Висшият съдебен съвет спря процедурата за избор на нов главен прокурор до произнасянето на Конституционния съд. Решението беше взето единодушно днес от присъстващите 18 членове на съвета.

Всички бяха на мнение, че ВСС е в хипотезата на чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, която предвижда, че административният орган спира производството когато КС е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон.

Както е известно, на 27 юни Конституционният съд допусна искането на Гешев за обявяване за противоконституционни редица разпоредби в НПК и ЗСВ, част от които са свързани с необходимото мнозинство за избор и освобождаване на главен прокурор. С последните поправки в закона то беше намалено от 17 на 13 гласа.

Миналата седмица депутати от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС призоваха съвета да спре процедурата в проект на декларация, която вчера беше подкрепена от правната комисия в парламента.

Предложението за спиране на процедурата, открита на 22 юни, беше внесено от министъра на правосъдието Атанас Славов. Единият му аргумент беше свързан именно с приложението на чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК, а  другият – със заявките за промени в Конституцията. „Има заявено от мнозинството на политическите сили в НС намерение за промени в Конституцията в частта за правомощията на главния прокурор и разделянето на Висшия съдебен съвет на два отделни съвета. И предвид тези намерения за конституционна реформа, които значително ще променят функционирането на съдебната власт и този процес ще се развие в следващите 4 до 6 месеца, не изглежда достатъчно обосновано да продължи процедурата за главен прокурор“, заяви Славов.

Цветинка Пашкунова посочи, че ще подкрепи предложението за спиране. „Едно такова решение е законосъобразно, защото с определение на Конституционния съд от 27 юни беше допуснато за разглеждане по същество искането за установяване на противоконституционност на разпоредби в ЗСВ и НПК, свързани с отговорността на главния прокурор и механизма за разследване, сред които са и разпоредби, относими към мнозинството за избор и предсрочно освобождаване на главния прокурор, нещо, което ние не може да пренебрегнем“, обясни Пашкунова. Според нея чл. 54, ал. 1, т. 4 от АПК не очертава правна възможност, а сочи на задължение за административния орган да спре производството.

Тя коментира и ал. 2 от чл. 54 АПК, според която административният орган не спира производството в случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 4, ако спирането може да създаде опасност за живота или здравето на гражданите или да застраши важни държавни или обществени интереси. „Напротив, в интерес на държавата и обществото е да спрем процедурата с оглед политическата конюнктура и социалните нагласи“, изтъкна Пашкунова.

Според нея процедурата може да бъде спряна и по целесъобразност предвид заявките за промени в Конституцията. „Измененията в основния закон, които се готвят и са свързани с компетентния орган, който да проведе процедурата, както и с правомощията на главния прокурор. Последното е относимо към подготовката на кандидатите, концепциите и изслушването, които са от съществено значение за настоящия избор и не може да не ги съобразим“, посочи Пашкунова.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков също изрази позиция, че процедурата трябва да бъде спряна, но до произнасянето на КС. Това е така, по думите му, защото няма правно основание за замразяване на избора заради готвените конституционни промени. „До произнасянето на Конституционния съд парламентът може да приеме тези изменения. Но ние може да спрем процедурата само до приключване на делото в КС“, каза шефът на ВАС.

Атанаска Дишева, Боян Магдалинчев, Вероника Имова, Даниела Марчева и Олга Керелска застъпиха същото становище. „Произнасянето на КС има превантивен преюдициален ефект. Темпоралното действие на решенията на КС е занапред и в хипотезите, в които бихме могли да осигурим законосъобразното приложение на закона с оглед неговата съответност на Конституцията, е именно да препятстване на възможността един неконституционосъобразен или съобразен с Конституцията закон да бъде в основана на взето от ВСС решение, което противоречи на Конституцията, т.е. на правовия ред. Следователно, замисълът, значението и целта, която преследва спирането на производството, фактически препятства възможността да се наруши правовият ред. В случая чл. 54 във всички хипотези и развития, а те са шест, една от които е коментираната хипотеза, а именно т. 4 – в правното действие на този институт налага не само с оглед целта, която преследва – правна сигурност и върховенство на правото, но и с оглед граматичното тълкуване на изброените хипотези с императива „административният орган спира производството“ очевидна става дума за императивна норма“, каза Имова.

Даниела Марчева на свой ред обърна внимание на чл. 54, ал. 2 от АПК, който предвижда, че при изключително важни държавни и обществени интереси, производството може да се не спре. Според нея обаче точно в името на тези важни интереси ВСС трябва да спре процедурата.

Марчева застъпи позицията, че готвените конституционни промени също дават основание засега да не се бърза с избора на нов главен прокурор. „Преди да бъде избран нов главен прокурор, трябва да бъдат направени измененията в конституционния му статут, защото видяхме, че е много сложно да се правят стъпки, когато има действащ такъв. Сега има исторически шанс да бъде реализираната промяната, за която се говори от толкова много години и която е ключова за това как ще функционира прокуратурата занапред, а и цялата съдебна система“, посочи Марчева.

Атанаска Дишева отбеляза, че има и друг момент, който трябва да бъде съобразен и това е изтеклият мандат на този съвет. Според  Дишева няма обществено доверие към този ВСС. Посочи, че самата тя прави разлика между легалност и легитимност и според нея главният прокурор трябва да се избере от следващия състав.

Огнян Дамянов изтъкна, че с оглед обществената значимост никога не е имал съмнения, че процедурата трябва да бъде спряна. Но допълни, че в обществото има известно предозиране. „Като се почне от висшите представители в изпълнителната власт – премиерът, който обяви, че процедурата е неадекватна и се стигне до дебата в пленарна зала по проекта на декларация на няколко партии. Както и да го въртим и сучем, това е форма на натиск“, каза Дамянов.

Той допълни, че днешният дебат е особено полезен, защото предстои Прокурорската колегия да назначи съдия за прокурор, който да разследва сигналите срещу заместника на главния прокурор. Когато този въпрос стигне до ПК, тогава членовете на колегията също ще обсъдят дали не трябва да спрат назначаването до произнасянето на КС.

И понеже няма как да избягаме от бъдещата реформа, ще цитирам Любен Дилов-син, който каза, че целият му живот е минал с Лили Иванова и съдебната реформа. Надявам се да има истинска реформа като бъде чут и гласът на българските магистрати, защото в редица последни промени в ЗСВ и НПК, той като че ли не беше чут от законодателя“, изтъкна Дамянов.

 

 

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
08 юли 2023 0:27
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Юрист
Юрист
06 юли 2023 22:37
Гост

Това са личности – дето взимат по един 10 000 лева на месец – високопродуктивни, Елън Мъск би им се зарадвал ако ги бе заварил в „Туитър“, моментално.

С висока култура и интелект са на снимката – номенклатура.

Поне да имаше и полза – то – по цял ден нещо си ровичкат.

Нещо като партийни секретари, но с различен цвят.

Само за протокола
Само за протокола
06 юли 2023 21:33
Гост

Да сте очаквали нещо друго от тези подлоги във ВСС, освен да изпълнят безприкословно и ЕДИНОДУШНО волята на Банкята, Пее.ски и Усогорския тигър на евроатлантическите ценности?

Мирча Кришан
Мирча Кришан
06 юли 2023 21:37
Гост

98% Законът е врата в полето и за парламентарната, и за вътрешната квота!

Важното е да се кланим на силните на деня, за да опазим благинките и рахата, па иначе и ловци са, и рибари и …

re:
re:
06 юли 2023 21:42
Гост

Оги е доказан авджия! По Делиормана.

Авджия с пернати...с други авджии
Авджия с пернати...с други авджии
07 юли 2023 3:07
Гост

Авджия или не, важното е, че е оправен человек! Така, че, хич и не се надявайте да се върне в Делиормана ! Вероятно ще е поредният столичан в повече от дълбоката провинция!
А, ако е имало или има хора, които да са унижавани от авджията, ми що мълчат ? Да не би, да ги е страх, що ли ?

Грух грух в миризливата кочина
Грух грух в миризливата кочина
06 юли 2023 15:27
Гост

Тия в парламента ако пръснат и подлогите от ВСС залягат с двеста…пълна пародия на ВСС,пълна пародия на независимост!

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 14:02
Гост

Е, нали инсталираха Сарафов. Закъде да бързат.

Ники
Ники
06 юли 2023 12:47
Гост

И после ще ми говорят за политическа независимост! Пълен фарс.

Геро
Геро
06 юли 2023 12:44
Гост

Тези няма ли да излязат в отпуск?

Фики
Фики
06 юли 2023 12:45
Гост

Би било добре. Вместо да им гледаме и слушаме цирковете.

Симо
Симо
06 юли 2023 12:42
Гост

Е, сега като поканят главният прокурор Борислав Сарафов, нещата ще се оправят. 🙂

Асен
Асен
06 юли 2023 12:42
Гост

Този е по-зле от Гешев.

Хари
Хари
06 юли 2023 12:40
Гост

Е, има да си почакаме решението на КС.

Разследващ полицай при ДНСП
Разследващ полицай при ДНСП
06 юли 2023 12:27
Гост

Вместо да изслушват лакардиите на Янкулов да вземат да преслушат Любена, като изискат видеата й за назначаване на видео- техническа експертиза.

ама кои видеа
ама кои видеа
06 юли 2023 15:58
Гост

Пред Корупционния фонд или другите?

Фурнаджийски лопати
Фурнаджийски лопати
06 юли 2023 11:14
Гост

Освобождаване може въпреки искането към КС, избор не може заради искането към КС. И дитирамби за обществен интерес, разбирай агитпропа на медиите на Моника и Прокопи…

Тъга
Тъга
06 юли 2023 11:11
Гост

Е днес ще се види, от това което говорят хубавите хора от прикрива.. опа, прокурорска колегия какви са били заповедите им по отношение на изказванията на тази колегия, както и че е упражняван натиск над тях. Първи за натиск дори започнаха като гузен негонен, да говорят самите те в различна точка от дневния ред. Огсата започна да говори за натиск без да е питан дори. Определено им пари под седалищата 😉 целувки за тия хубавци

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 9:52
Гост

Ау, нямам търпение да слушам и чета глупости

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 9:52
Гост

Тия са за смяна! До един!

re:
re:
06 юли 2023 21:40
Гост

НЕ!

За бай Ставри са. Без изключение.

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 9:52
Гост

Не очаквам някакви колосални решения.Само ще се карат с часове и накрая ще произведат едно рЕдко ******

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 9:51
Гост

Не им ли е време за отпуска? Само глупости творят

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 9:49
Гост

Ох пак ли ще произвеждат новина на всеки 10 минути?

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 9:45
Гост

Когато по длъжностна характеристика изпълняваш поръчки, натиснат си само когато получиш две противоречиви поръчки. Ей тогаз настъпва лудницата. Не посочвам имена, всички си ги знаем

Лицето
Лицето
06 юли 2023 9:40
Гост

То е лесно видно за всеки, че всяко решение на прокурорска колегия на ВСС се взима само след изрични указания и под натиск. Оги винаги е бил натиснат, колкото и да се прави на тежък, нали така 😉 Мечо Пух каквото им каже или някой друг анимационен герой, това правят и винаги под натиск!

кака сийка
кака сийка
06 юли 2023 8:42
Гост

Свършеното и най-вече несвършето по джуджетата е още по-скандално за мен и от работата на прокуратурата по КТБ. А това, че през 2020 г. безобразието е докладвано на Гешев и той е прибрал доклада на ИВКП в чекмеджето плаче за досъдебно за престъпление срещу правосъдието

12345
12345
06 юли 2023 8:44
Гост

Ех като видях кака Сийка и викам тя се включи с коментар, ама като го прочетох, не е тя и се разочаровах

хаха
хаха
06 юли 2023 8:45
Гост

Трябва да разграничаваш кака Сийка по Чудомир от кака Сийка по Гешев

Анонимен
Анонимен
06 юли 2023 8:39
Гост

Тези въпроси министърчето си ги мисли, а ВСС какво си мисли, съвсем друга работа.