е голям и затова масово не се издържа. Не работиш само с един магистрат, за да знаеш изискванията му,… Покажи целия коментар »

Ето
Ето
17 август 2023 22:57
Гост

А неловко ли е като някой такъв разследващ /с 15 години стаж/стане прокурор.Който какъвто иска до става,какво ревете онлайн.Явявайте си и станете и вие….

Аз
Аз
17 август 2023 22:52
Гост

На чужд гръб и сто тояги са малко…А в днешно време,това общество,че то себе си мрази,какво да говорим за институции,които прилагат закони и винаги има някой недоволен.

Ама
Ама
17 август 2023 22:46
Гост

Представете си следната неловка ситуация, която често се случва из страната и трябва да се спре в един момент: разследващ полицай с 15-20 години стаж, който пред годините е разследвал убийства, ПТП-та със смърт, грабежи и куп икономически дела, да получава по-малко като възнаграждение от някоя кифла или бастун, който има юридически стаж единствено като юрист в някоя община или институция, не е виждал труп даже на близък и при спорни обстоятелства става прокурор или следовател…

анонимен
анонимен
18 август 2023 14:40
Гост

Изрази като кифла и бастун ….не подхождат тук

Някой си
Някой си
17 август 2023 18:51
Гост

ало,обективния!Възнагражденията са им т.нар лесни пари.За тях те не са пили потни вода!Да не казвам ,че народа почва да ги мрази все повече и повече покрай тия бонуси и увеличения.

ППП
ППП
17 август 2023 17:19
Гост

ПК на ВСС по-най бруталния и безпардонен начин се подигра с класираните в три поредни класирания кандидати в конкурса за първоначално назначаване на длъжността “Прокурор” от 2022 година. Омерзен съм от това тотално беззаконие и тази „свръхкомпетентност“ от членовете на прокурорската колегия. Явно от това всевластие сте загубили връзка с правото, което тъпчете и то без основание. Как ще се завърнете скоро по местата си и ще погледнете колегите, които лишихте от назначаването на 28 честно спечелили мъже и жени, а и нищо съществено не направихте за тях през изтеклия ви мандат. Конкурсът не е “опорочен” драги. и да знаете,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 15:45
Гост

Така като гледам, това е чист бъг. Дано админите на сайта го видят и отстранят

Обективен
Обективен
17 август 2023 15:13
Гост

Ех,пуста завист…Най-лесно е да плюеш и завиждаш.Особено като си нямаш идея,че тея хора изкарват парите,за които толкова завиждате и ревете с цената на здравето си.Не се възмущавате,че фолк певица взима по 5000 хиляди на участие /за един час/, ама че някой решава дела и чете днес по 1000 страници и взима 3000 на месец е повод за завист.Учете,станете,мислете,решавайте,носене отговорност и взимайте и вие…Кой ви спира?

Реалист
Реалист
07 септември 2023 2:52
Гост

Нямаме първоначалния капитал за да влезем там плюс солидните „връзки“….това достатъчно ли е!?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 август 2023 14:02
Гост

Оправете си граматиката пише се „X брой отговори“ или „X отговора“ – изберете едно от двете, щото ставате смешни с полуправилни преводи на IT специалисти.

Съдия
Съдия
17 август 2023 14:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 август 2023 14:00
Гост

Меко казано е зле, сигурно се опитват да пазаят авторитета на лицата в статиите, обект на разглеждане в коментарите ,като ограничават/затрудняват писането и най-вече оценяването. Вероятно някой се е разхленцал….

то не е само гласуването
то не е само гласуването
17 август 2023 13:56
Гост

много зле изглежда този нов дизайн

Проскубания бухал
Проскубания бухал
17 август 2023 13:52
Гост

Абе, Лекс, какви са тия промени на сайта, че да не може да се гласува за коментари, станахте като Ютюб да спестите на някого негативните изживявания от отправена аргуентирана критика.

някой си
някой си
17 август 2023 13:42
Гост

И в същото време държавата се чуди от къде да вземе пари за образование,здравеопазване,социални помощи и ПЕНСИИ.Лично съм се убедил,че това съдебната систева си една хранилка,който се закачи се урежда пожизнено,че и деца и родата понякога.В същото време близо половината трудоспособни българи работят за МРЗ.Справедливо и социално общество сме,личи си от самолет.

A
A
17 август 2023 13:10
Гост

В период м.01.2023г.-м.03.2023г. вкл.възнаграждението на младшите магистрати ще е по-виско с 227 лева от това на магистратите на районно ниво. Никой ли не го е съобразил? Цала бюджетна комисия и огромен брой администрация на ВСС, които я подпомагат, че и Пленумът.

И докога така?
И докога така?
17 август 2023 12:28
Гост

15 % увеличение за всички нива е поредното разтягане на ножицата за заплатите между магистратите от различните инстанции. Т. е. връзкарите, дето „пИчелят“ конкурсите, макар да са зависими и некомпетентни, а и имат много по-малко дела, отново ще получават значително повече от колегите си в районните съдилища и прокуратури, изнасящите на гърба си огромната част от работата в системата… Колеги, мислете за кого ще гласувате на изборите за ВСС… И всеки кандидат нека да се подготви да отговори на този въпрос – това безобразие и тотална несправедливост трябва да бъдат решени веднъж за винаги. И не е толкова сложно: 1.… Покажи целия коментар »

Неанонимен
Неанонимен
17 август 2023 11:55
Гост

Изключително безобразие, беззаконие, цинизъм, мидъл фингър, който съдебната система показа към плебса. Цяла държава е със спряно развитие заради срасналата се със беззаконието съдебна система, това не го казвам аз, това го казват посланици- и Ван Кестерен-за корупцията в съдебната система, и Уорлик-за двете съдебни системи-за бедни и за богати. Вместо съкращения, реформи, орязване на привилегии, а извършилите престъпления-да бъдат арестувани*,-замеряне с пачки с пари. Все едно куче да плашиш с наденица-не се постига търсения ефект. Малко ли привилегии имат инсталираните? Само неплащането на осигуровки осигурява стотици левове допълнителен доход месечно. Безотчетните пари за дрехи, които не отиват за дрехи,и… Покажи целия коментар »

До колегите
До колегите
17 август 2023 11:10
Гост

Колеги, прави ли ви впечатление, че за първото тримесечие младшите съдии и прокурори ще вземат по-високи заплати от районните.

Свидетел
Свидетел
17 август 2023 11:09
Гост

Банковите шефове например получават 10 пъти повече. Не виждам причини за завист и злобеене…

Гл. юрисконсулт
Гл. юрисконсулт
17 август 2023 10:28
Гост

Моят най-добър приятел от университета в момента е съдия в окръжен съд, не е доволен от заплащането си и бонусите, предвид факта, че има куп дела и е с мигрена вече. Докато нашето дружество, за което работя, много ме облагодетелства 🙂, особено когато става въпрос за обществени поръчки и концесии.

юрист
юрист
18 август 2023 13:58
Гост

Може ли да споделиш цифри как те облагодетелства и с какво се занимава дружеството

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 10:12
Гост

Докато българинът таи само завист и злоба и всеки ден живее с тези убийствени чувства, то няма да се оправим. Еми, завършете й вие Право, отидете на конкурсите и станете магистрати, та ще получавате и вие подобни заплати. Само да ви кажа, че за натоварените съдебни райони, това са мижави пари за работата, която се хвърля

Мария
Мария
17 август 2023 10:07
Гост

Ето, лошия Асен Василев намери пари да им увеличи заплатите. Нищо, че се пищеше срещу него.

Кирилов
Кирилов
17 август 2023 10:06
Гост

Сега трябва да са доволни. Догодина пак ще мрънкат за ниски заплати де.

Правилно
Правилно
17 август 2023 10:00
Гост

Замислете се. Магистратът (съдия, прокурор, следовател) няма право да получава други финансови приходи освен от заплащането си. Е, има, де, ама само приходи от преподавателка дейност и то не на трудов договор. Колко от магистратите преподават-сигурно около 10%, даже и по-малко. Така че реално погледнато и тези увеличения не са много, нито пък заплащането. Докато, ТИ, можеш да се занимаваш с 5-6 платени дейности и за един месец да натрупаш сериозен капитал. Така че…

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 10:03
Гост

Хахахах човек, кой се занимава с 5-6 дейности и трупа сериозен капитал за месец? Какъв сериозен капитал те гони?

Стоимен
Стоимен
17 август 2023 10:04
Гост

Да, живи да ги ожалиш. Затова и грките прибират подкупи, нали? Като им дигнем заплатата на 10 000 лева на месец и ще прекратят вземането на подкупи?

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 10:21
Гост

По себе си ли съдиш за подкупите?
Всеки отговаря лично само за себе си.
Аз не съм взела стотинка през целия си стаж. И едва ли съм единствена.

Любенов
Любенов
17 август 2023 10:05
Гост

Ама чакай де, тия хора дето можели да се занимават с 5-6 дейности и да натрупат капитал, не го правят, защото нямат време. А заплатите им не са много големи. За да имат големи заплати трябва и да предлагат нещо на среща. А магистратите – прокурорите какво предлагат? Малоумни обвинения, за които после народа плаща обезщетения. Глупост.

Юрист
Юрист
17 август 2023 10:36
Гост

До „Любенов“ Да, ама не. Всичките ми познати – юристи, се занимават с поне 3 дейности (вкл. и извън правото), с които си докарват висок доход. Преподавателите – от най-ниската до най-високата академична длъжност, преподават в поне 3 университета (т.е. три заплати) и отделно се явяват като страни по дела в качеството им на защитници и повереници, защото ЗАдв позволява адвокатът да бъде едновременно каквото си пожелае. Някои са депутати, министри. И отново упражняват адвокатска професия. Магистратите получават единствено доходи от заплатата си на магистрат и евентуално от преподавателска дейност (което е изключително рядко с оглед високата им натовареност) и… Покажи целия коментар »

Демирев
Демирев
17 август 2023 10:06
Гост

Хайде зорлем да им вдигаме заплатите, не защото са полезни за обществото, а щото да не вземат подкупи

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 9:54
Гост

Това пак са малко пари. Във Франция минималната брутна заплата е 1700 евро. Магистратите там получават минимални заплати от 7000 евро. Да сте чули във Франция осъден магистрат за подкуп, присвоявания? Да търси странични облаги?

Разследващ полицай в СДВР
Разследващ полицай в СДВР
17 август 2023 9:50
Гост

Няма лошо, ама и на нас да ги увеличат така. Аз от 13 години работа като разследващ и получавам 2267 лв. В началото да не казвам с колко започнах. А имам куп работа. Е, сега съм в отпуска, де:)).

Юрист
Юрист
17 август 2023 10:24
Гост

Абсолютно необходимо е увеличение на заплатите и на разследващите полицаи и разследващите митнически инспектори.

Но това е въпрос, който трябва да се отнесе към централните органи на изпълнителната власт. Съдебната власт не може да съдейства с абсолютно нищо.

Марти
Марти
17 август 2023 10:30
Гост

Алооу, МВР и синдикатите да ви берат дерт. Какво общо има съдебната система?

Адв.
Адв.
17 август 2023 11:07
Гост

Значи не си схемаджия:)), познавам разследващи полицаи със сериозни схеми (подкупи) и поличават двойно повече от върховен магистрат.

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 12:03
Гост

Като разследващ полицай в СДВР, с 13годишен стаж, вземаш поне 400-500лв. повече след увеличението но заплатите в МВР от миналата година, а с настоящия бюджет отново е предвидено увеличение. Така, че да не си говорим празни приказки.

Анонимен
Анонимен
17 август 2023 9:48
Гост

И нека завистливите коментари започнат сега!

е как
е как
17 август 2023 9:53
Гост

Очакваме пряко включване от колегата с грузинския модел …