Към Десктоп версията

Всички статии от Lex News

бедност

Ограничения на таксите при събиране на малки вземания

С последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) значително се разширява обхватът на законовата защита на длъжника в изпълнителното производство.…

На 3 април

Юридическият факултет на ПУ организира Ден на отворените врати за бъдещи висшисти

За да могат на събитието да присъстват ученици от двете учебни смени, са предвидени информационни срещи и преди и след обяд

Юридическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендерски“ организира Ден на отворените врати на 3 април 2018 г. за бъдещи висшисти.…

съдебна палата

Храмът на правосъдието

Преди време разгледахме забележителния интериор на Българската народна банка, а сега ще се спрем на един от шедьоврите на българското…

юридическо образование

Цецка Цачева е поискала отлагане на премахването на задочното обучение по „Право“

Очаква се становището на министъра на образованието

Още миналата седмица министърът на правосъдието Цецка Цачева е поискала отлагане на влизането в сила на новата Наредба за единните…

арест адвокат

Относно правото на информиране за правата и правото на достъп до адвокатска защита в наказателното производство

Настоящата публикация цели да обърне внимание върху някои сериозни проблеми, свързани с транспонирането на вторичното право на Европейския съюз, свързано…

конституционен съд,

Из мотивите на КС защо спецсъдът не е извънреден:

Специализацията на съдилищата е въпрос на политика и целесъобразност

Да се приеме, че законодателят при решаването на въпросите за специализация на съдилищата задължително следва да се основава само на…